Uruchamianie programów

Aby możliwe było uruchomienie programów pisanych w MQL4 muszą one być prawidłowo zapisane składniowo, zgodnie ze specyfikacją języka i muszą być prawidłowo skompilowane. Aby skompilować program w MetaEditor przy otwartym kodzie źródłowym klikamy F5 lub wybieramy przycisk „Kompiluj” z paska szybkiego wyboru lub „Kompiluj” z menu plik.

Wynik kompilacji musi zakończyć się bez jakichkolwiek błędów (ostrzeżenia są dozwolone, ale należ je zweryfikować). Wówczas wygenerowany zostanie plik wykonywalny programu w z rozszerzeniem ex4 i zostanie umieszczony w tym samym katalogu co kod źródłowy. Pliki źródłowe jak i wykonywalne przechowywane są w ściśle określonych miejscach w strukturze katalogów:

  • EA - terminal_dir\experts
  • Wskaźnika – terminal_dir\experts\indicators
  • Skrypty - terminal_dir\experts\scripts
  • Biblioteki - terminal_dir\experts\libraries
  • Pliki nagłówkowe - terminal_dir\experts\include

EA, wskaźniki oraz skrypty mogą być uruchamiane tylko na wykresach poprzez przeciągnięcie myszką danej nazwy dostępnej w terminalu w okienku Nawigator lub po przez wybór menu kontekstowego lewym przyciskiem myszki i wybór z menu "dodaj do wykresu", a wskaźniki dodatkowo mogą być dodawane poprzez wybór z menu głównego [wstaw->wskaźniki->nazwa_wskaźnika].

Podczas uruchomienia zostaniemy poproszenie o podanie parametrów dla danego EA, wskaźnika, skryptu, które możemy ustawić zgodnie z naszymi potrzebami lub pozostawić domyślne. Do zmiany parametrów mamy zawsze dostęp po uruchomieniu na wykresie.

Platforma MT4

Szybka i niezawodna platforma Meta Trader BossaFX

W celu usunięcia EA lub wskaźnika korzystamy z menu kontekstowego, klikając prawy przycisk myszki na wykresie i wybierając dla EA Strategie->Usuń, a dla wskaźnika wybieramy Lista wskaźników, po czym pokazuje się lista z możliwością zaznaczenia i usunięcia konkretnego wskaźnika. Skrypty z tego względu, że uruchamiają się jednorazowo nie mają opcji usunięcia ręcznego, ponieważ zostają usunięte automatycznie po zakończeniu swoich operacji, obliczeń. Wyjątkiem jest wymuszenie zamknięcia np. gdy skrypt wykonuje się zbyt długo, co jest dostępna z poziomu terminala.

W tym samym momencie na jednym wykresie może zostać uruchomiony tylko pojedynczy EA, pojedynczy skrypt oraz dowolna liczba wskaźników. Skrypt wykonywany jest jednorazowo i automatycznie jest usuwany z wykresu. Wskaźniki działają cały czas po umieszczeniu ich na wykresie, natomiast działanie EA po umieszczeniu na wykresie może zostać włączony lub zatrzymane poprzez przycisk szybkiego wyboru włącz/wyłącz strategię. Po umieszczeniu EA na wykresie i prawidłowym zainicjowaniu pokazuje się nazwa EA w prawym górnym rogu wykresu oraz symbol graficzny oznaczający:

  • krzyżyk – EA jest umieszczony na wykresie, ale nieuruchomiony, czyli nie wykonuje obliczeń naszej strategii
  • smutna buźka – EA jest umieszczony na wykresie i uruchomiony, ale handel automatyczny jest wyłączony (parametr ustawiany we właściwościach strategii Handel->Umożliw handel)
  • uśmiechnięta buźka – EA jest umieszczony na wykresie i handel automatyczny jest włączony (parametr ustawiany we właściwościach strategii Handel->Umożliw handel), czyli nasza strategia dokonuje automatycznego handlu

Na tym samym wykresie jednocześnie może pracować jeden ekspert, jeden skrypt, oraz nieograniczona ilość wskaźników . 

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1