Stałe dla wskaźnika Ichimoku Kinko Hyo

Wskaźnik Ichimoku Kinko Hyo może przyjmować poniższe wartości stałych zdefiniowanych:

MODE_TENKANSEN

wartość

opis

1

Linia Tenkan-sen

MODE_KIJUNSEN

wartość

opis

2

Linia Kijun-sen

MODE_SENKOUSPANA

wartość

opis

3

Linia Senkou Span A

MODE_SENKOUSPANB

wartość

opis

4

Linia Senkou Span B

MODE_CHINKOUSPAN

wartość

opis

5

Linia Chinkou Span.

stała wartość opis
MODE_TENKANSEN 1 Linia Tenkan-sen
MODE_KIJUNSEN 2 Linia Kijun-sen
MODE_SENKOUSPANA 3 Linia Senkou Span A
MODE_SENKOUSPANB 4 Linia Senkou Span B
MODE_CHINKOUSPAN 5 Linia Chinkou Span.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1