Wskaźniki

Wskaźniki własne należą do grupy narzędzi tworzonych w języku MQL4. W odróżnieniu od skryptów i strategii automatycznych pełnią rolę wyłącznie informacyjną. Za ich pomocą nie można składać, modyfikować ani usuwać zleceń. Wskaźniki załączane są do wykresu konkretnego instrumentu i w pewien sposób są zależne od zmiany cen tegoż instrumentu.

Wartości wskaźnika aktualizują się z każdorazową zmianą kursu instrumentu, do wykresu którego wskaźnik został załączony. Platforma transakcyjna zawiera wbudowany zestaw wskaźników. W większości są tą wskaźniki analizy technicznej. Język MQL stwarza nieograniczone możliwości konstrukcji wskaźników.

Mogą one pełnić przeróżne funkcje - od generowania sygnałów zajęcia pozycji, przez kalkulatory kosztów transakcyjnych po wspomaganie zarządzania ryzykiem. Algorytmy wskaźników mogą być także z powodzeniem stosowane w strategiach automatycznych. Oprócz wskaźników wbudowanych w platformę, chcielibyśmy Państwu zaoferować zestaw wskaźników własnych: 

Kalkulator BOSSAFX

to wskaźnik za pomocą którego możemy na bieżąco sprawdzać ile wynosi wartość jedengo pipsa, jaki jest wymagany depozyt, ile wynosi aktualny spread, jaka jest jego wartość dla wybranego wolumenu na określonym instrumencie.

Multi BOSSAFX

to wspaniałe narzędzie wspierające aktywnych inwestorów w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych za pomocą którego w jednym miejscu otrzymujemy takie informacje jak:

  • Sygnały płynące z 8 wksaźników analizy technicznej na 8 interwałach czasowych na danym instrumencie.
  • Możliwość ustawiania alarmów w celu bieżącego raportowania o istotnych sygnałach płynących ze wskaźników analizy technicznej na wybranych interwałach czasowych. Istnieje również możliwość ciągłego monitorowania sytuacji na kilku instrumentach jednocześnie!
  • Zagregowana siła trendu na każdym interwale czasowym.
  • Odległośc od najbliższego zlecenia obronnego stop loss na danym instrumencie.
  • Zmienność długo i krótkookresowa panująca na rynku w danej chwili.

Zdobądź pakiet VIP!

Niższe spready w zasięgu ręki

Swapy BOSSAFX

wskaźnik zestawiający spready oraz wielkości punktów swapowych. Wartości zestawione są w postaci tabeli, co umożliwia porównanie kosztów transakcyjnych wszystkich instrumentów notowanych w systemie transakcyjnym bossaFX.

Zmienność vs Spread

wskaźnik zestawiający spready i zmienność instrumentów. Na potrzeby wskaźnika został stworzony współczynnik spreadu i zmienności. Wartości spreadów, zmienności oraz współcznnika rankingowego zestawione są w tabeli. Umożliwia to porównanie instrumentów pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Dodatkowym atutem wskaźnika jest możliwość zapisania tabeli w postaci pliku CSV.

Tabela Specyfikacji

wskaźnik wyświetlany w postaci tabeli, będącej zestawieniem wielkości depozytów, wartości pipsa oraz spreadów. Pozwala na porównanie kosztów transakcyjnych handlu poszczególnymi instrumentami.

 

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1