Stałe specjalne

W MQL4 zdefiniowane są  stałe specjalne, używane do ustawiań wartości początkowych zmiennych oraz parametrów.

NULL

wartość

opis

0

Wskazuje na wartość pustą typu string

EMPTY

wartość

opis

-1

Wskazuje na wartość pustą parametru

EMPTY_VALUE

wartość

opis

0x7FFFFFFF

Wskazuje pustą wartość

CLR_NONE

wartość

opis

0xFFFFFFFF

Kod koloru niewidocznego

WHOLE_ARRAY

wartość

opis

0

0 Ustawia wszystkie elementy tablicy na puste

stała wartość opis
NULL 0 Wskazuje na wartość pustą typu string
EMPTY -1 Wskazuje na wartość pustą parametru
EMPTY_VALUE 0x7FFFFFFF Wskazuje pustą wartość
CLR_NONE 0xFFFFFFFF Kod koloru niewidocznego
WHOLE_ARRAY 0 0 Ustawia wszystkie elementy tablicy na puste

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1