Stałe dla stylu rysowania wykresów

Stałe wykorzystywane do określenia stylu kreślonego wykresu wykorzystywane są przez funkcję SetIndexStyle() i mogą przyjmować następujące wartości:

DRAW_LINE

wartość

opis

0

Rysuj wykres liniowy

DRAW_SECTION

wartość

opis

1

Rysuj wykres sekcyjny

DRAW_HISTOGRAM

wartość

opis

2

Rysuj wykres typu histogram

DRAW_ARROW

wartość

opis

3

Rysuj symbol strzałki

DRAW_ZIGZAG

wartość

opis

4

Rysuj wykres typu ZigZag

DRAW_NONE

wartość

opis

12

Nie pokazuj na wykresie

stała wartość opis
DRAW_LINE 0 Rysuj wykres liniowy
DRAW_SECTION 1 Rysuj wykres sekcyjny
DRAW_HISTOGRAM 2 Rysuj wykres typu histogram
DRAW_ARROW 3 Rysuj symbol strzałki
DRAW_ZIGZAG 4 Rysuj wykres typu ZigZag
DRAW_NONE 12 Nie pokazuj na wykresie

 

Poniższe stałe określają rodzaj linii wykresu i mogą przyjmować następujące wartości:

STYLE_SOLID

wartość

opis

0

Linia

STYLE_DASH

wartość

opis

1

Podkreślenie

STYLE_DOT

wartość

opis

2

Kropki

STYLE_DASHDOT

wartość

opis

3

Podkreślenia i kropki

STYLE_DASHDOTDOT

wartość

opis

4

Podkreślenie i podwójne kropki

stała wartość opis
STYLE_SOLID 0 Linia
STYLE_DASH 1 Podkreślenie
STYLE_DOT 2 Kropki
STYLE_DASHDOT 3 Podkreślenia i kropki
STYLE_DASHDOTDOT 4 Podkreślenie i podwójne kropki

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1