Stałe określające widoczność obiektów na wykresach

Do ustawienia widoczności obiektów na poszczególnych skalach czasowych możemy użyć stałych zdefiniowanych zamieszczonych poniżej.

OBJ_PERIOD_M1

wartość

opis

0x0001

Pokazuj obiekt na wykresie 1 minutowym.

OBJ_PERIOD_M5

wartość

opis

0x0002

Pokazuj obiekt na wykresie 5 minutowym.

OBJ_PERIOD_M15

wartość

opis

0x0004

Pokazuj obiekt na wykresie 15 minutowym.

OBJ_PERIOD_M30

wartość

opis

0x0008

Pokazuj obiekt na wykresie 30 minutowym.

OBJ_PERIOD_H1

wartość

opis

0x0010

Pokazuj obiekt na wykresie 1 godzinnym.

OBJ_PERIOD_H4

wartość

opis

0x0020

Pokazuj obiekt na wykresie 4 godzinnym.

OBJ_PERIOD_D1

wartość

opis

0x0040

Pokazuj obiekt na wykresie dziennym.

OBJ_PERIOD_W1

wartość

opis

0x0080

Pokazuj obiekt na wykresie tygodniowy.

OBJ_PERIOD_MN1

wartość

opis

0x0100

Pokazuj obiekt na wykresie miesięcznym.

OBJ_ALL_PERIODS

wartość

opis

0x01FF

Pokazuj obiekt na wszystkich skalach czasowych wykresu.

NULL

wartość

opis

0

Pokazuj obiekt na każdej skali czasowej.

EMPTY

wartość

opis

-1

Nie pokazuj obiekt na żadnej skali (obiekt ukryty)

stała wartość opis
OBJ_PERIOD_M1 0x0001 Pokazuj obiekt na wykresie 1 minutowym.
OBJ_PERIOD_M5 0x0002 Pokazuj obiekt na wykresie 5 minutowym.
OBJ_PERIOD_M15 0x0004 Pokazuj obiekt na wykresie 15 minutowym.
OBJ_PERIOD_M30 0x0008 Pokazuj obiekt na wykresie 30 minutowym.
OBJ_PERIOD_H1 0x0010 Pokazuj obiekt na wykresie 1 godzinnym.
OBJ_PERIOD_H4 0x0020 Pokazuj obiekt na wykresie 4 godzinnym.
OBJ_PERIOD_D1 0x0040 Pokazuj obiekt na wykresie dziennym.
OBJ_PERIOD_W1 0x0080 Pokazuj obiekt na wykresie tygodniowy.
OBJ_PERIOD_MN1 0x0100 Pokazuj obiekt na wykresie miesięcznym.
OBJ_ALL_PERIODS 0x01FF Pokazuj obiekt na wszystkich skalach czasowych wykresu.
NULL 0 Pokazuj obiekt na każdej skali czasowej.
EMPTY -1 Nie pokazuj obiekt na żadnej skali (obiekt ukryty)

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1