Stałe dla zakresów czasowych wykresu

PERIOD_M1

wartość

opis

1

1 minuta

PERIOD_M5

wartość

opis

5

5 minut

PERIOD_M15

wartość

opis

15

15 minut

PERIOD_M30

wartość

opis

30

30 minut

PERIOD_H1

wartość

opis

60

1 godzina

PERIOD_H4

wartość

opis

240

4 godziny

PERIOD_D1

wartość

opis

1440

1 dzień

PERIOD_W1

wartość

opis

10080

1 tydzień

PERIOD_MN1

wartość

opis

43200

1 miesiąc

0 (zero)

wartość

opis

0

czas pobierany z wykresu na którym program został uruchomiony

stała wartość opis
PERIOD_M1 1 1 minuta
PERIOD_M5 5 5 minut
PERIOD_M15 15 15 minut
PERIOD_M30 30 30 minut
PERIOD_H1 60 1 godzina
PERIOD_H4 240 4 godziny
PERIOD_D1 1440 1 dzień
PERIOD_W1 10080 1 tydzień
PERIOD_MN1 43200 1 miesiąc
0 (zero) 0 czas pobierany z wykresu na którym program został uruchomiony

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1