Stałe dla kreślenia linii wskaźników

Identyfikatory linii używane przez wskaźniki iMACD(), iRVI() i iStochastic().

MODE_MAIN

wartość

opis

0

Podstawowa linia wskaźnika

MODE_SIGNAL

wartość

opis

1

Linia sygnałowa wskaźnika

stała wartość opis
MODE_MAIN 0 Podstawowa linia wskaźnika
MODE_SIGNAL 1 Linia sygnałowa wskaźnika

 

Identyfikatorów linii używane przez wskaźnik iADX().

MODE_MAIN

wartość

opis

0

Podstawowa linia wskaźnika

MODE_PLUSDI

wartość

opis

1

Linia wskaźnika +DI

MODE_MINUSDI

wartość

opis

2

Linia wskaźnika –DI

stała wartość opis
MODE_MAIN 0 Podstawowa linia wskaźnika
MODE_PLUSDI 1 Linia wskaźnika +DI
MODE_MINUSDI 2 Linia wskaźnika –DI

 

Identyfikatorów linii używanych przez wskaźniki iBands(), iEnvelopes(), iEnvelopesOnArray(), iFractals() i iGator().

MODE_UPPER

wartość

opis

1

Górna linia

MODE_LOWER

wartość

opis

2

Dolna linia

stała wartość opis
MODE_UPPER 1 Górna linia
MODE_LOWER 2 Dolna linia

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1