Stałe dla operacji handlowych

OP_BUY

wartość

opis

0

Otwórz pozycję kupna

OP_SELL

wartość

opis

1

Otwórz pozycję sprzedaży

OP_BUYLIMIT

wartość

opis

2

Otwórz pozycję oczekującą kupna po spadku do podanej ceny

OP_SELLLIMIT

wartość

opis

3

Otwórz pozycję oczekującą sprzedaży po wzroście do podanej ceny

OP_BUYSTOP

wartość

opis

4

Otwórz pozycję oczekującą kupna po wzroście do podanej ceny

OP_SELLSTOP

wartość

opis

5

Otwórz pozycję oczekującą sprzedaży po spadku do podanej ceny

stała wartość opis
OP_BUY 0 Otwórz pozycję kupna
OP_SELL 1 Otwórz pozycję sprzedaży
OP_BUYLIMIT 2 Otwórz pozycję oczekującą kupna po spadku do podanej ceny
OP_SELLLIMIT 3 Otwórz pozycję oczekującą sprzedaży po wzroście do podanej ceny
OP_BUYSTOP 4 Otwórz pozycję oczekującą kupna po wzroście do podanej ceny
OP_SELLSTOP 5 Otwórz pozycję oczekującą sprzedaży po spadku do podanej ceny

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1