Indeksy, Surowce, Forex. 

BossaFX umożliwia inwestowanie w indeksy giełdowe, kryptowaluty, surowce energetyczne, metale, towary rolnicze, pary walutowe i akcje z polskiej giełdy. Formuła CFD zapewnia brak prowizji od transakcji oraz gwarantuje cenę realizacji zleceń natychmiastowych.

Pokaż spready dla pakietu:
Pokaż instrumenty z platformy:
Indeksy CFD
Indeksy giełdowe pełnią w świecie finansów szereg istotnych funkcji. Stanowią syntetyczną informację o kondycji rynku lub wybranego sektora, dzięki czemu są punktem odniesienia dla oceny efektywności inwestycyjnej. Mogą być odpowiednikami portfeli akcji, przez co stały się instrumentami bazowymi dla kontraktów terminowych. W ofercie BossaFX znajduje się 14 instrumentów kwotowanych w oparciu o kontrakty terminowe najpopularniejszych indeksów. Z punktu widzenia inwestora konstrukcja oferowanych instrumentów (CFD – kontrakt na różnice kursowe) ma kilka istotnych zalet: - wyższa dźwignia – depozyt pod otwarcie pozycji wynosi zaledwie 2% wartości kontraktu - brak kosztów transakcyjnych – otworzenie i zamknięcie pozycji nie wiąże się z uiszczeniem prowizji, jedyny koszt stanowi spread transakcyjny - gwarancja płynności – transakcje zawierane są po aktualnej cenie rynkowej, - wydłużony nawet do roku czas inwestycji – kontrakty są automatycznie rolowane do najpłynniejszej serii
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 10 (EUR)
Minimalny krok notowania
0.1
Spread (pakiet standard)
20
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
19
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 100 (USD)
Minimalny krok notowania
0.01
Spread (pakiet standard)
70
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
60
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 40 (USD)
Minimalny krok notowania
0.01
Spread (pakiet standard)
100
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
90
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 100 USD
Minimalny krok notowania
0.01
Spread (pakiet standard)
90
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
80
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 10 (GBP)
Minimalny krok notowania
0.1
Spread (pakiet standard)
25
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
20
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 20 (EUR)
Minimalny krok notowania
0.1
Spread (pakiet standard)
30
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
25
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 10 (PLN)
Minimalny krok notowania
0.1
Spread (pakiet standard)
2
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
1.9
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 10 (USD)
Minimalny krok notowania
1
Spread (pakiet standard)
5
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
4
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 20 (EUR)
Minimalny krok notowania
1
Spread (pakiet standard)
3
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
2
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 50 (EUR)
Minimalny krok notowania
0.1
Spread (pakiet standard)
13
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
12
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 1000 (EUR)
Minimalny krok notowania
0.1
Spread (pakiet standard)
10
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
9
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 1000 (EUR)
Minimalny krok notowania
0.01
Spread (pakiet standard)
30
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
29
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 10 (CHF)
Minimalny krok notowania
1
Spread (pakiet standard)
5
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
4
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 200 (EUR)
Minimalny krok notowania
0.01
Spread (pakiet standard)
20
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
19
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 1000 (JPY)
Minimalny krok notowania
1
Spread (pakiet standard)
20
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
19
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 25 (HKD)
Minimalny krok notowania
1
Spread (pakiet standard)
20
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
19
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 50 (HKD)
Minimalny krok notowania
1
Spread (pakiet standard)
20
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
19
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 50 (USD)
Minimalny krok notowania
0.1
Spread (pakiet standard)
20
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
19
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
 
Nazwa
instrumentu
Nominalna wartość
kontraktu
Minimalny krok
notowania
Spread
(pakiet standard)
Spread
(pakiet premium)
Spread
(pakiet VIP)
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
Towary CFD
