Błędy wykonywania programu

Podczas wykonywania się programu użytkownika w terminalu transakcyjnym, mogą wystąpić błędy wykonywania kodu programu, co może wpłynąć na działanie algorytmów obliczeniowych czy samej aplikacji klienckiej. Przy uruchomieniu aplikacji w terminalu podczas inicjalizacji zerowana jest wewnętrzna zmienna przechowująca kody błędów, jest to zmienna last_error. W przypadku wystąpienia błędu podczas obliczeń lub uruchamiania funkcji języka MQL4, do zmiennej last_error przypisany jest określony kod numeryczny błędu. Wartości przechowywaną w tej zmiennej można odczytać za pomocą funkcji GetLastError(), której wywołanie jednocześnie zeruje zmienną last_error.

W poniższej tabeli zamieszczono błędy krytyczne, które powodują natychmiastowe zatrzymanie wykonania programu:

ERR_WRONG_FUNCTION_POINTER

wartość

opis

4001

Błędne wskazanie na funkcję

ERR_NO_MEMORY_FOR_CALL_STACK

wartość

opis

4003

Brak pamięci do umieszczenia funkcji na stosie

ERR_RECURSIVE_STACK_OVERFLOW

wartość

opis

4004

Stos przepełniony

ERR_NO_MEMORY_FOR_PARAM_STRING

wartość

opis

4006

Brak pamięci dla umieszczenie łańcucha tekstowego

ERR_NO_MEMORY_FOR_TEMP_STRING

wartość

opis

4007

Brak pamięci do tymczasowego tekstu

ERR_NO_MEMORY_FOR_ARRAYSTRING

wartość

opis

4010

Brak pamięci dla tablicy statycznej

ERR_TOO_LONG_STRING

wartość

opis

4011

Za dużo znaków w łańcuchu tekstowym

ERR_REMAINDER_FROM_ZERO_DIVIDE

wartość

opis

4012

Reszta z dzielenie przez zero

ERR_ZERO_DIVIDE

wartość

opis

4013

Dzielenie przez zero

ERR_UNKNOWN_COMMAND

wartość

opis

4014

Nieznane polecenie

stała wartość opis
ERR_WRONG_FUNCTION_POINTER 4001 Błędne wskazanie na funkcję
ERR_NO_MEMORY_FOR_CALL_STACK 4003 Brak pamięci do umieszczenia funkcji na stosie
ERR_RECURSIVE_STACK_OVERFLOW 4004 Stos przepełniony
ERR_NO_MEMORY_FOR_PARAM_STRING 4006 Brak pamięci dla umieszczenie łańcucha tekstowego
ERR_NO_MEMORY_FOR_TEMP_STRING 4007 Brak pamięci do tymczasowego tekstu
ERR_NO_MEMORY_FOR_ARRAYSTRING 4010 Brak pamięci dla tablicy statycznej
ERR_TOO_LONG_STRING 4011 Za dużo znaków w łańcuchu tekstowym
ERR_REMAINDER_FROM_ZERO_DIVIDE 4012 Reszta z dzielenie przez zero
ERR_ZERO_DIVIDE 4013 Dzielenie przez zero
ERR_UNKNOWN_COMMAND 4014 Nieznane polecenie

Jeśli program przestał działać z powodu błędu krytycznego, kod tego błędu może być odczytany podczas następnego uruchomienia programu lub wykonania funkcji kończącej deinit(), a pobrany za pomocą funkcji GetLastError(). Niektóre błędy krytyczne, występujące np. podczas wywoływania funkcji importowych powodują całkowite zatrzymanie programu. W celu kontynuacji programu konieczne jest zweryfikowanie błędów i ponowne uruchomienie programu.

ERR_DLL_CALLS_NOT_ALLOWED

wartość

opis

4017

Wywoływanie bibliotek DLL zabronione

ERR_CANNOT_LOAD_LIBRARY

wartość

opis

4018

Nie można załadować biblioteki

ERR_CANNOT_CALL_FUNCTION

wartość

opis

4018

Nie można wywołać funkcji

ERR_EXTERNAL_CALLS_NOT_ALLOWED

wartość

opis

402

Nie można wywoływać funkcji z EA

stała wartość opis
ERR_DLL_CALLS_NOT_ALLOWED 4017 Wywoływanie bibliotek DLL zabronione
ERR_CANNOT_LOAD_LIBRARY 4018 Nie można załadować biblioteki
ERR_CANNOT_CALL_FUNCTION 4018 Nie można wywołać funkcji
ERR_EXTERNAL_CALLS_NOT_ALLOWED 402 Nie można wywoływać funkcji z EA

 

Inne błędy, które nie zawieszają wykonywania się programu.

