Stałe kursów

PRICE_CLOSE

wartość

opis

0

Cena zamknięcia

PRICE_OPEN

wartość

opis

1

Cena otwarcia

PRICE_HIGH

wartość

opis

2

Cena najwyższa

PRICE_LOW

wartość

opis

3

Cena najniższa

PRICE_MEDIAN

wartość

opis

4

Cena średnia liczona następująco (high+low)/2

PRICE_TYPICAL

wartość

opis

5

Cena średnia liczona nastęująco (high+low+close)/3

PRICE_WEIGHTED

wartość

opis

6

Cena średnia liczona następująco (high+low+close+close)/4

stała wartość opis
PRICE_CLOSE 0 Cena zamknięcia
PRICE_OPEN 1 Cena otwarcia
PRICE_HIGH 2 Cena najwyższa
PRICE_LOW 3 Cena najniższa
PRICE_MEDIAN 4 Cena średnia liczona następująco (high+low)/2
PRICE_TYPICAL 5 Cena średnia liczona nastęująco (high+low+close)/3
PRICE_WEIGHTED 6 Cena średnia liczona następująco (high+low+close+close)/4
Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny... Dowiedz się więcej
1/1