Kalendarium

Filtruj kalendarium
Azja
Europa Wschodnia
Europa Zachodnia
Ameryka
Piątek, 13 Grudzień 2019
Strefa Euro
Strefa Euro
Szczyt Unii Europejskiej
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-
Japonia
00:50 - Japonia
Indeks Tankan dla usług
Aktualne
20
Prognoza
16
Poprzednie
21
Japonia
00:50 - Japonia
Indeks Tankan dla przemysłu
Aktualne
0
Prognoza
2
Poprzednie
5
Japonia
05:30 - Japonia
Produkcja przemysłowa
Aktualne
-4.5% m/m
Prognoza
-4.2% m/m
Poprzednie
1.7% m/m
Japonia
05:30 - Japonia
Produkcja przemysłowa
Aktualne
-7.7% r/r
Prognoza
-7.4% r/r
Poprzednie
1.3% r/r
Turcja
08:00 - Turcja
Produkcja przemysłowa
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
3.4% r/r
Hiszpania
09:00 - Hiszpania
Inflacja CPI
Aktualne
-
Prognoza
0.2% m/m
0.4% r/r
Poprzednie
1.0% m/m
0.1% r/r
Hiszpania
09:00 - Hiszpania
Inflacja HICP
Aktualne
-
Prognoza
0.0% m/m
0.5% r/r
Poprzednie
0.7% m/m
0.2% r/r
Słowacja
09:00 - Słowacja
Inflacja CPI
Aktualne
-
Prognoza
0.2% m/m
3.0% r/r
Poprzednie
-0.1% m/m
2.7% r/r
Strefa Euro
09:00 - Strefa Euro
Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos)
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-
Polska
10:00 - Polska
Inflacja CPI
Aktualne
-
Prognoza
0.1% m/m
2.6% r/r
Poprzednie
0.2% m/m
2.5% r/r
Wlk. Brytania
10:30 - Wlk. Brytania
Oczekiwania inflacyjne konsumentów
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
3.3%
USA
14:30 - USA
Ceny eksportu bez towarów rolniczych
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-0.3% m/m
USA
14:30 - USA
Ceny importu
Aktualne
-
Prognoza
0.2% m/m
Poprzednie
-0.5% m/m
USA
14:30 - USA
Ceny eksportu
Aktualne
-
Prognoza
0.1% m/m
Poprzednie
-0.1% m/m
USA
14:30 - USA
Sprzedaż bez samochodów
Aktualne
-
Prognoza
0.4% m/m
Poprzednie
0.2% m/m
USA
14:30 - USA
Sprzedaż bez samochodów i paliw
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
0.1% m/m
USA
14:30 - USA
Sprzedaż detaliczna
Aktualne
-
Prognoza
0.4% m/m
Poprzednie
0.3% m/m
USA
14:30 - USA
Ceny importu bez ropy
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-0.1% m/m
USA
16:00 - USA
Zapasy niesprzedanych towarów
Aktualne
-
Prognoza
0.2% m/m
Poprzednie
0.2% m/m
USA
17:00 - USA
Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-
Strefa Euro
18:00 - Strefa Euro
Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos)
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-
USA
19:00 - USA
Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
665
Sobota, 14 Grudzień 2019
Brak danych
Niedziela, 15 Grudzień 2019
Brak danych
Poniedziałek, 16 Grudzień 2019
Japonia
01:30 - Japonia
Indeks PMI dla przemysłu
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
48.9
Chiny
02:30 - Chiny
Ceny nieruchomości
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
7.8% r/r
Chiny
03:00 - Chiny
Sprzedaż detaliczna
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
7.2% r/r
Chiny
03:00 - Chiny
Inwestycje w aglomeracjach miejskich
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
5.2% r/r
Chiny
03:00 - Chiny
Produkcja przemysłowa
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
4.7% r/r
Norwegia
08:00 - Norwegia
Bilans handlu zagranicznego
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
5.9 mld NOK
Turcja
08:00 - Turcja
Stopa bezrobocia
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
14%
Czechy
09:00 - Czechy
Inflacja PPI
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-0.3% m/m
0.9% r/r
Francja
09:15 - Francja
Indeks PMI dla przemysłu
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
51.7
Francja
09:15 - Francja
Indeks PMI dla usług
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
52.2
Niemcy
09:30 - Niemcy
Indeks PMI dla przemysłu
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
44.1
Niemcy
09:30 - Niemcy
Indeks PMI dla usług
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
51.7
Włochy
10:00 - Włochy
Inflacja CPI
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-0.1% m/m
0.2% r/r
Czechy
10:00 - Czechy
Saldo rachunku bieżącego
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
7.66 mld CZK
Strefa Euro
10:00 - Strefa Euro
Indeks PMI dla przemysłu
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
46.9
Strefa Euro
10:00 - Strefa Euro
Indeks PMI dla usług
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
51.9
Wlk. Brytania
10:30 - Wlk. Brytania
Indeks PMI dla przemysłu
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
48.9
Wlk. Brytania
10:30 - Wlk. Brytania
Indeks PMI dla usług