ERR_ARRAY_INDEX_OUT_OF_RANGE

wartość

opis

4002

Indeks tablicy po za zakresem

ERR_NOT_INITIALIZED_STRING

wartość

opis

4008

String nie został zainicjalizowany

ERR_NOT_INITIALIZED_ARRAYSTRING

wartość

opis

4009

String nie został zainicjalizowany w tablicy

ERR_NO_MEMORY_FOR_RETURNED_STR

wartość

opis

4021

Brak wystarczającej pamięci do zwrócenia stringu z funkcji

stała wartość opis
ERR_ARRAY_INDEX_OUT_OF_RANGE 4002 Indeks tablicy po za zakresem
ERR_NOT_INITIALIZED_STRING 4008 String nie został zainicjalizowany
ERR_NOT_INITIALIZED_ARRAYSTRING 4009 String nie został zainicjalizowany w tablicy
ERR_NO_MEMORY_FOR_RETURNED_STR 4021 Brak wystarczającej pamięci do zwrócenia stringu z funkcji

Kod błędy ERR_NO_MQLERROR (4000) w rzeczywistości nie jest generowany jako błąd, ponieważ po mimo określenia takiego kodu jeśli nie ma błędu to nie jest on zgłaszany.

Istnieje kilka rodzajów błędów, które są związane ściśle z błędami kodu oprogramowania, a opisane zostały poniżej.

ERR_WRONG_FUNCTION_POINTER

wartość

opis

4001

Błędne wskazanie na funkcję

ERR_UNKNOWN_COMMAND

wartość

opis

4014

Nieznane polecenie

ERR_NOT_INITIALIZED_ARRAY

wartość

opis

4016

Tablica nie została zainicjalizowana

ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMSCNT

wartość

opis

4050

Błędna liczba parametrów funkcji

ERR_STRING_FUNCTION_INTERNAL

wartość

opis

4052

Funkcja operacji na string spowodowała wewnętrzny błąd

ERR_TRADE_ERROR

wartość

opis

4067

Błąd funkcji handlowych

ERR_SOME_OBJECT_ERROR

wartość

opis

4207

Błąd operacji na obiektach

stała wartość opis
ERR_WRONG_FUNCTION_POINTER 4001 Błędne wskazanie na funkcję
ERR_UNKNOWN_COMMAND 4014 Nieznane polecenie
ERR_NOT_INITIALIZED_ARRAY 4016 Tablica nie została zainicjalizowana
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMSCNT 4050 Błędna liczba parametrów funkcji
ERR_STRING_FUNCTION_INTERNAL 4052 Funkcja operacji na string spowodowała wewnętrzny błąd
ERR_TRADE_ERROR 4067 Błąd funkcji handlowych
ERR_SOME_OBJECT_ERROR 4207 Błąd operacji na obiektach

Pozostałe funkcje, które mogą powodować błędy i ustawiają wartość zmiennej błędu last_error jeśli takowy błąd wystąpi.