Pod pojęciem towarów kryje się szereg produktów będących przedmiotem obrotu giełdowego – od płodów rolnych (pszenica, ryż, soja) przez surowce energetyczne (ropa naftowa, gaz ziemny) po metale (miedź, srebro złoto). Rynki towarowe cechują się silnymi, długookresowymi trendami. Ceny surowców energetycznych i rud metali często odzwierciedlają fazy cyklu koniunkturalnego. Na kursy produktów rolnych mają wpływ czynnik pogodowe i uwarunkowania polityczne – jak polityka eksportowa dużych producentów danego surowca. Punktem wyjścia dla transakcji terminowych na rynku surowców było ograniczenie ryzyka ceny w przyszłości. Niekorzystne warunki atmosferyczne z jednej strony, a klęska urodzaju z drugiej sprawiają, że ceny produktów rolnych po zbiorach podlegały dużym wahaniom. Rolnicy i odbiorcy ich produktów zawierali umowy handlowe jeszcze przed zbiorami – po z góry ustalonych cenach – zapewniało to zrównoważenie ryzyka związanego z wielkością podaży i popytu. Rozwój giełd towarowych sprawił, że obok producentów i odbiorców towarów duży udział stanowią inwestorzy czy spekulanci. Obecnie większość transakcji na rynkach towarowych ma charakter nierzeczywisty – transakcje rozliczne są gotówko, bez fizycznej dostawy towaru. Dochodzi nawet do sytuacji, że wartość kontraktów w obrocie przekracza fizyczną ilość danego surowca. W ofercie BossaFX dostępne są kontrakty CFD na towary z dwóch największych giełd świata: Amerykańskiego CME i międzykontynentalnej giełdy ICE.
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 1000 (USD)
Minimalny krok notowania
0.01
Spread (pakiet standard)
5
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
4
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 50 (USD)
Minimalny krok notowania
0.01
Spread (pakiet standard)
40
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
30
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 1000 (USD)
Minimalny krok notowania
0.01
Spread (pakiet standard)
5
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
4
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 25000 (USD)
Minimalny krok notowania
0.0001
Spread (pakiet standard)
40
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
35
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 375 (USD)
Minimalny krok notowania
0.01
Spread (pakiet standard)
40
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
35
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 5600 (USD)
Minimalny krok notowania
0.01
Spread (pakiet standard)
8
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
7
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 150 (USD)
Minimalny krok notowania
0.01
Spread (pakiet standard)
100
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
90
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 100 (USD)
Minimalny krok notowania
0.01
Spread (pakiet standard)
100
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
90
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 50 (USD)
Minimalny krok notowania
0.01
Spread (pakiet standard)
100
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
90
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 20 (USD)
Minimalny krok notowania
1
Spread (pakiet standard)
10
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
9
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 1000 (USD)
Minimalny krok notowania
0.01
Spread (pakiet standard)
25
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
20
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 7000 (USD)
Minimalny krok notowania
0.0001
Spread (pakiet standard)
4
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
3.4
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-0.435 / 0.299
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 50 (USD)
Minimalny krok notowania
0.01
Spread (pakiet standard)
700
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
640
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-16.28 / 11.27
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 100 (USD)
Minimalny krok notowania
0.01
Spread (pakiet standard)
2500
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
2440
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-17.131 / 12.074
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 20000 (USD)
Minimalny krok notowania
0.001
Spread (pakiet standard)
20
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
15
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 100 (EUR)
Minimalny krok notowania
0.01
Spread (pakiet standard)
150
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
140
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 5000 (EUR)
Minimalny krok notowania
0.01
Spread (pakiet standard)
20
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
19
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 150 (USD)
Minimalny krok notowania
0.01
Spread (pakiet standard)
70
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
60
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 5000 (USD)
Minimalny krok notowania
0.01
Spread (pakiet standard)
5
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
4
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
 
Nazwa
instrumentu
Nominalna wartość
kontraktu
Minimalny krok
notowania
Spread
(pakiet standard)
Spread
(pakiet premium)
Spread
(pakiet VIP)
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
