Kody błędów

Wywołując funkcję np. wysłania zlecenia OpenOrder() może okazać się, że jest błąd sieci, albo że cena się zmieniała i nastąpiło rekwotowanie itd. W celu sprawdzenie kodów błędów i określenie, jaki błąd wystąpił posługujemy się funkcją GetLastError(), która zwraca jeden z kodów błędów zamieszczonych poniżej.

Kody błędów serwera transakcyjnego

ERR_NO_ERROR

wartość

opis

0

Brak błędu

ERR_NO_RESULT

wartość

opis

1

Nie ma błędu, ale wynik jest nieprawidłowy

ERR_COMMON_ERROR

wartość

opis

2

Błąd ogólny

ERR_INVALID_TRADE_PARAMETERS

wartość

opis

3

Nieprawidłowe parametry handlu

ERR_SERVER_BUSY

wartość

opis

4

Serwer trading owy jest zajęty

ERR_OLD_VERSION

wartość

opis

5

Starsza wersja platformy klienckiej

ERR_NO_CONNECTION

wartość

opis

6

Brak połączenie z serwerem

ERR_NOT_ENOUGH_RIGHTS

wartość

opis

7

Brak uprawnieni do wykonania tej operacji

ERR_TOO_FREQUENT_REQUESTS

wartość

opis

8

Za dużo żądań wysyłanych do serwera

ERR_MALFUNCTIONAL_TRADE

wartość

opis

9

Błąd wewnętrzny serwera

ERR_ACCOUNT_DISABLED

wartość

opis

64

Konto wyłączone

ERR_INVALID_ACCOUNT

wartość

opis

65

Błędny numer konta

ERR_TRADE_TIMEOUT

wartość

opis

128

Przekroczony czas wykonania zlecenia

ERR_INVALID_PRICE

wartość

opis

129

Nieprawidłowa cena

ERR_INVALID_STOPS

wartość

opis

130

Nieprawidłowy poziom stop

ERR_INVALID_TRADE_VOLUME

wartość

opis

131

Nieprawidłowa wielkość zlecenia

ERR_MARKET_CLOSED

wartość

opis

132

Rynek jest zamknięty

ERR_TRADE_DISABLED

wartość

opis

133

Handel jest wyłączony

ERR_NOT_ENOUGH_MONEY

wartość

opis

134

Brak środków na koncie

ERR_PRICE_CHANGED

wartość

opis

135

Cena uległa zmianie

ERR_OFF_QUOTES

wartość

opis

136

Kwotowania są niedostępne

ERR_BROKER_BUSY

wartość

opis

137

Serwer brokera jest niedostępny

ERR_REQUOTE

wartość

opis

138

Rekwotowanie

ERR_ORDER_LOCKED

wartość

opis

139

Zlecenie jest zablokowane

ERR_LONG_POSITIONS_ONLY_ALLOWED

wartość

opis

140

Dopuszczalne są tylko pozycje długie

ERR_TOO_MANY_REQUESTS

wartość

opis

141

Za dużo żądań do serwera

ERR_TRADE_MODIFY_DENIED

wartość

opis

145

Nie można modyfikować zlecenia, ponieważ rynek jest zamknięty

ERR_TRADE_CONTEXT_BUSY

wartość

opis

146

Terminal handlowy jest zajęty

ERR_TRADE_EXPIRATION_DENIED

wartość

opis

147

Zlecenia oczekujące są zablokowane

ERR_TRADE_TOO_MANY_ORDERS

wartość

opis

148

Ilość bieżących zleceń przekracza dopuszczalny limit

ERR_TRADE_HEDGE_PROHIBITED

wartość

opis

149

Otwarcie pozycji przeciwnej do aktualnie otwartej jest niedostępne

ERR_TRADE_PROHIBITED_BY_FIFO

wartość

opis

150

Próba zamknięcia pozycji narusza zasady FIFO

stała wartość opis
ERR_NO_ERROR 0 Brak błędu
ERR_NO_RESULT 1 Nie ma błędu, ale wynik jest nieprawidłowy
ERR_COMMON_ERROR 2 Błąd ogólny
ERR_INVALID_TRADE_PARAMETERS 3 Nieprawidłowe parametry handlu
ERR_SERVER_BUSY 4 Serwer trading owy jest zajęty
ERR_OLD_VERSION 5 Starsza wersja platformy klienckiej
ERR_NO_CONNECTION 6 Brak połączenie z serwerem
ERR_NOT_ENOUGH_RIGHTS 7 Brak uprawnieni do wykonania tej operacji
ERR_TOO_FREQUENT_REQUESTS 8 Za dużo żądań wysyłanych do serwera
ERR_MALFUNCTIONAL_TRADE 9 Błąd wewnętrzny serwera
ERR_ACCOUNT_DISABLED 64 Konto wyłączone
ERR_INVALID_ACCOUNT 65 Błędny numer konta
ERR_TRADE_TIMEOUT 128 Przekroczony czas wykonania zlecenia
ERR_INVALID_PRICE 129 Nieprawidłowa cena
ERR_INVALID_STOPS 130 Nieprawidłowy poziom stop
ERR_INVALID_TRADE_VOLUME 131 Nieprawidłowa wielkość zlecenia
ERR_MARKET_CLOSED 132 Rynek jest zamknięty
ERR_TRADE_DISABLED 133 Handel jest wyłączony
ERR_NOT_ENOUGH_MONEY 134 Brak środków na koncie
ERR_PRICE_CHANGED 135 Cena uległa zmianie
ERR_OFF_QUOTES 136 Kwotowania są niedostępne
ERR_BROKER_BUSY 137 Serwer brokera jest niedostępny
ERR_REQUOTE 138 Rekwotowanie
ERR_ORDER_LOCKED 139 Zlecenie jest zablokowane
ERR_LONG_POSITIONS_ONLY_ALLOWED 140 Dopuszczalne są tylko pozycje długie
ERR_TOO_MANY_REQUESTS 141 Za dużo żądań do serwera
ERR_TRADE_MODIFY_DENIED 145 Nie można modyfikować zlecenia, ponieważ rynek jest zamknięty
ERR_TRADE_CONTEXT_BUSY 146 Terminal handlowy jest zajęty
ERR_TRADE_EXPIRATION_DENIED 147 Zlecenia oczekujące są zablokowane
ERR_TRADE_TOO_MANY_ORDERS 148 Ilość bieżących zleceń przekracza dopuszczalny limit
ERR_TRADE_HEDGE_PROHIBITED 149 Otwarcie pozycji przeciwnej do aktualnie otwartej jest niedostępne
ERR_TRADE_PROHIBITED_BY_FIFO 150 Próba zamknięcia pozycji narusza zasady FIFO