AccountFreeMarginCheck ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062),
ERR_INTEGER_PARAMETER_EXPECTED (4063),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051), ERR_UNKNOWN_SYMBOL
(4106), ERR_NOT_ENOUGH_MONEY (134)
OrderSend ERR_CUSTOM_INDICATOR_ERROR (4055),
ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062),
ERR_INTEGER_PARAMETER_EXPECTED (4063),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051), ERR_INVALID_PRICE_PARAM
(4107), ERR_UNKNOWN_SYMBOL (4106), ERR_TRADE_NOT_ALLOWED (4109),
ERR_LONGS_NOT_ALLOWED (4110), ERR_SHORTS_NOT_ALLOWED (4111),
code returned by trade server
OrderClose ERR_CUSTOM_INDICATOR_ERROR (4055),
ERR_INTEGER_PARAMETER_EXPECTED (4063),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051), ERR_INVALID_PRICE_PARAM
(4107), ERR_INVALID_TICKET (4108), ERR_UNKNOWN_SYMBOL (4106),
ERR_TRADE_NOT_ALLOWED (4109), code returned by trade server
OrderCloseBy ERR_CUSTOM_INDICATOR_ERROR (4055),
ERR_INTEGER_PARAMETER_EXPECTED (4063),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051), ERR_INVALID_TICKET
(4108), ERR_UNKNOWN_SYMBOL (4106), ERR_TRADE_NOT_ALLOWED (4109),
code returned by trade server
OrderDelete ERR_CUSTOM_INDICATOR_ERROR (4055),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051), ERR_INVALID_TICKET
(4108), ERR_UNKNOWN_SYMBOL (4106), ERR_TRADE_NOT_ALLOWED (4109),
code returned by trade server
OrderModify ERR_CUSTOM_INDICATOR_ERROR (4055),
ERR_INTEGER_PARAMETER_EXPECTED (4063),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051), ERR_INVALID_PRICE_PARAM
(4107), ERR_INVALID_TICKET (4108), ERR_UNKNOWN_SYMBOL (4106),
ERR_TRADE_NOT_ALLOWED (4109), code returned by trade server
GetLastError ERR_NO_ERROR (0)

 

Pozostałe funkcje, które mogą powodować błędy i ustawiają wartość zmiennej błędu last_error