Waluty CFD
Rynek walutowy pod względem obrotów stanowi największy segment globalnego rynku finansowego. Transakcje na rynku Forex (Foregin Exchange) w przeciwieństwie do obrotu giełdowego są zdecentralizowane. Oznacza to, że podmioty rynku zawierają transakcje za pośrednictwem niezależnych od siebie platform obrotu, przez co w danym momencie nie ma jednej ceny instrumentu. Jednak duża efektywność rynku sprawia, że rzadko dochodzi do możliwości arbitrażu. Największe podmioty uczestniczące w obrocie to banki, korporacje, fundusze hedgingowe, banki centralne oraz brokerzy. Inwestorzy indywidulni uzyskali dostęp do rynku Forex zaledwie dekadę temu. Decentralizacja obrotu sprawia, że obrót na Forexie trwa 24h na dobę – od poniedziałku do piątku. Sesja zaczyna się w Australii i Japonii, następnie handel przenosi się do Europy, a później do Stanów Zjednoczonych. Relacje między walutami mają wpływ na wiele aspektów realnej gospodarki: wpływają na wielkość eksportu i importu ale również na koszty obsługi zadłużenia. W zglobalizowanym świecie kształtowanie się kursów wymiany walut zależy od szeregu nakładających się na siebie czynników. Tak jak na rynku akcji spółki o największym obrocie przyjęto nazywać Blue Chipami, tak najpłynniejsze pary walutowe rynku Forex klasyfikowane są jako Majorsy. Są to relacje Dolara Amerykańskiego do EUR, GBP, JPY i CHF. Najpopularniejszą parą jest zestawienie walut dwóch największych gospodarek świata, czyli Dolara Amerykańskiego i EURO. Sam USD pełni także rolę środka wymiany międzynarodowej – ceny surowców energetycznych, produktów rolnych czy metali podawane są w dolarach. Zmiana wartości USD jest nie bez znaczenia dla bilansu handlu zagranicznego gospodarek. Obok par walutowych z grupy Majors istnieje kombinacja relacji walut takich jak EUR, JPY, GBP, CHF i CAD – określa się je jako Second Majors, a udział ich obrotu w globalnym rynku walutowym jest znaczny. Pozostałe pary walutowe określane są mianem egzotycznych. Niektóre z nich nie ustępują płynnością głównym parom walutowym (np. AUD, NZD), inne cechują się niewielką zmiennością (DKK, HKD). Są też takie, które zmieniają swą wartość o kilka procent dziennie, a ich trendy bywają dynamiczne i długotrwałe (RUB, TRY, MXN). Wśród par egzotycznych warto wspomnieć o relacjach Złotego z walutami największych gospodarek. Obok par walutowych w ofercie BossaFX dostępne są również indeksy walutowe – są to syntetyczne instrumenty odzwierciedlające relację waluty do koszyka innych walut. Dzięki takiej konstrukcji łatwiej dostrzec rzeczywistą aprecjację lub osłabienie danej waluty. Na szczególną uwagę zasługuje instrument FUSD ponieważ instrumentem bazowym dla niego jest kontrakt Futures na indeks dolarowy, a za otwartą w nim pozycję nie są naliczane punkty swapowe.
Nominalna wartość kontraktu
100000 EUR
Minimalny krok notowania
0.00001
Spread (pakiet standard)
1.1
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
1
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-0.747 / 0.146
Nominalna wartość kontraktu
100000 GBP
Minimalny krok notowania
0.00001
Spread (pakiet standard)
1.5
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
1.4
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-0.443 / -0.253
Nominalna wartość kontraktu
100000 USD
Minimalny krok notowania
0.001
Spread (pakiet standard)
1.4
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
1.3
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
1.805 / -2.618
Nominalna wartość kontraktu
100000 USD
Minimalny krok notowania
0.00001
Spread (pakiet standard)
1.6
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
1.5
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
0.653 / -1.138
Nominalna wartość kontraktu
100000 USD
Minimalny krok notowania
0.0001
Spread (pakiet standard)
25
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
20
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-0.571 / -1.641
Nominalna wartość kontraktu
100000 EUR
Minimalny krok notowania
0.0001
Spread (pakiet standard)
25
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
20
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-2.409 / 0.015
Nominalna wartość kontraktu
100000 EUR
Minimalny krok notowania
0.00001
Spread (pakiet standard)
1.5
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
1.5
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-0.526 / 0.053
Nominalna wartość kontraktu
100000 EUR
Minimalny krok notowania
0.001
Spread (pakiet standard)
1.8
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
1.8
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
1.296 / -2.176
Nominalna wartość kontraktu
100000 EUR
Minimalny krok notowania
0.00001
Spread (pakiet standard)
2.2
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
2.2
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
0.317 / -0.842
Nominalna wartość kontraktu
100000 USD
Minimalny krok notowania
0.00001
Spread (pakiet standard)
1.9
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
1.9
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-0.209 / -0.539