Kody błędów programu

ERR_NO_MQLERROR

wartość

opis

4000

Brak błędów

ERR_WRONG_FUNCTION_POINTER

wartość

opis

4001

Błędne wskazanie na funkcję

ERR_ARRAY_INDEX_OUT_OF_RANGE

wartość

opis

4002

Indeks tablicy po za zakresem

ERR_NO_MEMORY_FOR_CALL_STACK

wartość

opis

4003

Brak pamięci do umieszczenia funkcji na stosie

ERR_RECURSIVE_STACK_OVERFLOW

wartość

opis

4004

Stos przepełniony

ERR_NOT_ENOUGH_STACK_FOR_PARAM

wartość

opis

4005

Brak miejsca na stosie dla parametrów

ERR_NO_MEMORY_FOR_PARAM_STRING

wartość

opis

4006

Brak pamięci dla umieszczenie łańcucha tekstowego

ERR_NO_MEMORY_FOR_TEMP_STRING

wartość

opis

4007

Brak pamięci do tymczasowego tekstu

ERR_NOT_INITIALIZED_STRING

wartość

opis

4008

String nie został zainicjalizowany

ERR_NOT_INITIALIZED_ARRAYSTRING

wartość

opis

4009

String nie został zainicjalizowany w tablicy

ERR_NO_MEMORY_FOR_ARRAYSTRING

wartość

opis

4010

Brak pamięci dla tablicy statycznej

ERR_TOO_LONG_STRING

wartość

opis

4011

Za dużo znaków w łańcuchu tekstowym

ERR_REMAINDER_FROM_ZERO_DIVIDE

wartość

opis

4012

Reszta z dzielenie przez zero

ERR_ZERO_DIVIDE

wartość

opis

4013

Dzielenie przez zero

ERR_UNKNOWN_COMMAND

wartość

opis

4014

Nieznane polecenie

ERR_WRONG_JUMP

wartość

opis

4015

Błędny skok, odwołanie

ERR_NOT_INITIALIZED_ARRAY

wartość

opis

4016

Tablica nie została zainicjalizowana

ERR_DLL_CALLS_NOT_ALLOWED

wartość

opis

4017

Wywoływanie bibliotek DLL zabronione

ERR_CANNOT_LOAD_LIBRARY

wartość

opis

4018

Nie można załadować biblioteki

ERR_CANNOT_CALL_FUNCTION

wartość

opis

4019

Nie można wywołać funkcji

ERR_EXTERNAL_CALLS_NOT_ALLOWED

wartość

opis

4020

Nie można wywoływać funkcji z EA

ERR_NO_MEMORY_FOR_RETURNED_STR

wartość

opis

4021

Brak wystarczającej pamięci do zwrócenia stringu przez funkcję

ERR_SYSTEM_BUSY

wartość

opis

4022

System jest zajęty.

ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMSCNT

wartość

opis

4050

Błędna liczba parametrów funkcji

ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE

wartość

opis

4051

Błędne wartości parametrów funkcji

ERR_STRING_FUNCTION_INTERNAL

wartość

opis

4052

Funkcja operacji na string spowodowała wewnętrzny błąd

ERR_SOME_ARRAY_ERROR

wartość

opis

4053

Nieokreślony błąd tablicy

ERR_INCORRECT_SERIESARRAY_USING

wartość

opis

4054

Nieprawidłowa wykorzystanie tablicy kwotowań

ERR_CUSTOM_INDICATOR_ERROR

wartość

opis

4055

Błąd wskaźnika

ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS 4056

wartość

opis

4056

Tablica nie jest kompatybilna

ERR_GLOBAL_VARIABLES_PROCESSING

wartość

opis

4057

Błąd operacji na zamiennych globalnych

ERR_GLOBAL_VARIABLE_NOT_FOUND

wartość

opis

4058

Brak zmiennej globalnej

ERR_FUNC_NOT_ALLOWED_IN_TESTING

wartość

opis

4059

Funkcja nie jest dostępna w trybie testowania

ERR_FUNCTION_NOT_CONFIRMED

wartość

opis

4060

Wywołanie funkcji nie zostało potwierdzone

ERR_SEND_MAIL_ERROR

wartość

opis

4061

Błąd wysłania email

ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED

wartość

opis

4062

Nieprawidłowa wartość stringu

ERR_INTEGER_PARAMETER_EXPECTED

wartość

opis

4063

Nieprawidłowa wartość integer

ERR_DOUBLE_PARAMETER_EXPECTED

wartość

opis

4064

Nieprawidłowa wartość double

ERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED

wartość

opis

4065

Nieprawidłowa wartość tablicy

ERR_HISTORY_WILL_UPDATED

wartość

opis

4066

Dane historyczne są właśnie aktualizowane

ERR_TRADE_ERROR

wartość

opis

4067

Błąd funkcji handlowych

ERR_END_OF_FILE

wartość

opis

4068

Koniec pliku

ERR_SOME_FILE_ERROR

wartość

opis

4100

Błąd operacji plikowych

ERR_WRONG_FILE_NAME

wartość

opis

4101

Błędna nazwa pliku

ERR_TOO_MANY_OPENED_FILES

wartość

opis

4102

Za dużo otwartych plików

ERR_CANNOT_OPEN_FILE

wartość

opis

4103

Nie mogę otworzyć pliku

ERR_INCOMPATIBLE_FILEACCESS

wartość

opis

4104

Nieprawidłowe uprawnienia dostępu do pliku

ERR_NO_ORDER_SELECTED

wartość

opis

4105

Nie wybrano numeru zlecenia

ERR_UNKNOWN_SYMBOL

wartość

opis

4106

Nieznany symbol

ERR_INVALID_PRICE_PARAM

wartość

opis

4107

Nie prawidłowa cena

ERR_INVALID_TICKET

wartość

opis

4108

Nieprawidłowy numer zlecenia

ERR_TRADE_NOT_ALLOWED

wartość

opis

4109

Automatyczny handel jest wyłączony. Ustawienia w konfiguracji terminala.