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
49.3
Wlk. Brytania
12:00 - Wlk. Brytania
Wskaźnik zamówień wg CBI
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-26
Polska
14:00 - Polska
Inflacja - 15% średnia obcięta
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
2.0% r/r
Polska
14:00 - Polska
Inflacja bez cen najbardziej zmiennych
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
2.6% r/r
Polska
14:00 - Polska
Inflacja bez cen administrowanych
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
2.6% r/r
Polska
14:00 - Polska
Inflacja bez cen żywności i energii
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
2.4% r/r
Polska
14:00 - Polska
Saldo rachunku bieżącego
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
171 mln EUR
Polska
14:00 - Polska
Saldo obrotów towarowych
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
468 mln EUR
USA
14:30 - USA
Indeks NY Empire State
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
2.9
USA
15:45 - USA
Indeks PMI dla przemysłu
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
52.6
USA
15:45 - USA
Indeks PMI dla usług
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
51.6
USA
16:00 - USA
Indeks rynku nieruchomości - NAHB
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
70
USA
22:00 - USA
Napływ kapitałów długoterminowych
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
49.5 mld USD
USA
22:00 - USA
Miesięczny napływ kapitałów netto
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-37.6 mld USD
Wtorek, 17 Grudzień 2019
Australia
01:30 - Australia
Kredyt hipoteczny
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
1.4% m/m
Australia
01:30 - Australia
Protokół z posiedzenia RBA
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-
Włochy
10:00 - Włochy
Bilans handlu zagranicznego
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
2.78 mld EUR
Wlk. Brytania
10:30 - Wlk. Brytania
Stopa bezrobocia
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
3.8%
Wlk. Brytania
10:30 - Wlk. Brytania
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
33 tys.
Wlk. Brytania
10:30 - Wlk. Brytania
Średnie tygodniowe wynagrodzenie bez bonusów (r/r)
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
3.6%
Wlk. Brytania
10:30 - Wlk. Brytania
Średnie tygodniowe wynagrodzenie (r/r)
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
3.6%
Strefa Euro
11:00 - Strefa Euro
Bilans handlu zagranicznego
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
18.3 mld EUR
Strefa Euro
11:00 - Strefa Euro
Bilans handlu zagranicznego
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
18.7 mld EUR
Węgry
14:00 - Węgry
Decyzja ws. stóp procentowych
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
0.90%
Kanada
14:30 - Kanada
Produkcja sprzedana
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-0.2% m/m
USA
14:30 - USA
Pozwolenia na budowę domów
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
1461 tys.
USA
14:30 - USA
Rozpoczęte budowy domów
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
1314 tys.
Słowacja
14:30 - Słowacja
Saldo rachunku bieżącego
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-193 mln EUR
USA
15:15 - USA
Produkcja przemysłowa
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-0.8% m/m
USA
15:15 - USA
Wykorzystanie mocy produkcyjnych
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
76.7%
Australia
16:30 - Australia
Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
0.2%
USA
22:40 - USA
Zmiana zapasów ropy wg API
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
1.4 mln brk
Środa, 18 Grudzień 2019
Czechy
Czechy
Decyzja CNB ws. stóp procentowych
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
2.00%
Japonia
00:50 - Japonia
Eksport
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-9.2% r/r
Japonia
00:50 - Japonia
Import
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-14.8% r/r
Japonia
00:50 - Japonia
Bilans handlu zagranicznego
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
17.3 mld JPY
Niemcy
08:00 - Niemcy
Inflacja PPI
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-0.2% m/m
-0.6% r/r
Słowacja
09:00 - Słowacja
Inflacja HICP
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
2.9% r/r
Polska
10:00 - Polska
Zatrudnienie
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
2.5% r/r
Polska
10:00 - Polska
Wynagrodzenie
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
5.9% r/r
Polska
10:00 - Polska
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
6383.3 tys.
