Aplikacja kliencka

W języku MQL dostępne są funkcje informacyjne dotyczące terminala klienckiego. Funkcje te nie pobierają żadnych parametrów zwracają natomiast wartości typu string.

TerminalCompany

Funkcja zwraca nazwę firmy będącej właścicielem terminala klienta.

Przykład:

Print("nazwa firmy", TerminalCompany());
 

TerminalName

Funkcja zwraca nazwę terminala klienta.

Przykład:

Print ( "nazwa terminala", TerminalName());
 

TerminalPath

Funkcja podaje ścieżkę aplikacji terminala, z której została uruchomiona aplikacja klienta.

Przykład:

Print("katalog roboczy", TerminalPath());

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny... Dowiedz się więcej
1/1