Stałe określające właściwości obiektów

Stałe określające właściwości obiektów ustawiane za pomocą funkcji ObjectGet() i ObjectSet() mogą przyjmować poniższe wartości.

Funkcja MessageBox() zwraca parametr zależne od wybranego przycisku, który może przyjąć jedną z poniższych wartości.

OBJPROP_TIME1

wartość

typ

opis

0

datetime

Ustawia/pobiera czas dla pierwszego parametru.

OBJPROP_PRICE1

wartość

typ

opis

1

double

Ustawia/pobiera poziom ceny dla pierwszego parametru.

OBJPROP_TIME2

wartość

typ

opis

2

datetime

Ustawia/pobiera czas dla drugiego parametru.

OBJPROP_PRICE2

wartość

typ

opis

3

double

Ustawia/pobiera poziom ceny dla drugiego parametru.

OBJPROP_TIME3

wartość

typ

opis

4

datetime

Ustawia/pobiera czas dla trzeciego parametru.

OBJPROP_PRICE3

wartość

typ

opis

5

double

Ustawia/pobiera poziom ceny dla trzeciego parametru.

OBJPROP_COLOR

wartość

typ

opis

6

color

Ustawia/pobiera kolor obiektu.

OBJPROP_STYLE

wartość

typ

opis

7

int

Ustawia/pobiera styl rysowania linii obiektu:STYLE_SOLID, STYLE_DASH, STYLE_DOT,

STYLE_DASHDOT, STYLE_DASHDOTDOT.

OBJPROP_WIDTH

wartość

typ

opis

8

int

Ustawia/pobiera grubość linii obiektu.

OBJPROP_BACK

wartość

typ

opis

9

bool

Ustawia/pobiera wartość określającą czy obiekt ma być umieszczony poniżej lub powyżej linii wykresu.

OBJPROP_RAY

wartość

typ

opis

10

bool

Ustawia/pobiera wartość określającą czy obiekt rysowany ma mieć nieskończenie długie linie czy mają być przycinane.

OBJPROP_ELLIPSE

wartość

typ

opis

11

bool

Ustawia/pobiera czy obiekt fibo arcs ma być rysowany z eliptycznie.

OBJPROP_SCALE

wartość

typ

opis

12

double

Ustawia/pobiera określa czy obiekt ma być skalowany.

OBJPROP_ANGLE

wartość

typ

opis

13

double

Ustawia/pobiera promień obiektu.

OBJPROP_ARROWCODE

wartość

typ

opis

14

int

Ustawia/pobiera wartość stała określającą jaki symbol graficzny ma być rysowany.

OBJPROP_TIMEFRAMES

wartość

typ

opis

15

int

Ustawia/pobiera na jakiej skali czasowej obiekt ma być pokazywany.

OBJPROP_DEVIATION

wartość

typ

opis

16

double

Ustawia/pobiera ustawie wartość odchylenia dla obiektu typu odchylenie standardowe.

OBJPROP_FONTSIZE

wartość

typ

opis

100

int

Ustawia/pobiera wielkość czcionki.

OBJPROP_CORNER

wartość

typ

opis

101

int

Ustawia/pobiera wartości od 0 do 3 określające stopień zaokrąglenia rogów obiektów.

OBJPROP_XDISTANCE

wartość

typ

opis

102

int

Ustawia/pobiera położenie obiektu na osi x w pikselach.

OBJPROP_YDISTANCE

wartość

typ

opis

103

int

Ustawia/pobiera położenie obiektu na osi y w pikselach.

OBJPROP_FIBOLEVEL

wartość

typ

opis

200

int

Ustawia/pobiera poziomy Fibonacci, które może być indeksowane od 0 do 32.

OBJPROP_LEVELCOLOR

wartość

typ

opis

201

color

Ustawia/pobiera wartość koloru dla poziomów linii.

OBJPROP_LEVELSTYLE

wartość

typ

opis

202

int

Ustawia/pobiera styl poziomu linii STYLE_SOLID, STYLE_DASH, STYLE_DOT, STYLE_DASHDOT, STYLE_DASHDOTDOT.

