Stałe dla wskaźnika Moving Average

Wskaźnika Moving Average, a także wskaźniki oparta na MA iAlligator(), iEnvelopes(), iEnvelopesOnArray(), iForce(), iGator(), IMA(), iMAOnArray(), iStdDev(), iStdDevOnArray(), iStochastic(), mogą przyjmowac poniższe wartości.

MODE_SMA

wartość

opis

0

Średnia prosta

MODE_EMA

wartość

opis

1

Średnia exponencjalnie ważona

MODE_SMMA

wartość

opis

2

Średnia wygładzana

MODE_LWMA

wartość

opis

3

Średnia ważona

stała wartość opis
MODE_SMA 0 Średnia prosta
MODE_EMA 1 Średnia exponencjalnie ważona
MODE_SMMA 2 Średnia wygładzana
MODE_LWMA 3 Średnia ważona

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1