Nominalna wartość kontraktu
100000 GBP
Minimalny krok notowania
0.001
Spread (pakiet standard)
2.8
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
2.8
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
2.141 / -3.16
Nominalna wartość kontraktu
100000 AUD
Minimalny krok notowania
0.00001
Spread (pakiet standard)
1.4
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
1.4
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-0.39 / 0.025
Nominalna wartość kontraktu
100000 AUD
Minimalny krok notowania
0.01
Spread (pakiet standard)
3
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
3
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
0.89 / -1.424
Nominalna wartość kontraktu
100000 AUD
Minimalny krok notowania
0.0001
Spread (pakiet standard)
5
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
5
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-0.417 / -0.074
Nominalna wartość kontraktu
100000 AUD
Minimalny krok notowania
0.0001
Spread (pakiet standard)
3
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
3
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
0.252 / -0.57
Nominalna wartość kontraktu
100000 AUD
Minimalny krok notowania
0.0001
Spread (pakiet standard)
4
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
4
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-0.641 / 0.053
Nominalna wartość kontraktu
100000 CHF
Minimalny krok notowania
0.0001
Spread (pakiet standard)
25
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
20
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-5.364 / 2.832
Nominalna wartość kontraktu
100000 GBP
Minimalny krok notowania
0.0001
Spread (pakiet standard)
45
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
40
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-1.093 / -1.679
Nominalna wartość kontraktu
10000000 JPY
Minimalny krok notowania
0.0001
Spread (pakiet standard)
35
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
30
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-4.464 / 2.978
Nominalna wartość kontraktu
100000 EUR
Minimalny krok notowania
0.0001
Spread (pakiet standard)
600
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
590
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-328.318 / 274.961
Nominalna wartość kontraktu
100000 USD
Minimalny krok notowania
0.0001
Spread (pakiet standard)
400
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
390
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-265.516 / 216.165
Nominalna wartość kontraktu
100000 EUR
Minimalny krok notowania
0.0001
Spread (pakiet standard)
140
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
137
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-352.561 / 300.499
Nominalna wartość kontraktu
100000 USD
Minimalny krok notowania
0.0001
Spread (pakiet standard)
90
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
87
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-313.529 / 265.491
Nominalna wartość kontraktu
100000 NZD
Minimalny krok notowania
0.0001
Spread (pakiet standard)
2
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
2
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-0.164 / -0.176
Nominalna wartość kontraktu
100000 NZD
Minimalny krok notowania
0.01
Spread (pakiet standard)
4
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
4
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
1.122 / -1.62
Nominalna wartość kontraktu
100000 EUR
Minimalny krok notowania
0.0001
Spread (pakiet standard)
3
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
3
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-0.831 / 0.022
Nominalna wartość kontraktu
100000 EUR
Minimalny krok notowania
0.0001
Spread (pakiet standard)
3
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
3
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-0.614 / -0.289
Nominalna wartość kontraktu
100000 EUR
Minimalny krok notowania
0.0001
Spread (pakiet standard)
5
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
5
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-1.227 / 0.257
Nominalna wartość kontraktu
100000 CAD
Minimalny krok notowania
0.01
Spread (pakiet standard)
3
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
3
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
1.202 / -1.798
Nominalna wartość kontraktu
100000 CAD
Minimalny krok notowania
0.0001
Spread (pakiet standard)
5
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
5
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
0.405 / -0.761
Nominalna wartość kontraktu
100000 CHF
Minimalny krok notowania
0.01
Spread (pakiet standard)
3
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
3
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
0.337 / -1.268
Nominalna wartość kontraktu
100000 USD
Minimalny krok notowania
0.0001
Spread (pakiet standard)
40
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
37
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
0.618 / -6.608
Nominalna wartość kontraktu
100000 EUR
Minimalny krok notowania
0.0001
Spread (pakiet standard)
40
