Funkcje informacyjne konta

W języku MQL4 dostępnych jest szereg funkcji pozwalających na sprawdzenie stanu konta klienta. Funkcje informacyjne zostały opisane poniżej w kolejnych podpunktach.

AccountBalance

Funkcja zwraca wartość stanu konta wszystkich zamkniętych pozycji w walucie bazowej konta klienta.

Przykład:

Print( "Stan konta =" AccountBalance() );

AccountCredit

Funkcja zwraca wartość kredytu (zadłużenia) klienta w stosunku do brokera w walucie bazowej konta.

Przykład:

Print( "Stan kredytu =" AccountCredit() );

AccountCompany

Funkcja zwraca nazwę brokera, do którego serwera aktualnie jest zalogowany klient.

Przykład:

Print( "Nazwa brokera =" AccountCompany() );

AccountCurrency

Funkcja podaje walutę rachunku bieżącego klienta.

Przykład:

Print( "Waluta rachunku bieżącego =" AccountCurrency() )

AccountEquity

Funkcja zwraca wartość rachunku obrotów bieżących. Podaje w walucie rachunku bieżącego wartość aktualnego stanu konta (balans) powiększoną/pomniejszoną o wartość aktualnie otwartych pozycji.

Przykład:

Print( "Aktualny stan konta =" AccountEquity() );

AccountFreeMargin

Funkcja podaje wartość dostępnych środków w walucie konta bieżącego, które są dostępne do otwierania nowych pozycji.

Przykład:

Print( "Dostępne środki na nowe pozycje=" AccountFreeMargin() );

AccountFreeMarginCheck

Funkcja zwraca informację na temat możliwości otworzenie określonej wielkości pozycji podawanej jako parametr. Jeśli brak wolnych środków na nowe pozycje to generowany jest błąd nr 134 (ERR_NOT_ENOUGH_MONEY).

Przykład:

if ( AccountFreeMarginCheck( Symbol(), OP_BUY, 10) <= 0 || GetLastError()
== 134) Print( "Brak wolnych środków do otwarcia pozycji 10 lotów" );

AccountFreeMarginMode

Funkcja zwraca kod sposobu wyliczenia depozytu zabezpieczającego dla rynku, symbolu na którym została uruchomiona funkcja.

Zwracana wartość sposobu wyliczenia może przyjąć poniższe wartości:
0 – zysk/strata z otwartych pozycji nie są uwzględniane w wyliczeniach;
1 – zysk/strata z otwartych pozycji są uwzględniane w wyliczeniach;
Print( "Dostępne środki na nowe pozycje =" AccountFreeMargin() );
2 – tylko wartość zysku jest uwzględniana w wyliczeniach, a straty nie są uwzględniane;
3 – tylko wartość zamkniętych strat jest wykorzystywany w wyliczeniach, a straty z aktualnie otwartych pozycji nie.

Przykład:

if ( AccountFreeMarginMode() == 0 )
Print ( "Tryb wyliczeń: zysk/strata z otwartych pozycji nie są uwzględnione
w wyliczeniach");

AccountLeverage

Funkcja zwraca wartość dźwignię finansowej na danym koncie. , "dźwignia finansowa", AccountLeverage ());

Przykład:

Print( "Numer konta=", AccountNumber(),"Stan konta=", AccountLeverage() );

AccountMargin

Funkcja zwraca wartość aktualnie wykorzystywanego marginesu na wszystkie otwarte pozycje w bieżącej walucie konta.

Przykład:

Print( "Wykorzystany margines środków =" AccountMargin() );

AccountName

Funkcja zwraca nazwę konta aktualnie zalogowanego klienta.

Przykład:

Print( "Nazwa konta =" AccountName() );

AccountNumber

Funkcja zwraca numer aktualnie zalogowanego klienta.

Przykład:

Print( "Numer konta klienta =" AccountNumber() );

AccountProfit

Funkcja zwraca zysk na rachunku zalogowanego klienta w walucie bieżącego rachunku.

Przykład:

Print( "Zysk na rachunku =" AccountProfit() );

AccountServer

Funkcja zwraca nazwę serwera brokera, do którego aktualnie zalogowany jest klient.

Przykład:

Print( "Serwer brokera =" AccountServer() );

AccountStopoutLevel

Funkcja zwraca wartość minimalnego stanu konta klienta, przy którym pozycje będą automatycznie zamykane.

Przykład:

Print( "Poziom zamykania pozycji stratnych =" AccountStopoutLevel() );

AccountStopoutMode

Funkcja zwraca kod sposobu wyliczania poziomu, przy którym będą zamykane stratne pozycje klienta i może przyjąć poniższe wartości:
0 – wyliczenia procentowego stanu konta na podstawie dostępnego marginesu zabezpieczającego oraz aktualnego stanu konta pozycji zamkniętych jak i otwartych;
1 – wyliczenia na podstawie dostępnych środków na zabezpieczenie nowych pozycji oraz aktualnego stanu (bilansu) konta.

Przykład:

int poziom = AccountStopoutLevel();
if( AccountStopoutMode() == 0)
Print( "poziom zamykania pozycji =" poziom "%");
else Print( "poziom zamykania pozycji =" poziom ", AccountCurrency());

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1