Polska
10:00 - Polska
Przeciętne wynagrodzenie brutto
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
5213.27 PLN
Polska
10:00 - Polska
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
6.7
Polska
10:00 - Polska
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
2.2
Niemcy
10:00 - Niemcy
Indeks instytutu Ifo
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
95.0
Wlk. Brytania
10:30 - Wlk. Brytania
Inflacja bazowa CPI
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
0.1% m/m
1.7% r/r
Wlk. Brytania
10:30 - Wlk. Brytania
Inflacja RPI
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-0.2% m/m
2.1% r/r
Wlk. Brytania
10:30 - Wlk. Brytania
Inflacja CPI
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-0.2% m/m
1.5% r/r
Wlk. Brytania
10:30 - Wlk. Brytania
Inflacja bazowa PPI
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-0.1% m/m
1.3% r/r
Wlk. Brytania
10:30 - Wlk. Brytania
Inflacja PPI
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-0.1% m/m
0.8% r/r
Strefa Euro
11:00 - Strefa Euro
Inflacja HICP
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
0.1% m/m
0.7% r/r
Strefa Euro
11:00 - Strefa Euro
Inflacja bazowa HICP
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
0.1% m/m
1.1% r/r
Wlk. Brytania
12:00 - Wlk. Brytania
Sprzedaż detaliczna wg CBI
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-3
USA
13:00 - USA
Wnioski o kredyt hipoteczny
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
3.8%
Kanada
14:30 - Kanada
Inflacja CPI
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
0.3% m/m
1.9% r/r
Kanada
14:30 - Kanada
Inflacja bazowa CPI
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
0.4% m/m
1.9% r/r
USA
16:30 - USA
Zmiana zapasów benzyny
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
5.4 mln brk
USA
16:30 - USA
Zmiana zapasów ropy
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
0.8 mln brk
USA
16:30 - USA
Zmiana zapasów destylatów
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
4.1 mln brk
Nowa Zelandia
22:45 - Nowa Zelandia
PKB
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
0.5% k/k
2.1% r/r
Nowa Zelandia
22:45 - Nowa Zelandia
Bilans handlu zagranicznego
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-1013 mln NZD
Czwartek, 19 Grudzień 2019
Japonia
Japonia
Decyzja BoJ ws. stóp procentowych
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-
Japonia
Japonia
Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-
Słowacja
Słowacja
Stopa bezrobocia
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
4.9%
Australia
01:30 - Australia
Zmiana zatrudnienia
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-19 tys.
Australia
01:30 - Australia
Stopa bezrobocia
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
5.3%
Szwajcaria
08:00 - Szwajcaria
Bilans handlu zagranicznego
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
3.5 mld CHF
Francja
08:45 - Francja
Indeks zaufania biznesu
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
100
Polska
09:00 - Polska
Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
101.8
Szwecja
09:00 - Szwecja
Indeks zaufania konsumentów
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
91.9
Szwecja
09:00 - Szwecja
Indeks zaufania w przemyśle
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
96.1
Szwecja
09:30 - Szwecja
Stopa procentowa
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-0.25%
Polska
10:00 - Polska
Produkcja przemysłowa
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
7.8% m/m
3.5% r/r
Polska
10:00 - Polska
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-0.4% m/m
-0.1% r/r
Polska
10:00 - Polska
Ceny produkcji budowlano-montażowej
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
3.2% r/r
Polska
10:00 - Polska
Produkcja przemysłowa
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
3.7% r/r
Norwegia
10:00 - Norwegia
Decyzja ws. stóp procentowych
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-
Wlk. Brytania
10:30 - Wlk. Brytania
Sprzedaż detaliczna
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-0.1% m/m
3.1% r/r
Wlk. Brytania
13:00 - Wlk. Brytania
Stopa procentowa
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
0.75%
Wlk. Brytania
13:00 - Wlk. Brytania
Protokół z posiedzenia BoE
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-
Wlk. Brytania
13:00 - Wlk. Brytania
Głosowanie ws. stóp procentowych
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
0-7-2
Polska
14:00 - Polska
Protokół z posiedzenia RPP
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-
Kanada
14:30 - Kanada
Sprzedaż hurtowników
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
1.0% m/m
USA
14:30 - USA
Indeks Fed z Filadelfii
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
10.4
USA
14:30 - USA
Saldo rachunku bieżącego
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-128.2 mld USD
USA
16:00 - USA
Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-0.1%
USA
16:00 - USA
Sprzedaż domów na rynku wtórnym
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
5.46 mln
USA
16:30 - USA
Tygodniowa zmiana zapasów gazu
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-73 mld
Wskaźniki istotności danych
mniej istotny
istotny
bardzo istotny
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Wskaźniki istotności danych
mniej istotny
istotny
bardzo istotny
 
1/1