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
37
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-4.18 / -2.303
Nominalna wartość kontraktu
100000 USD
Minimalny krok notowania
0.0001
Spread (pakiet standard)
40
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
37
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
1.434 / -7.242
Nominalna wartość kontraktu
100000 EUR
Minimalny krok notowania
0.0001
Spread (pakiet standard)
40
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
37
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-3.117 / -3.169
Nominalna wartość kontraktu
100000 USD
Minimalny krok notowania
0.0001
Spread (pakiet standard)
15
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
12
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
1.649 / -5.476
Nominalna wartość kontraktu
100000 EUR
Minimalny krok notowania
0.0001
Spread (pakiet standard)
10
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
7
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-1.292 / -2.85
Nominalna wartość kontraktu
100000 USD
Minimalny krok notowania
0.001
Spread (pakiet standard)
30
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
25
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-1.634 / 0.382
Nominalna wartość kontraktu
100000 EUR
Minimalny krok notowania
0.001
Spread (pakiet standard)
30
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
25
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-2.771 / 1.424
Nominalna wartość kontraktu
100000 USD
Minimalny krok notowania
0.01
Spread (pakiet standard)
40
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
37
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-6.936 / 4.991
Nominalna wartość kontraktu
100000 EUR
Minimalny krok notowania
0.01
Spread (pakiet standard)
40
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
37
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-9.078 / 6.973
Nominalna wartość kontraktu
100000 GBP
Minimalny krok notowania
0.0001
Spread (pakiet standard)
4
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
4
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
0.743 / -1.351
Nominalna wartość kontraktu
100000 GBP
Minimalny krok notowania
0.0001
Spread (pakiet standard)
10
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
7
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-0.735 / -0.387
Nominalna wartość kontraktu
100000 GBP
Minimalny krok notowania
0.0001
Spread (pakiet standard)
5
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
5
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-0.389 / -0.547
Nominalna wartość kontraktu
100000 GBP
Minimalny krok notowania
0.0001
Spread (pakiet standard)
5
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
5
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-0.068 / -0.977
Nominalna wartość kontraktu
100000 GBP
Minimalny krok notowania
0.001
Spread (pakiet standard)
50
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
45
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-2.27 / 0.703
Nominalna wartość kontraktu
100000 USD
Minimalny krok notowania
0.0001
Spread (pakiet standard)
200
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
190
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-19.548 / 9.093
Nominalna wartość kontraktu
100000 USD
Minimalny krok notowania
0.0001
Spread (pakiet standard)
200
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
190
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-33.463 / 23.762
Nominalna wartość kontraktu
100000 USD
Minimalny krok notowania
0.0001
Spread (pakiet standard)
40
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
37
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
4.389 / -8.365
Nominalna wartość kontraktu
100000 USD
Minimalny krok notowania
0.001
Spread (pakiet standard)
40
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
37
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
1.898 / -3.847
Nominalna wartość kontraktu
100000 USD
Minimalny krok notowania
0.0001
Spread (pakiet standard)
180
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
177
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-10.415 / 7.716
Nominalna wartość kontraktu
100000 USD
Minimalny krok notowania
0.0001
Spread (pakiet standard)
70
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
67
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-1.911 / -0.638
Nominalna wartość kontraktu
100000 EUR
Minimalny krok notowania
0.0001
Spread (pakiet standard)
70
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
67
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-4.117 / 1.361
Nominalna wartość kontraktu
100000 USD
Minimalny krok notowania
0.0001
Spread (pakiet standard)
6
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
6
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
1.614 / -5.926
 
Nazwa
instrumentu
Nominalna wartość
kontraktu
Minimalny krok
notowania
Spread
(pakiet standard)
Spread
(pakiet premium)
Spread
(pakiet VIP)
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
Kryptowaluty CFD
