Opis

Platforma BOSSAFX daje możliwość zastosowania różnego rodzaju narzędzi, wspomagających podejmowanie decyzji lub monitorujących otwarte pozycje, stan środków na rachunku i wiele innych. Grupę tych narzędzi stanowią skrypty. Są to miniprogramy, które po uruchomieniu wykonują określoną funkcję i ulegają samozamknięciu.

Po zainstalowaniu platformy transakcyjnej, w oknie [Nawigator] znajdziesz 8 przykładowych skryptów. Należy zaznaczyć, że pełnią one rolę edukacyjną, nie zaś użytkową. Skrypty należy uruchamiać jedynie w środowisku demonstracyjnym, gdyż ich nieumiejętne zastosowanie na rachunku rzeczywistym mogłoby doprowadzić do nieświadomego składania zleceń.

Uwaga! Skrypty pełnią rolę czysto edukacyjną, nie zaś użytkową. Nie zaleca się stosowania skryptów na rachunku rzeczywistym.

skrypty przykłady

Close

Zamyka najstarszą, otwartą pozycję. Oznacza to, że najdłużej utrzymywana pozycja zostanie zamknięta. Nieważne jest do wykresu którego instrumentu zostanie załączony skrypt.

Uwaga! Prosimy nie stosować tego skryptu na rachunku rzeczywistym (testowanie skryptu zalece się na rachunku demo).

Delete pending

Skrypt usuwa najwcześniej złożone zlecenie oczekujące. Oznacza to, że zlecenie oczekujące, które znajduje się najdłużej w zakładce [Terminal > Handel], zostanie usuniętę, bez względu na to, do wykresu którego z instrumentów załączymy skrypt.

Modify

Skrypt modyfikuje pierwsze zlecenie rynkowe, automatycznie ustawiając wartość stop loss w odległości 20 punktów od ceny rynkowej.Aby program zadziałał poprawnie należy go dołączyć do wykresu symbolu którego zlecenie chcemy zmodyfikować.

Uwaga! W przypadku większej ilości zleceń program może ustawić wartość stop loss na złym poziomie, dlatego zaleca się korzystanie z tego skryptu tylko na rachunku demonstracyjnym.

Modify pending

Skrypt automatycznie modyfikuje cenę otwarcia pierwszego zlecenia oczekującego (zlecenia, które zostało otwarte jako pierwsze) o 10 pipsów w dół. Aby program zadziałał poprawnie należy go dołączyć do wykresu symbolu którego zlecenie chcemy zmodyfikować.

Uwaga! W przypadku dołączenia skryptu do innego wykresu program może źle zmodyfikować cenę otwarcia, dlatego nie zaleca się korzystania ze skryptu na rachunku rzeczywistym.

Period conventer

konwertuje mniejsze interwały na większe, np. świece M1 na M5, H4 na D1. W celu lepszego zrozumienia skryptu posłużmy się następującym przykładem. Załóżmy, że posiadamy tylko dane dzienne dla danego instrumentu i chcielibyśmy stworzyć z nich dane tygodniowe w trybie offline. W tym celu otwieramy dany wykres, a następnie dodajemy do niego nasz skrypt. W zakładce [Wpisz parametry] dwukrotnie klikamy na zmienną "ExtPeriodMultiplier", a następnie wprowadzamy nową wartość równą 7, co oznacza, że z danych dziennych wygenerujemy dane tygodniowe. Możemy oczywiście wpisać arbitralną liczbę dni i na jej podstawie tworzyć dowolne wykresy. Po wciśnięciu przycisku [OK] generowany jest nowy wykres, który powinien pojawić się na liście wykresów offline. Aby otworzyć wykresy offline z menu głównego wybieramy [Plik > Otwórz Offline].

Uwaga! Wykresy nie są aktualizowane po pojawieniu się nowych kwotowań, aby je zaktualizować należy ponownie uruchomić skrypt.

Rotate text

Skrypt pokazujący możliwości graficzne MQL4. Rysuje linie trendu pod kątem oraz tekst, które zmieniają swoją pozycję i wielkość wraz z nadchodzącymi nowymi tickami.
Send pending - Skrypt który automatycznie ustawia zlecenie oczekujące sell stop na danym intrumencie z ceną otwarcia 100 punktów niższą niż cena rynkowa BID.

Trade 

Skrypt automatycznie otwiera długą pozycję na danym instrumencie o nominale 1 lota.

Uwaga! Nie zaleca się stosowania skryptu "Trade" na rachunku rzeczywistym, gdyż nieświadomie moglibyśmy otworzyć pozycję.

Skrypty umieszczone w platformie BOSSAFX mają charakter czysto edukacyjny. Skrypty można modyfikować za pomocą MetaLanguage Editora. Wykorzystanie ich prostych kodów, może być początkiem przygody z programowaniem w języku MQL i podstawą tworzenia bardziej wyrafinowanych narzędzi.

Uwaga! Podczas przelogowywania się z rachunku demo na realny, bądź odwrotnie, należy upewnić się, że skrypt został usunięty z wykresu. W przeciwnym wypadu działanie skryptu może doprowadzić do przypadkowego otwarcia/zamknięcia pozycji. Skrypt można usunąć po otworzeniu menu podręcznego na wykresie i wybraniu opcji "Usuń skrypt".

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1