Analizator stóp zwrotu
Ustaw udział walut w koszyku
USD
100%
Wybierz okres

Analizator stóp zwrotu ma na celu dostarczenie informacji na temat kształtowania się stóp zwrotu walut w wybranym okresie historycznym.

Stopa zwrotu USD od 19.06.2024 do 20.06.2024

Jak korzystać z Analizatora stóp zwrotu

Analizator stóp zwrotu ma na celu dostarczenie informacji na temat kształtowania się stóp zwrotu walut w wybranym okresie historycznym. Pierwszym krokiem jest wprowadzenie interesującego nas przedziału czasowego. Z otwieranych okien kalendarza wybieramy datę początkową oraz końcową. Domyślnie datą końcową jest aktualny dzień. Ranking siły walut przedstawiany jest w postaci diagramu – posortowanego od wartości najniższych (w dole) do najwyższych (w górnej części). Wyboru waluty dokonujemy kliknięciem w symbole zestawione na diagramie.

Jak korzystać z Analizatora stóp zwrotu

W nagłówku diagramu znajduje się waluta, która jest porównywana do pozostałych – znajdujących się na diagramie. Na samym szczycie wykresu znajdują się waluty w stosunku do których wybrana waluta umocniła się najbardziej (lub najmniej się osłabiła). W dolnej części znajdują się waluty, w stosunku do których wybrana waluta najbardziej się osłabiła (lub najmniej się umocniła). Umocnienie wybranej waluty obrazują zielone słupki (skierowane w prawo) wraz z podaną zmianą procentową. Osłabienie waluty prezentowane jest przez słupki czerwone (skierowane w lewo) wraz z podaną wartością procentową. Jeżeli relacja między walutami w podanym okresie nie uległa zmianie, to na diagramie brak słupka, podana jest wartość 0%.

Przykład

Wybieramy okres 01.01.2014-30.09.2014 i klikamy w symbol PLN. W ciągu 9 miesięcy Złoty stracił najbardziej na wartości w stosunku do Dolara Amerykańskiego. Widzimy jednak, że nastąpiło silne umocnienie Złotego do Rubla. Relatywnie najmniejsza zmiana kursu nastąpiła w stosunku do Korony Czeskiej. Jeżeli nie zmieniając zakresu dat klikniemy w symbol USD, to na diagramie pojawią się tylko zielone słupki – oznacza to, że Dolar Amerykański umocnił się w stosunku do wszystkich walut, a najbardziej do Rubla.

Jak to ma się w praktyce?

Załóżmy, że na początku roku 2014 dokonaliśmy przewalutowania naszego kapitału ze Złotego na Dolara Amerykańskiego. Jeżeli pod koniec września chcielibyśmy dokonać operacji odwrotnej – kupić za Dolary Złotego, to w wyniku zmian relacji obu walut nasz kapitał w Złotych powiększy się o wartość prezentowaną na kalkulatorze (dla wybranej waluty USD nastąpiło blisko 10% umocnienie Dolara do Złotego).

Ograniczenia i zastrzeżenia

Ranking wyliczany jest na podstawie dziennych kursów zamknięcia (kursy bid) instrumentów notowanych w systemie transakcyjnym BOSSAFX, w związku z tym występują pewne ograniczenia narzędzia: - relacje nie uwzględniają różnicy stóp procentowych między walutami, - podane wartości mogą się nieznacznie różnić od podobnych rankingów prezentowanych przez agencje informacyjne i raporty analityczne – wynika to z pobierania kursów bid do kalkulacji - rankingi prezentowane przez analizator dotyczą danych historycznych za okres wskazany przez Użytkownika i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, zwana dalej „DM BOŚ S.A.”, informuje i zastrzega, że dane uzyskane w wyniku korzystania z aplikacji Analizator FX są danymi historycznymi, mają jedynie charakter informacyjny i poglądowy oraz nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z Analizatora FX oraz za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie wyliczeń przedstawionych przez Analizator FX. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż Klient może ponieść stratę przewyższającą wartość zainwestowanych środków.
1/1