Bezpieczeństwo rachunku -
dodatkowa autoryzacja
hasłem jednorazowym

Logując się na swój rachunek, potwierdzasz, że jesteś tym, kim jesteś. Robisz to za pomocą identyfikatora użytkownika i hasła.
Czasem to jednak nie wystarcza - identyfikator może zostać przypadkiem ujawniony a hasła mogą zostać wykradzione.
Proponujemy dodatkowy sposób uwierzytelniania - One Time Password (OTP) z bossaFX mobile.

 

System Transakcyjny bossaFX MT i MT4 umożliwia wprowadzenie dodatkowego uwierzytelniania w formie One Time Password (OTP).
Ta funkcjonalność wymaga samodzielnej aktywacji przez użytkownika i podawania przy logowaniu jednorazowego hasła generowanego w aplikacji bossaFX mobile. Możliwość korzystania z OTP w bossaFX obejmuje wersję desktop i web, nie dotyczy logowania do platform bossaFX mobile. 

Poniżej przedstawiamy jak aktywować uwierzytelnianie dwuskładnikowe w ramach bossaFX MT5 i MT4.

Wymagane aplikacje: 

 • platforma transakcyjna bossaFX desktop lub web bossaFX (tylko MT5)

 • platforma transakcyjna bossaFX mobile (Android lub iOS)

Kolejne kroki procesu aktywowania opcji uwierzytelniania dwuskładnikowego:

 • uruchomienie aplikacji bossaFX MT5 lub bossaFX MT4 na urządzeniu mobilnym

 • zalogowanie się do rachunku za pomocą loginu i hasła

Ścieżka z użyciem bossaFX MT5

 • Wybranie przycisku OTP w aplikacji

bossaMobile

 • Nadanie czterocyfrowego kodu weryfikacyjnego

bossaMobile

Uwaga: wprowadzony kod weryfikacyjny należy zapamiętać, gdyż bez niego nie będzie można zalogować się do rachunku. Po podaniu kodu należy wybrać przycisk „Przypisz do rachunku”

logowanie sms

 • Podanie hasła logowania i zaznaczenie opcji „Przypisz do rachunku”. Wybranie przycisku [Przypisz]

dodawanie zaufanych

 

 • Potwierdzeniem przypisania Generatora hasła jednorazowego do rachunku będzie komunikat: „Generator hasła jednorazowego został przypisany do numer rachunku”.

dodawanie zaufanych

 • Po skonfigurowaniu uwierzytelniania dwuskładnikowego podczas procesu logowania do bossaFX w wersji desktop wymagane będzie podanie dodatkowo jednorazowego hasła wygenerowanego w bossaFX Mobile:

dodawanie zaufanych

 • Podczas logowania się do rachunku za pomocą Web bossaFX również będzie wymagane podanie hasła jednorazowego wygenerowanego w Platformie bossaFX Mobile (w polu OTP należy podać wygenerowany sześciocyfrowy kod)

dodawanie zaufanych

Powrót do standardowego uwierzytelniania:

 • rezygnacja z opcji uwierzytelniania dwuskładnikowego może nastąpić w każdej chwili jeżeli wprowadzenie opcji nastąpiło z inicjatywy klienta
 • po uruchomieniu Platformy bossaFX Mobile i zalogowaniu się do rachunku należy wybrać przycisk dodawanie zaufanych a następnie podać hasło logowania, odznaczyć opcję „Przypisz” i potwierdzić przyciskiem [Oddziel]

 

dodawanie zaufanych

 • potwierdzeniem wyłączenia uwierzytelniania dwuetapowego będzie komunikat: „Generator hasła jednorazowego został oddzielony od rachunku handlowego”.

dodawanie zaufanych

Od tej chwili można się logować do Platformy Desktop i Web bossaFX bez dwuetapowej weryfikacji. Token może zostać przypisany do rachunku ponownie w każdej chwili, jednak należy podać ustanowiony wcześniej czterocyfrowy kod weryfikacyjny.

Ścieżka z użyciem bossaFX MT4

 • wybranie przycisku OTP w aplikacji:

bossaMobile

 • nadanie czterocyfrowego kodu weryfikacyjnego:

bossaMobile

 

Uwaga: wprowadzony kod weryfikacyjny należy zapamiętać, gdyż bez niego nie będzie można zalogować się do rachunku. Po podaniu kodu należy wybrać przycisk „Przypisz do rachunku”:

 

logowanie sms

 

 • podanie hasła logowania i zaznaczenie opcji „Przypisz do rachunku”. Wybranie przycisku [Przypisz]:

 

dodawanie zaufanych

 

 • potwierdzeniem przypisania Generatora hasła jednorazowego do rachunku będzie komunikat:

 

dodawanie zaufanych

 

 • po skonfigurowaniu uwierzytelniania dwuskładnikowego podczas procesu logowania do bossaFX w wersji desktop wymagane będzie podanie dodatkowo jednorazowego hasła wygenerowanego w bossaFX Mobile:

 

dodawanie zaufanych

 

 • uzyskanie hasła jednorazowego następuje pod uruchomieniu Platformy BOSSAFX Mobile i wybraniu przycisku  dodawanie zaufanych

dodawanie zaufanych

 

Powrót do standardowego uwierzytelniania:

 • rezygnacja z opcji uwierzytelniania dwuskładnikowego może nastąpić w każdej chwili jeżeli wprowadzenie opcji nastąpiło z inicjatywy klienta.
 • po uruchomieniu platformy bossaFX Mobile i zalogowaniu się do rachunku należy wybrać przycisk dodawanie zaufanych a następnie odznaczyć opcję „Przypisz” i potwierdzić przyciskiem [Oddziel]:

 

dodawanie zaufanych

 

 • potwierdzeniem wyłączenia uwierzytelniania dwuetapowego będzie komunikat:

 

dodawanie zaufanych

 

Od tej chwili można się logować do platformy stacjonarnej bez dwuetapowej weryfikacji. Token może zostać przypisany do rachunku ponownie w każdej chwili, jednak należy podać ustanowiony wcześniej czterocyfrowy kod weryfikacyjny.

Reset kodu weryfikacyjnego:
W przypadku utraty czterocyfrowego kodu weryfikacyjnego należy odinstalować aplikację MT5/MT4 na smartfonie, a następnie zainstalować ją ponownie. W zainstalowanej na nowo aplikacji należy ustanowić nowy kod weryfikacyjny i przypisać ponownie do rachunku dla którego ustawiony został token.

Utrata, awaria lub zniszczenie smartfona: 
Token do rachunku powiązany jest ze smartfonem na którym doszło do przypisania generatora haseł jednorazowych do rachunku. W razie utraty, zniszczenia lub awarii uniemożliwiającej poprawne działanie aplikacji MT5/MT4 należy skontaktować się z Wydziałem Obsługi Klienta DM BOŚ w celu resetu ustawień opcji logowania do rachunku.

1/1