OBJPROP_LEVELWIDTH

wartość

typ

opis

203

int

Ustawia/pobiera szeroko linii poziomów w skali od 1 do 5.

OBJPROP_FIRSTLEVEL+n

wartość

typ

opis

210+n

int

Ustawia/pobiera ustawia wartości poziomów Fibonacci na dla określonego poziomu dostępnego po indeksie o numeracji od 0 do ilości poziomów.

stała wartość typ opis
OBJPROP_TIME1 0 datetime Ustawia/pobiera czas dla pierwszego parametru.
OBJPROP_PRICE1 1 double Ustawia/pobiera poziom ceny dla pierwszego parametru.
OBJPROP_TIME2 2 datetime Ustawia/pobiera czas dla drugiego parametru.
OBJPROP_PRICE2 3 double Ustawia/pobiera poziom ceny dla drugiego parametru.
OBJPROP_TIME3 4 datetime Ustawia/pobiera czas dla trzeciego parametru.
OBJPROP_PRICE3 5 double Ustawia/pobiera poziom ceny dla trzeciego parametru.
OBJPROP_COLOR 6 color Ustawia/pobiera kolor obiektu.
OBJPROP_STYLE 7 int Ustawia/pobiera styl rysowania linii obiektu:STYLE_SOLID, STYLE_DASH, STYLE_DOT,
STYLE_DASHDOT, STYLE_DASHDOTDOT.
OBJPROP_WIDTH 8 int Ustawia/pobiera grubość linii obiektu.
OBJPROP_BACK 9 bool Ustawia/pobiera wartość określającą czy obiekt ma być umieszczony poniżej lub powyżej linii wykresu.
OBJPROP_RAY 10 bool Ustawia/pobiera wartość określającą czy obiekt rysowany ma mieć nieskończenie długie linie czy mają być przycinane.
OBJPROP_ELLIPSE 11 bool Ustawia/pobiera czy obiekt fibo arcs ma być rysowany z eliptycznie.
OBJPROP_SCALE 12 double Ustawia/pobiera określa czy obiekt ma być skalowany.
OBJPROP_ANGLE

13

double Ustawia/pobiera promień obiektu.
OBJPROP_ARROWCODE 14 int Ustawia/pobiera wartość stała określającą jaki symbol graficzny ma być rysowany.
OBJPROP_TIMEFRAMES 15 int Ustawia/pobiera na jakiej skali czasowej obiekt ma być pokazywany.
OBJPROP_DEVIATION 16 double Ustawia/pobiera ustawie wartość odchylenia dla obiektu typu odchylenie standardowe.
OBJPROP_FONTSIZE 100 int Ustawia/pobiera wielkość czcionki.
OBJPROP_CORNER 101 int Ustawia/pobiera wartości od 0 do 3 określające stopień zaokrąglenia rogów obiektów.
OBJPROP_XDISTANCE 102 int Ustawia/pobiera położenie obiektu na osi x w pikselach.
OBJPROP_YDISTANCE 103 int Ustawia/pobiera położenie obiektu na osi y w pikselach.
OBJPROP_FIBOLEVEL 200 int Ustawia/pobiera poziomy Fibonacci, które może być indeksowane od 0 do 32.
OBJPROP_LEVELCOLOR 201 color Ustawia/pobiera wartość koloru dla poziomów linii.
OBJPROP_LEVELSTYLE 202 int Ustawia/pobiera styl poziomu linii STYLE_SOLID, STYLE_DASH, STYLE_DOT, STYLE_DASHDOT, STYLE_DASHDOTDOT.
OBJPROP_LEVELWIDTH 203 int Ustawia/pobiera szeroko linii poziomów w skali od 1 do 5.
OBJPROP_FIRSTLEVEL+n 210+n int Ustawia/pobiera ustawia wartości poziomów Fibonacci na dla określonego poziomu dostępnego po indeksie o numeracji od 0 do ilości poziomów.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1