ArrayBsearch ERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED (4065),
ERR_SOME_ARRAY_ERROR (4053),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
ArrayCopy ERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED (4065),
ERR_SOME_ARRAY_ERROR (4053), ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS (4056),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
ArrayCopyRates ERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED (4065),
ERR_SOME_ARRAY_ERROR (4053), ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS (4056),
ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062),
ArrayCopySeries ERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED (4065),
ERR_SOME_ARRAY_ERROR (4053),
ERR_INCORRECT_SERIESARRAY_USING (4054),
ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS (4056),
ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062),
ERR_HISTORY_WILL_UPDATED (4066),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
ArrayDimension ERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED (4065),
ERR_SOME_ARRAY_ERROR (4053)
ArrayGetAsSeries ERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED (4065),
ERR_SOME_ARRAY_ERROR (4053)
ArrayInitialize ERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED (4065),
ERR_SOME_ARRAY_ERROR (4053),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
ArrayIsSeries ERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED (4065),
ERR_SOME_ARRAY_ERROR (4053)
ArrayMaximum  ERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED (4065),
ERR_SOME_ARRAY_ERROR (4053),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
ArrayMinimum ERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED (4065),
ERR_SOME_ARRAY_ERROR (4053),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
ArrayRange ERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED (4065),
ERR_SOME_ARRAY_ERROR (4053),
ERR_INTEGER_PARAMETER_EXPECTED (4063),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
ArrayResize ERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED (4065),
ERR_SOME_ARRAY_ERROR (4053),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
ArraySetAsSeries ERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED (4065),
ERR_SOME_ARRAY_ERROR (4053)
ArraySize ERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED (4065),
ERR_SOME_ARRAY_ERROR (4053)
ArraySort ERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED (4065),
ERR_SOME_ARRAY_ERROR (4053),
ERR_INCORRECT_SERIESARRAY_USING (4054),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
FileClose ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
FileDelete ERR_WRONG_FILE_NAME (4101), ERR_SOME_FILE_ERROR (4100)
FileFlush ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
FileIsEnding ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
FileIsLineEnding ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
FileOpen ERR_TOO_MANY_OPENED_FILES (4102), ERR_WRONG_FILE_NAME(4101),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_SOME_FILE_ERROR (4100), ERR_CANNOT_OPEN_FILE (4103)
FileOpenHistory ERR_TOO_MANY_OPENED_FILES (4102), ERR_WRONG_FILE_NAME
(4101), ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_SOME_FILE_ERROR (4100), ERR_CANNOT_OPEN_FILE (4103)
FileReadArray ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_INCOMPATIBLE_FILEACCESS (4104), ERR_SOME_ARRAY_ERROR(4053),
ERR_SOME_FILE_ERROR (4100), ERR_END_OF_FILE (4099)
FileReadDouble ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_INCOMPATIBLE_FILEACCESS (4104), ERR_END_OF_FILE (4099)
FileReadInteger ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_INCOMPATIBLE_FILEACCESS (4104), ERR_END_OF_FILE (4099)
FileReadNumber ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_INCOMPATIBLE_FILEACCESS (4104), ERR_SOME_FILE_ERROR(4100),
ERR_END_OF_FILE (4099)
FileReadString ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_INCOMPATIBLE_FILEACCESS (4104), ERR_SOME_FILE_ERROR (4100),
ERR_TOO_LONG_STRING (4011), ERR_END_OF_FILE (4099)
FileSeek ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
FileSize ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
FileTell ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
FileWrite ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051), ERR_SOME_FILE_ERROR4100)
FileWriteDouble ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_INCOMPATIBLE_FILEACCESS (4104), ERR_SOME_FILE_ERROR
(4100)
FileWriteInteger ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_INCOMPATIBLE_FILEACCESS (4104), ERR_SOME_FILE_ERROR
(4100)
FileWriteString ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_INCOMPATIBLE_FILEACCESS (4104), ERR_SOME_FILE_ERROR
(4100), ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062)
FileWriteArray ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_INCOMPATIBLE_FILEACCESS (4104), ERR_SOME_FILE_ERROR (4100),
GlobalVariableCheck ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062)
GlobalVariableDel ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062),
ERR_GLOBAL_VARIABLES_PROCESSING (4057)
GlobalVariableGet ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062),
ERR_GLOBAL_VARIABLE_NOT_FOUND (4058)
GlobalVariablesDeleteAll ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062),
ERR_GLOBAL_VARIABLES_PROCESSING (4057)
GlobalVariableSet ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062),
ERR_GLOBAL_VARIABLES_PROCESSING (4057),
ERR_GLOBAL_VARIABLE_NOT_FOUND (4058)
GlobalVariableSetOnCondition ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062),
ERR_GLOBAL_VARIABLE_NOT_FOUND (4058)
iCustom ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
technical indicators, series
access functions
ERR_HISTORY_WILL_UPDATED (4066)
technical indicators OnArray ERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED (4065),
ERR_SOME_ARRAY_ERROR (4053)
IndicatorBuffers ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