Kryptowaluta to rozproszony system księgowy, który bazuje na kryptografii i przechowuje informacje o stanie posiadania w umownych jednostkach. System połączony jest za pomocą węzłów (portfeli) w taki sposób, aby kontrolę nad pojedynczym portfelem posiadał jedynie jego posiadacz. Ten wbudowany algorytm sprawia, że podaż kryptowalut nie jest zależna od żadnego banku centralnego (jak ma to miejsce w przypadku walut fiducjarnych), a jedynie od samego algorytmu. Maksymalna podaż Bitcoina określona jest na 21 milionów jednostek, obecna podaż wynosi blisko 90% maksymalnej. Kryptowaluty w większości państw nie są uznawane za jednostkę walutową, co nie przeszkadza im być pełnoprawnym środkiem płatniczym. Najpopularniejszą kryptowalutą jest Bitcoin, obok niego istnieje kilka tysięcy innych kryptowalut. W ofercie Bossa FX wprowadzone zostały dwa instrumenty CFD oparte o kontrakty futures na Bitcoin oraz Ethereum. Oba instrumenty wyceniane są stosunku do USD. Kursy kryptowalut odznaczają się bardzo dużą zmiennością, stąd zastosowana dźwignia wynosi 1:2. Otwierając pozycję w FBTC. lub FETH. nie oznacza posiadania danej kryptowaluty. Pozycja jest wyceniana na podstawie różnic cen: aktualnej i ceny otwarcia pozycji.
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 1 USD
Minimalny krok notowania
1
Spread (pakiet standard)
100
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
99
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 10 USD
Minimalny krok notowania
0.01
Spread (pakiet standard)
8
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
7.9
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
 
Nazwa
instrumentu
Nominalna wartość
kontraktu
Minimalny krok
notowania
Spread
(pakiet standard)
Spread
(pakiet premium)
Spread
(pakiet VIP)
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
Obligacje CFD
Obligacje to dłużne papiery wartościowe, których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem nabywcy. Istotą długu jest procent na jaki został on zaciągnięty. Cecha ta stawia obligacje w finansowym szeregu naczyń połączonych z kondycją gospodarki danego kraju i polityką monetarną. Na ceny obligacji wpływają oczekiwania co do kształtowania się przyszłych stóp procentowych. Decyzje baków centralnych o poziomie stóp procentowych oparte są o projekcje inflacyjne. W warunkach przegrzewania się gospodarki stopy procentowe rosną, zaś ich obniżenie motywowane jest chęcią pobudzenia gospodarki. Zależność ceny obligacji i wielkości stóp procentowych jest odwrotnie proporcjonalna – wzrostowi stóp procentowych towarzyszy spadek cen obligacji. W przypadku spadku stóp procentowych ceny obligacji rosną. Równie istotne są same oczekiwania co do kształtowania się stóp procentowych, a te są ściśle powiązane z oczekiwaniami inflacyjnymi. Na kursy obligacji ma także wpływ szereg innych czynników, a jednym z istotniejszych jest poziom ryzyka inwestycyjnego – i tak zmiana ratingu emitenta wpływa na kurs obligacji. W ofercie BossaFX dostępne są kontrakty CFD oparte na kontraktach futures na obligacje rządowe Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Włoch i Francji.
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 1000 (USD)
Minimalny krok notowania
0.01
Spread (pakiet standard)
4
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
3
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 500 (EUR)
Minimalny krok notowania
0.01
Spread (pakiet standard)
4
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
3
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 1000 (GBP)
Minimalny krok notowania
0.01
Spread (pakiet standard)
8
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
7
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 500 (EUR)
Minimalny krok notowania
0.01
Spread (pakiet standard)
5
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
4
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 500 (EUR)
Minimalny krok notowania
0.01
Spread (pakiet standard)
3
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
2
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 500 (EUR)
Minimalny krok notowania
0.01
Spread (pakiet standard)
5
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
4
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 500 (EUR)
Minimalny krok notowania
0.01
Spread (pakiet standard)
5
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
4
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nazwa
instrumentu
Nominalna wartość
kontraktu
Minimalny krok
notowania
Spread
(pakiet standard)
Spread
(pakiet premium)
Spread
(pakiet VIP)
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
Indeksy walutowe CFD
Obok par walutowych w ofercie BossaFX dostępne są również indeksy walutowe – są to syntetyczne instrumenty odzwierciedlające relację waluty do koszyka innych walut. Dzięki takiej konstrukcji łatwiej dostrzec rzeczywistą aprecjację lub osłabienie danej waluty. Na szczególną uwagę zasługuje instrument FUSD ponieważ instrumentem bazowym dla niego jest kontrakt Futures na indeks dolarowy, a za otwartą w nim pozycję nie są naliczane punkty swapowe.
