Stałe dla funkcji MarketInfo

MODE_LOW

wartość

opis

 

Najniższa cena dnia

MODE_HIGH

wartość

opis

 

Najwyższa cena dnia

MODE_TIME

wartość

opis

 

Czas ostatniej zmiany ceny (czas serwera)

MODE_BID

wartość

opis

 

Ostatnia cena Bid, która jest przechowywana w zmiennej

predefiniowanej BID

MODE_ASK

wartość

opis

 

Ostatnia cena Ask, która jest przechowywana w zmiennej

predefiniowanej ASK

MODE_POINT

wartość

opis

 

Określa jaka jest pozycja najmniejszej jednostki punktowej np.

0.0001, przechowywana w predefiniowanej zmiennej POINT

MODE_DIGITS

wartość

opis

 

Count of digits after decimal point in the symbol prices. For the current symbol, it is stored in the predefined variable Digits

MODE_SPREAD

wartość

opis

 

Wartość spredu

MODE_STOPLEVEL

wartość

opis

 

Poziom zleceń StopLoss, TakeProfit

MODE_LOTSIZE

wartość

opis

 

Wielkość jednego lota w walucie bazowej

MODE_TICKVALUE

wartość

opis

 

Wielkość jednego tiku w walucie aktualnego rynku

MODE_TICKSIZE

wartość

opis

 

Wielkość jednego tiku w punktach

MODE_SWAPLONG

wartość

opis

 

Wielkość swap dla pozycji długich

MODE_SWAPSHORT

wartość

opis

 

Wielkość swap dla pozycji krótkich

MODE_STARTING

wartość

opis

 

Czas otwarcia rynku (wykorzystywana najczęściej przy

kontraktach)

MODE_EXPIRATION

wartość

opis

 

Czas zamknięcia rynku (wykorzystywana najczęściej przy

kontraktach)

MODE_TRADEALLOWED

wartość

opis

 

Czy handel jest dozwolony dla danego rynku

MODE_MINLOT

wartość

opis

 

Minimalna wielkość pozycji

MODE_LOTSTEP

wartość

opis

 

Minimalna wielkość kroku, zmiany dla pozycji

MODE_MAXLOT

wartość

opis

 

Maksymalna wielkość lota na danym rynku

MODE_SWAPTYPE

wartość

opis

 

Typ wyliczenia Swap: 0 – w punktach; 1 – w cenie bazowej instrumentu; 2 – odsetki; 3 – w walucie depozytu

MODE_PROFITCALCMODE

wartość

opis

 

Typ wyliczenia zysków: 0 - Forex; 1 - CFD; 2 - Futures

MODE_MARGINCALCMODE

wartość

opis

 

Typ wyliczenia marginesu zabezpieczającego: 0 - Forex; 1 -CFD; 2 - Futures; 3 - CFD Indices.

MODE_MARGININIT

wartość

opis

 

Wymagany margines inicjalizacyjny dla 1 lota

MODE_MARGINMAINTENANCE

wartość

opis

 

Wymagany margines na utrzymanie pozycji dla 1 lota

MODE_MARGINHEDGED

wartość

opis

 

Wymagany margines zabezpieczający dla 1 lota

MODE_MARGINREQUIRED

wartość

opis

 

Wymagany margines do otwarcia pozycji BUY dla 1 lota

MODE_FREEZELEVEL

wartość

opis

 

Poziom zamrożenia zlecenia w punktach. Jeśli cena mieści się w granicach poziomu zamrożenie to zlecenie nie może być modyfikowane, usunięte lub zamknięte

stała wartość opis
MODE_LOW   Najniższa cena dnia
MODE_HIGH   Najwyższa cena dnia
MODE_TIME   Czas ostatniej zmiany ceny (czas serwera)
MODE_BID   Ostatnia cena Bid, która jest przechowywana w zmiennej
predefiniowanej BID
MODE_ASK   Ostatnia cena Ask, która jest przechowywana w zmiennej
predefiniowanej ASK
MODE_POINT   Określa jaka jest pozycja najmniejszej jednostki punktowej np.
0.0001, przechowywana w predefiniowanej zmiennej POINT
MODE_DIGITS   Count of digits after decimal point in the symbol prices. For the current symbol, it is stored in the predefined variable Digits
MODE_SPREAD   Wartość spredu
MODE_STOPLEVEL   Poziom zleceń StopLoss, TakeProfit
MODE_LOTSIZE   Wielkość jednego lota w walucie bazowej
MODE_TICKVALUE   Wielkość jednego tiku w walucie aktualnego rynku
MODE_TICKSIZE   Wielkość jednego tiku w punktach
MODE_SWAPLONG   Wielkość swap dla pozycji długich
MODE_SWAPSHORT   Wielkość swap dla pozycji krótkich
MODE_STARTING   Czas otwarcia rynku (wykorzystywana najczęściej przy
kontraktach)
MODE_EXPIRATION   Czas zamknięcia rynku (wykorzystywana najczęściej przy
kontraktach)
MODE_TRADEALLOWED   Czy handel jest dozwolony dla danego rynku
MODE_MINLOT   Minimalna wielkość pozycji
MODE_LOTSTEP   Minimalna wielkość kroku, zmiany dla pozycji
MODE_MAXLOT   Maksymalna wielkość lota na danym rynku
MODE_SWAPTYPE   Typ wyliczenia Swap: 0 – w punktach; 1 – w cenie bazowej instrumentu; 2 – odsetki; 3 – w walucie depozytu
MODE_PROFITCALCMODE   Typ wyliczenia zysków: 0 - Forex; 1 - CFD; 2 - Futures
MODE_MARGINCALCMODE   Typ wyliczenia marginesu zabezpieczającego: 0 - Forex; 1 -CFD; 2 - Futures; 3 - CFD Indices.
MODE_MARGININIT   Wymagany margines inicjalizacyjny dla 1 lota
MODE_MARGINMAINTENANCE   Wymagany margines na utrzymanie pozycji dla 1 lota
MODE_MARGINHEDGED   Wymagany margines zabezpieczający dla 1 lota
MODE_MARGINREQUIRED   Wymagany margines do otwarcia pozycji BUY dla 1 lota
MODE_FREEZELEVEL   Poziom zamrożenia zlecenia w punktach. Jeśli cena mieści się w granicach poziomu zamrożenie to zlecenie nie może być modyfikowane, usunięte lub zamknięte

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1