IndicatorDigits ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
ndicatorShortName IERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
MarketInfo ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062),
ERR_FUNC_NOT_ALLOWED_IN_TESTING (4059),
ERR_UNKNOWN_SYMBOL (4106),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
MathArccos ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
MathArcsin ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
MathMod ERR_ZERO_DIVIDE (4013)
MathSqrt ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
MessageBox ERR_FUNC_NOT_ALLOWED_IN_TESTING (4059),
ERR_CUSTOM_INDICATOR_ERROR (4055),
ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062)
ObjectCreate ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062), ERR_NO_OBJECT_NAME
(4204), ERR_UNKNOWN_OBJECT_TYPE (4203),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_OBJECT_ALREADY_EXISTS (4200),
ERR_NO_SPECIFIED_SUBWINDOW (4206)
ObjectDelete ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062), ERR_NO_OBJECT_NAME
(4204), ERR_OBJECT_DOES_NOT_EXIST (4202)
ObjectDescription ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062), ERR_NO_OBJECT_NAME
(4204), ERR_OBJECT_DOES_NOT_EXIST (4202)
ObjectFind ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062), ERR_NO_OBJECT_NAME
(4204)
ObjectGet ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062), ERR_NO_OBJECT_NAME
(4204), ERR_OBJECT_DOES_NOT_EXIST (4202),
ERR_UNKNOWN_OBJECT_PROPERTY (4201)
ObjectGetFiboDescription ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062), ERR_NO_OBJECT_NAME
(4204), ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_OBJECT_DOES_NOT_EXIST (4202), ERR_UNKNOWN_OBJECT_TYPE
(4203), ERR_UNKNOWN_OBJECT_PROPERTY (4201)
ObjectGetShiftByValue  ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062), ERR_NO_OBJECT_NAME
(4204), ERR_OBJECT_DOES_NOT_EXIST (4202),
ERR_OBJECT_COORDINATES_ERROR (4205)
ObjectGetValueByShift ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062), ERR_NO_OBJECT_NAME
(4204), ERR_OBJECT_DOES_NOT_EXIST (4202),
ERR_OBJECT_COORDINATES_ERROR (4205)
ObjectMove ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062), ERR_NO_OBJECT_NAME(4204),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_OBJECT_DOES_NOT_EXIST (4202)
ObjectName ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_ARRAY_INDEX_OUT_OF_RANGE (4002)
ObjectSet ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062), ERR_NO_OBJECT_NAME(4204),
ERR_OBJECT_DOES_NOT_EXIST (4202),
ERR_UNKNOWN_OBJECT_PROPERTY (4201)
ObjectSetText ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062), ERR_NO_OBJECT_NAME (4204),
ERR_OBJECT_DOES_NOT_EXIST (4202)
ObjectSetFiboDescription ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062), ERR_NO_OBJECT_NAME
(4204), ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062),
ERR_OBJECT_DOES_NOT_EXIST (4202), ERR_UNKNOWN_OBJECT_TYPE(4203),
ERR_UNKNOWN_OBJECT_PROPERTY (4201)
ObjectType ERR_NO_ORDER_SELECTED (4105)
OrderClosePrice ERR_NO_ORDER_SELECTED (4105)
OrderCloseTime ERR_NO_ORDER_SELECTED (4105)
OrderComment ERR_NO_ORDER_SELECTED (4105)
OrderCommission ERR_NO_ORDER_SELECTED (4105)
OrderExpiration ERR_NO_ORDER_SELECTED (4105)
OrderLots ERR_NO_ORDER_SELECTED (4105)
OrderMagicNumber ERR_NO_ORDER_SELECTED (4105)
OrderOpenPrice ERR_NO_ORDER_SELECTED (4105)
OrderOpenTime ERR_NO_ORDER_SELECTED (4105)
OrderPrint ERR_NO_ORDER_SELECTED (4105)
OrderProfit ERR_NO_ORDER_SELECTED (4105)
OrderStopLoss ERR_NO_ORDER_SELECTED (4105)
OrderSwap ERR_NO_ORDER_SELECTED (4105)
OrderSymbol ERR_NO_ORDER_SELECTED (4105)
OrderTakeProfit ERR_NO_ORDER_SELECTED (4105)
OrderTicket ERR_NO_ORDER_SELECTED (4105)
OrderType ERR_NO_ORDER_SELECTED (4105)
PlaySound ERR_WRONG_FILE_NAME (4101)
SendFTP ERR_FUNC_NOT_ALLOWED_IN_TESTING (4059),
ERR_CUSTOM_INDICATOR_ERROR (4055),
ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062)
SendMail ERR_FUNC_NOT_ALLOWED_IN_TESTING (4059),
ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062),
ERR_FUNCTION_NOT_CONFIRMED (4060),
ERR_SEND_MAIL_ERROR (4061)
SetIndexArrow ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
SetIndexBuffer ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_INCORRECT_SERIESARRAY_USING (4054),
ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS (4056)
SetIndexDrawBegin ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
SetIndexEmptyValue ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
SetIndexLabel ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062)
SetIndexShift ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
SetIndexStyle ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
SetLevelValue ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
Sleep ERR_CUSTOM_INDICATOR_ERROR (4055)
StringFind ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062)
StringGetChar ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062),
ERR_NOT_INITIALIZED_STRING (4008),ERR_ARRAY_INDEX_OUT_OF_RANGE (4002)
StringLen     ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062)
StringSetChar ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_NOT_INITIALIZED_STRING (4008), ERR_TOO_LONG_STRING (4011),
ERR_ARRAY_INDEX_OUT_OF_RANGE (4002)
StringSubstr ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062), ERR_TOO_LONG_STRING (4011)
StringTrimLeft ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062)
StringTrimRight ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062)
WindowIsVisible ERR_FUNC_NOT_ALLOWED_IN_TESTING (4059)
WindowFind     ERR_FUNC_NOT_ALLOWED_IN_TESTING (4059),
ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062),
ERR_NOT_INITIALIZED_STRING (4008)
WindowHandle ERR_FUNC_NOT_ALLOWED_IN_TESTING (4059),
ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062),
ERR_NOT_INITIALIZED_STRING (4008)
WindowScreenShot ERR_WRONG_FILE_NAME (4101),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1