Funkcje MQL4

Funkcje są istotnym elementem każdego języka programowanie. Istnieje cały szereg funkcji, które wykonują zawarte w nich polecenia. W poniższym dziale funkcje zostały pogrupowane tematycznie

 • funkcje informacyjne konta
 • funkcje operujące na tablicach
 • funkcje sprawdzające terminal
 • funkcje konwertujące zmienne
 • funkcje daty i czasu
 • funkcje operacji plikowych
 • funkcje globalne terminala
 • funkcje matematyczne i trygonometryczne
 • funkcje operujące na zmiennych tekstowych
 • funkcje wskaźników analizy technicznej
 • funkcje dostępu do danych
 • funkcje zarządzania zleceniami
 • funkcje operujące na wykresach

Platforma MT4

Szybka i niezawodna platforma Meta Trader BossaFX

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1