Kody znaków graficznych

Niektóre kody symboli graficznych posiadają zdefiniowane stałe, które zamieszczone są poniżej:

SYMBOL_THUMBSUP

wartość

opis

67

Kciuk w górę

SYMBOL_THUMBSDOWN

wartość

opis

68

Kciuk w dół 

SYMBOL_ARROWUP

wartość

opis

241

Strzałka w górę

SYMBOL_ARROWDOWN

wartość

opis

242

Strzałka w dół

SYMBOL_STOPSIGN 

wartość

opis

251

Krzyży

SYMBOL_CHECKSIGN

wartość

opis

252

Znacznik

stała wartość opis
SYMBOL_THUMBSUP 67 Kciuk w górę
SYMBOL_THUMBSDOWN 68 Kciuk w dół 
SYMBOL_ARROWUP 241 Strzałka w górę
SYMBOL_ARROWDOWN 242 Strzałka w dół
SYMBOL_STOPSIGN  251 Krzyży
SYMBOL_CHECKSIGN 252 Znacznik

 

Poniżej zamieszczono stałe kody dla symboli pokazujących cenę i czas na wykresie:

 

wartość

opis

1

Strzałka w górę i w prawo

 

wartość

opis

2

Strzałka w dół i w prawo

 

wartość

opis

3

Trójkąt wskazujący w lewo

 

wartość

opis

4

Symbol podkreślenia

SYMBOL_LEFTPRICE 

wartość

opis

5

Cena po lewej stronie słupka

SYMBOL_RIGHTPRICE

wartość

opis

6

Cena po prawej stronie słupka

stała wartość opis
  1 Strzałka w górę i w prawo
  2 Strzałka w dół i w prawo
  3 Trójkąt wskazujący w lewo
  4 Symbol podkreślenia
SYMBOL_LEFTPRICE  5 Cena po lewej stronie słupka
SYMBOL_RIGHTPRICE 6 Cena po prawej stronie słupka

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1