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 1000 (USD)
Minimalny krok notowania
0.001
Spread (pakiet standard)
30
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
25
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 2500 (PLN)
Minimalny krok notowania
0.01
Spread (pakiet standard)
10
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
10
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-1.63 / -3.392
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 1500 (USD)
Minimalny krok notowania
0.001
Spread (pakiet standard)
15
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
15
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
0.079 / -9.373
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 500 (EUR)
Minimalny krok notowania
0.001
Spread (pakiet standard)
30
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
30
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
-8.484 / -12.438
Nominalna wartość kontraktu
Cena instrumentu x 10000 (CZK)
Minimalny krok notowania
0.01
Spread (pakiet standard)
20
Spread (pakiet premium)
Spread (pakiet VIP)
20
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
0.246 / -1.718
 
Nazwa
instrumentu
Nominalna wartość
kontraktu
Minimalny krok
notowania
Spread
(pakiet standard)
Spread
(pakiet premium)
Spread
(pakiet VIP)
Punkty swapowe w pipsach
(poz. długa / poz. krótka)
Equity CFD
Equity_CFD to grupa instrumentów dla których walorem bazowym są akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Inwestowanie w spółki Warszawskiego Parkietu za pośrednictwem kontraktów CFD (Kontrakt na różnice kursowe) jest z wielu względów atrakcyjniejsze niż bezpośrednie transakcje rynkowe. Dzięki zastosowaniu dźwigni finansowej możliwe jest nabycie akcji o wartości pięciokrotnie większej niż zaangażowany kapitał. Oznacza to, że 1% wzrost ceny waloru odpowiada 5% wzrostowi portfela. Kolejną zaletą jest natychmiastowy system rozliczeń transakcji - środki z zamkniętej pozycji dostępne są natychmiastowo, a nie po 3 dniach – jak to ma miejsce w klasycznym systemie rozliczeń. Prowizja od obrotu wynosi jedynie 0,25% wartości zlecenia. Po otworzeniu pozycji w Equity_CFD na akcje nie tracimy prawa do dywidendy – jest ona naliczana w gotówce w przeddzień oddzielenia prawa do dywidendy. Equity_CFD daje także możliwość zarabiania na spadkach cen akcji (krótka sprzedaż). Dzięki możliwości zastosowania automatycznych systemów transakcyjnych z powodzeniem możemy implikować strategie automatyczne. W przeciwieństwie do kontraktów CFD na pozostałe instrumenty oferowane w systemie BossaFX, pozycje w Equity_CFD nie mają limitu wygasania – pozycje mogą być otwarte dłużej niż rok. Warto zaznaczyć, że posiadając otwarte pozycje w Equity_CFD nie posiadamy wszystkich praw jakie przysługują akcjonariuszom – jak np. prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Korekta o wartość praw poboru wypłacana jest w postaci ekwiwalentu pieniężnego. W ofercie BossaFX znajdują się akcje najpłynniejszych spółek warszawskiego parkietu, pokrywając się niemal z portfelem indeksu WIG30.
Opis instrumentu
Instrument Equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A.
Minimalny krok notowania
0.0001
Liczba akcji na 1 lot
1
Opis instrumentu
Instrument Equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.
Minimalny krok notowania
0.0001
Liczba akcji na 1 lot
1
Opis instrumentu
Instrument Equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji KGHM Polska Miedź S.A.
