Przelewy

Zwiń wszystko
Rozwiń wszystko

W celu zasilenia konta FOREX należy wysłać przelew na rachunek inwestycyjny. 

Dane do przelewu:
Wpłaty powinny być wykonywane na rachunek Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska na indywidualny numer rachunku bankowego Klienta do wpłat.
Indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat dostępny jest po zalogowaniu na rachunek klienta w zakładce Dyspozycje >> Przelewy. 

Uwaga! W przypadku korespondencyjnego zawarcia umowy pierwszy przelew na rachunek inwestycyjny musi zostać wykonany z rachunku bankowego, który należy do tego samego właściciela (lub z rachunku bankowego wspólnego).

Numer rachunku forex oraz indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat można zweryfikować po zalogowaniu do serwisu bossa.pl dla rachunków forex: https://online.bossa.pl

Konto forex może zostać również zasilone przelewem wewnętrznym z rachunku akcyjnego lub derywatów. Dyspozycje taką należy składać po zalogowaniu do serwisu transakcyjnego w zakładce Dyspozycje >> Przelewy wskazując jako rachunek docelowy numer rachunku forex. Przelewy są księgowane w godzinach 8.30-17.15.

Wypłaty środków można zlecać po zalogowaniu do serwisu BOSSA.PL dla rachunków forex: https://online.bossa.pl/ w zakładce Dyspozycje >> Przelewy. Przelewy są wykonywane w godzinach 8.30-17.15.

1/1