Stałe dla danych tablicowych wykresu

stała

MODE_OPEN

wartość

opis

0

Cena otwarcia

stała

MODE_LOW

wartość

opis

1

Cena najniższa

stała

MODE_HIGH

wartość

opis

2

Cena najniższa

stała

MODE_CLOSE

wartość

opis

3

Cena zamknięcia

stała

MODE_VOLUME

wartość

opis

4

Wolumen obrotu

stała

MODE_TIME

wartość

opis

5

Cena otwarcia, wykorzystywana w funkcji ArrayCopySeries()

stała wartość opis
MODE_OPEN 0 Cena otwarcia
MODE_LOW 1 Cena najniższa
MODE_HIGH 2 Cena najniższa
MODE_CLOSE 3 Cena zamknięcia
MODE_VOLUME 4 Wolumen obrotu
MODE_TIME 5 Cena otwarcia, wykorzystywana w funkcji ArrayCopySeries()

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1