Jakość wykonania
zleceń OTC

Informacje dotyczące wykonywanych zleceń za rok 2020

Informacje dotyczące wykonywanych zleceń za rok 2019

Informacje dotyczące wykonywanych zleceń za rok 2018

*korekta danych za 1Q, poprawione zostały wartości pozycji nominalnych wyrażonych w walucie EUR dla niektórych instrumentów (tabela 3 kolumna 3,6 oraz tabela 6 wiersz 3) 

 

1/1