ERR_LONGS_NOT_ALLOWED

wartość

opis

4110

Długie pozycje są niedozwolone

ERR_SHORTS_NOT_ALLOWED

wartość

opis

4111

Krótkie pozycje są niedozwolone

ERR_OBJECT_ALREADY_EXISTS

wartość

opis

4200

Obiekt już istnieje

ERR_OBJECT_ALREADY_EXISTS

wartość

opis

4201

Nieznana wartość parametru obiektu

ERR_OBJECT_DOES_NOT_EXIST

wartość

opis

4202

Obiekt nie istnieje

ERR_UNKNOWN_OBJECT_TYPE 4203

wartość

opis

4203

Nieznany typ obiektu

ERR_NO_OBJECT_NAME

wartość

opis

4204

Brak nazwy obiektu

ERR_OBJECT_COORDINATES_ERROR

wartość

opis

4205

Błędne parametry ustawienia obiektu

ERR_NO_SPECIFIED_SUBWINDOW

wartość

opis

4206

Nie podano numeru okna

ERR_SOME_OBJECT_ERROR

wartość

opis

4207

Błąd operacji na obiektach

stała wartość opis
ERR_NO_MQLERROR 4000 Brak błędów
ERR_WRONG_FUNCTION_POINTER 4001 Błędne wskazanie na funkcję
ERR_ARRAY_INDEX_OUT_OF_RANGE 4002 Indeks tablicy po za zakresem
ERR_NO_MEMORY_FOR_CALL_STACK 4003 Brak pamięci do umieszczenia funkcji na stosie
ERR_RECURSIVE_STACK_OVERFLOW 4004 Stos przepełniony
ERR_NOT_ENOUGH_STACK_FOR_PARAM 4005 Brak miejsca na stosie dla parametrów
ERR_NO_MEMORY_FOR_PARAM_STRING 4006 Brak pamięci dla umieszczenie łańcucha tekstowego
ERR_NO_MEMORY_FOR_TEMP_STRING 4007 Brak pamięci do tymczasowego tekstu
ERR_NOT_INITIALIZED_STRING 4008 String nie został zainicjalizowany
ERR_NOT_INITIALIZED_ARRAYSTRING 4009 String nie został zainicjalizowany w tablicy
ERR_NO_MEMORY_FOR_ARRAYSTRING 4010 Brak pamięci dla tablicy statycznej
ERR_TOO_LONG_STRING 4011 Za dużo znaków w łańcuchu tekstowym
ERR_REMAINDER_FROM_ZERO_DIVIDE 4012 Reszta z dzielenie przez zero
ERR_ZERO_DIVIDE 4013 Dzielenie przez zero
ERR_UNKNOWN_COMMAND 4014 Nieznane polecenie
ERR_WRONG_JUMP 4015 Błędny skok, odwołanie
ERR_NOT_INITIALIZED_ARRAY 4016 Tablica nie została zainicjalizowana
ERR_DLL_CALLS_NOT_ALLOWED 4017 Wywoływanie bibliotek DLL zabronione
ERR_CANNOT_LOAD_LIBRARY 4018 Nie można załadować biblioteki
ERR_CANNOT_CALL_FUNCTION 4019 Nie można wywołać funkcji
ERR_EXTERNAL_CALLS_NOT_ALLOWED 4020 Nie można wywoływać funkcji z EA
ERR_NO_MEMORY_FOR_RETURNED_STR 4021 Brak wystarczającej pamięci do zwrócenia stringu przez funkcję
ERR_SYSTEM_BUSY 4022 System jest zajęty.
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMSCNT 4050 Błędna liczba parametrów funkcji
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE 4051 Błędne wartości parametrów funkcji
