Dokumenty i opłaty

Wybrane Opłaty i Prowizje

Pełna tabela Opłat i prowizji

(obowiązuje od 30 czerwca 2022 r.)

Lp. Tytuł opłaty Dyspozycje składane osobiście lub
telefonicznie
Dyspozycje składane za pośrednictwem
Internetu
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bezpłatnie
2. Zamknięcie rachunku bezpłatnie
3. Złożenie dyspozycji zlecenia, anulaty lub modyfikacji zlecenia, z wyjątkiem Equity CFD 10 PLN bezpłatnie
3a. Prowizja za otwarcie pozycji na Equity CFD Nie dotyczy 0,15% wartości zlecenia min. 5 PLN
3b. Prowizja za zamknięcie pozycji na Equity CFD** Nie dotyczy 0,15% wartości zlecenia min. 5 PLN - pobierana w chwili otwarcia pozycji**
4. Przesłanie korespondencji związanej z działalnością Klienta w DM BOŚ S.A. 5 PLN, nie mniej niż koszty przesyłki
(nie dotyczy historii rachunku przekazywanej za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego)
5. Sporządzenie wydruku historii rachunku, w tym o zawartych transakcjach: bezpłatnie
za okres do 3 miesięcy wstecz od daty bieżącej

(*) Kurs według tabeli wymiany banku prowadzącego rachunek DM BOŚ S.A.

(**) Prowizja od zamknięcia transakcji pobierana jest z góry tj. z chwilą otwarcia pozycji i obliczana jest od wartości transakcji z chwili otwarcia.

1/1