Stałe dla obiektów graficznych

Funkcje rysujące i ustawiające obiekty graficzne to ObjectCreate(), ObjectsDeleteAll() i ObjectType(), w których można stosować stałe zdefiniowane zamieszczone poniżej. Obiekty graficzne mogą być definiowane różną ilością parametrów w zależności od typu obiekt może mieć od 1 do 3 parametrów.

Funkcja MessageBox() zwraca parametr zależne od wybranego przycisku, który może przyjąć jedną z poniższych wartości.

OBJ_VLINE

wartość

opis

0

Linia pozioma (jeden parametr czas)

OBJ_HLINE

wartość

opis

1

Linia pionowa (jeden parametr czas)

OBJ_TREND

wartość

opis

2

Linia trendu (dwa parametry)

OBJ_TRENDBYANGLE

wartość

opis

3

Linia trendu z ustawieniem konta nachylenia (jeden parametr) Do ustawienia konta nachylenia stosujemu funkcję ObjectSet();

OBJ_REGRESSION

wartość

opis

4

Linie kanału trendowego (dwa parametry)

OBJ_CHANNEL

wartość

opis

5

Kanał trendowy (trzy parametry)

OBJ_STDDEVCHANNEL

wartość

opis

6

Kanał odchylenia standardowego (dwa parametry)

OBJ_GANNLINE

wartość

opis

7

Gann Line (dwa parametry)

OBJ_GANNFAN

wartość

opis

8

Gann Fan (dwa parametry)

OBJ_GANNGRID

wartość

opis

9

Gann Grid (dwa parametry)

OBJ_FIBO

wartość

opis

10

Fibonacci retracement (dwa parametry)

OBJ_FIBOTIMES

wartość

opis

11

Fibonacci time zones (dwa parametry)

OBJ_FIBOFAN

wartość

opis

12

Fibonacci fan (dwa parametry)

OBJ_FIBOARC

wartość

opis

13

Fibonacci arcs (dwa parametry)

OBJ_EXPANSION

wartość

opis

14

Fibonacci expansions (trzy parametry)

OBJ_FIBOCHANNEL

wartość

opis

15

Fibonacci channel (trzy parametry)

OBJ_RECTANGLE

wartość

opis

16

Rectangle (dwa parametry)

OBJ_TRIANGLE

wartość

opis

17

Trójkąt (trzy parametry)

OBJ_ELLIPSE

wartość

opis

18

Ellipsa (dwa parametry)

OBJ_PITCHFORK

wartość

opis

19

Andrews pitchfork (trzy parametry)

OBJ_CYCLES

wartość

opis

20

Cykle (dwa parametry)

OBJ_TEXT

wartość

opis

21

Pole tekstowe na słupku wykresu (jeden parametr)

OBJ_ARROW

wartość

opis

22

Znaki symboli graficznych (jeden parametr)

OBJ_LABEL

wartość

opis

23

Pole tekstowe dowolne położenie (jeden parametr)

stała wartość opis
OBJ_VLINE 0 Linia pozioma (jeden parametr czas)
OBJ_HLINE 1 Linia pionowa (jeden parametr czas)
OBJ_TREND 2 Linia trendu (dwa parametry)
OBJ_TRENDBYANGLE 3 Linia trendu z ustawieniem konta nachylenia (jeden parametr) Do ustawienia konta nachylenia stosujemu funkcję ObjectSet();
OBJ_REGRESSION 4 Linie kanału trendowego (dwa parametry)
OBJ_CHANNEL 5 Kanał trendowy (trzy parametry)
OBJ_STDDEVCHANNEL 6 Kanał odchylenia standardowego (dwa parametry)
OBJ_GANNLINE 7 Gann Line (dwa parametry)
OBJ_GANNFAN 8 Gann Fan (dwa parametry)
OBJ_GANNGRID 9 Gann Grid (dwa parametry)
OBJ_FIBO 10 Fibonacci retracement (dwa parametry)
OBJ_FIBOTIMES 11 Fibonacci time zones (dwa parametry)
OBJ_FIBOFAN 12 Fibonacci fan (dwa parametry)
OBJ_FIBOARC 13 Fibonacci arcs (dwa parametry)
OBJ_EXPANSION 14 Fibonacci expansions (trzy parametry)
OBJ_FIBOCHANNEL 15 Fibonacci channel (trzy parametry)
OBJ_RECTANGLE 16 Rectangle (dwa parametry)
OBJ_TRIANGLE 17 Trójkąt (trzy parametry)
OBJ_ELLIPSE 18 Ellipsa (dwa parametry)
OBJ_PITCHFORK 19 Andrews pitchfork (trzy parametry)
OBJ_CYCLES 20 Cykle (dwa parametry)
OBJ_TEXT 21 Pole tekstowe na słupku wykresu (jeden parametr)
OBJ_ARROW 22 Znaki symboli graficznych (jeden parametr)
OBJ_LABEL 23 Pole tekstowe dowolne położenie (jeden parametr)

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1