ERR_STRING_FUNCTION_INTERNAL 4052 Funkcja operacji na string spowodowała wewnętrzny błąd
ERR_SOME_ARRAY_ERROR 4053 Nieokreślony błąd tablicy
ERR_INCORRECT_SERIESARRAY_USING 4054 Nieprawidłowa wykorzystanie tablicy kwotowań
ERR_CUSTOM_INDICATOR_ERROR 4055 Błąd wskaźnika
ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS 4056 4056 Tablica nie jest kompatybilna
ERR_GLOBAL_VARIABLES_PROCESSING 4057 Błąd operacji na zamiennych globalnych
ERR_GLOBAL_VARIABLE_NOT_FOUND 4058 Brak zmiennej globalnej
ERR_FUNC_NOT_ALLOWED_IN_TESTING 4059 Funkcja nie jest dostępna w trybie testowania
ERR_FUNCTION_NOT_CONFIRMED 4060 Wywołanie funkcji nie zostało potwierdzone
ERR_SEND_MAIL_ERROR 4061 Błąd wysłania email
ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED 4062 Nieprawidłowa wartość stringu
ERR_INTEGER_PARAMETER_EXPECTED 4063 Nieprawidłowa wartość integer
ERR_DOUBLE_PARAMETER_EXPECTED 4064 Nieprawidłowa wartość double
ERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED 4065 Nieprawidłowa wartość tablicy
ERR_HISTORY_WILL_UPDATED 4066 Dane historyczne są właśnie aktualizowane
ERR_TRADE_ERROR 4067 Błąd funkcji handlowych
ERR_END_OF_FILE 4068 Koniec pliku
ERR_SOME_FILE_ERROR 4100 Błąd operacji plikowych
ERR_WRONG_FILE_NAME 4101 Błędna nazwa pliku
ERR_TOO_MANY_OPENED_FILES 4102 Za dużo otwartych plików
ERR_CANNOT_OPEN_FILE 4103 Nie mogę otworzyć pliku
ERR_INCOMPATIBLE_FILEACCESS 4104 Nieprawidłowe uprawnienia dostępu do pliku
ERR_NO_ORDER_SELECTED 4105 Nie wybrano numeru zlecenia
ERR_UNKNOWN_SYMBOL 4106 Nieznany symbol
ERR_INVALID_PRICE_PARAM 4107 Nie prawidłowa cena
ERR_INVALID_TICKET 4108 Nieprawidłowy numer zlecenia
ERR_TRADE_NOT_ALLOWED 4109 Automatyczny handel jest wyłączony. Ustawienia w konfiguracji terminala.
ERR_LONGS_NOT_ALLOWED 4110 Długie pozycje są niedozwolone
ERR_SHORTS_NOT_ALLOWED 4111 Krótkie pozycje są niedozwolone
ERR_OBJECT_ALREADY_EXISTS 4200 Obiekt już istnieje
ERR_OBJECT_ALREADY_EXISTS 4201 Nieznana wartość parametru obiektu
ERR_OBJECT_DOES_NOT_EXIST 4202 Obiekt nie istnieje
ERR_UNKNOWN_OBJECT_TYPE 4203 4203 Nieznany typ obiektu
ERR_NO_OBJECT_NAME 4204 Brak nazwy obiektu
ERR_OBJECT_COORDINATES_ERROR 4205 Błędne parametry ustawienia obiektu
ERR_NO_SPECIFIED_SUBWINDOW 4206 Nie podano numeru okna
ERR_SOME_OBJECT_ERROR 4207 Błąd operacji na obiektach

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1