Stałe określające kolory typu web

W MQL4 zdefiniowane są stałe opisowe, które możemy wykorzystywać w celu tekstowego opisu koloru np. linii kreślonego wskaźnika, czy koloru czcionki.

Stałe określające kolory typu web

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1