Minimalny krok notowania
0.0001
Liczba akcji na 1 lot
1
Opis instrumentu
Instrument Equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji mBanku S.A.
Minimalny krok notowania
0.0001
Liczba akcji na 1 lot
1
Opis instrumentu
Instrument Equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Banku Polskiej Kasy Opieki S.A.
Minimalny krok notowania
0.0001
Liczba akcji na 1 lot
1
Opis instrumentu
Instrument Equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A.
Minimalny krok notowania
0.0001
Liczba akcji na 1 lot
1
Opis instrumentu
Instrument Equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Tauron Polska Energia S.A.
Minimalny krok notowania
0.0001
Liczba akcji na 1 lot
1
Opis instrumentu
Instrument Equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Orange Polska S.A.
Minimalny krok notowania
0.0001
Liczba akcji na 1 lot
1
Opis instrumentu
Instrument Equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji CCC S.A.
Minimalny krok notowania
0.0001
Liczba akcji na 1 lot
1
Opis instrumentu
Instrument Equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Enea S.A.
Minimalny krok notowania
0.0001
Liczba akcji na 1 lot
1
Opis instrumentu
Instrument Equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji LPP S.A.
Minimalny krok notowania
0.0001
Liczba akcji na 1 lot
1
Opis instrumentu
Instrument Equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji ING Banku Śląskiego S.A.
Minimalny krok notowania
0.0001
Liczba akcji na 1 lot
1
Opis instrumentu
Instrument Equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Grupy Azoty S.A.
Minimalny krok notowania
0.0001
Liczba akcji na 1 lot
1
Opis instrumentu
Instrument Equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.
Minimalny krok notowania
0.0001
Liczba akcji na 1 lot
1
Opis instrumentu
Instrument Equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
Minimalny krok notowania
0.0001
Liczba akcji na 1 lot
1
Opis instrumentu
Instrument Equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Santander Banku Polska S.A.
Minimalny krok notowania
0.0001
Liczba akcji na 1 lot
1
Opis instrumentu
Instrument Equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Banku Handlowego w Warszawie
Minimalny krok notowania
0.0001
Liczba akcji na 1 lot
1
Opis instrumentu
Instrument Equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Boryszew S.A.
Minimalny krok notowania
0.0001
Liczba akcji na 1 lot
1
Opis instrumentu
Instrument Equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Alior Banku S.A.
Minimalny krok notowania
0.0001
Liczba akcji na 1 lot
1
Opis instrumentu
Instrument Equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Cyfrowego Polsatu S.A.
Minimalny krok notowania
0.0001
Liczba akcji na 1 lot
1
Opis instrumentu
Instrument Equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Kernel Holding S.A.
Minimalny krok notowania
0.0001
Liczba akcji na 1 lot
1
Opis instrumentu
Instrument Equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Asseco Poland S.A.
Minimalny krok notowania
0.0001
Liczba akcji na 1 lot
1
Opis instrumentu
Instrument Equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Minimalny krok notowania
0.0001
Liczba akcji na 1 lot
1
Opis instrumentu
Instrument Equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Eurocash S.A.
Minimalny krok notowania
0.0001
Liczba akcji na 1 lot
1
Opis instrumentu
Instrument Equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Globe Trade Centre S.A.
Minimalny krok notowania
0.0001
Liczba akcji na 1 lot
1
Opis instrumentu
Instrument Equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Pepco Group N.V.
Minimalny krok notowania
0.0001
Liczba akcji na 1 lot
1
Opis instrumentu
Instrument Equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji CD Projekt S.A.
Minimalny krok notowania
0.0001
Liczba akcji na 1 lot
1
Opis instrumentu
Instrument Equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Allegro.eu S.A.
Minimalny krok notowania
0.0001
Liczba akcji na 1 lot
1
Opis instrumentu
Instrument Equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Dino Polska S.A.
Minimalny krok notowania
0.0001
Liczba akcji na 1 lot
1
Nazwa
instrumentu
Opis
instrumentu
Minimalny krok
notowania
Liczba akcji
na 1 lot
Brak wyników.
1/1