Stałe określające błąd inicjalizacji

Czasami może sie zdarzyć, że program umieszczony na wykresie nie zostanie od razu uruchomiony, dlatego przydatna może być funkcja odczytująca kod błędu inicjalizacji UninitializeReason().

REASON_REMOVE 1 EA

wartość

opis

0

Program wykonany poprawnie

REASON_REMOVE 1 EA

wartość

opis

1

EA został usunięty z wykresu

REASON_RECOMPILE

wartość

opis

2

EA został przekompilowany

REASON_CHARTCHANGE

wartość

opis

3

Dokonano zmiany zakresu czasowego wykresu

REASON_CHARTCLOSE

wartość

opis

4

Wykres został zamknięty

REASON_PARAMETERS

wartość

opis

5

Parametry wejściowe zostały zmienione przez użytkownika

REASON_ACCOUNT

wartość

opis

6

Inne kont jest aktywne (zalogowany na różnych terminalach)

stała wartość opis
REASON_REMOVE 1 EA 0 Program wykonany poprawnie
REASON_REMOVE 1 EA 1 EA został usunięty z wykresu
REASON_RECOMPILE 2 EA został przekompilowany
REASON_CHARTCHANGE 3 Dokonano zmiany zakresu czasowego wykresu
REASON_CHARTCLOSE 4 Wykres został zamknięty
REASON_PARAMETERS 5 Parametry wejściowe zostały zmienione przez użytkownika
REASON_ACCOUNT 6 Inne kont jest aktywne (zalogowany na różnych terminalach)

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1