Indeksy i akcje

CFD, kontrakty różnic kursowych, umożliwiają klientom platform takich jak BossaFX inwestowanie na rynkach akcyjnych przy pełnym wykorzystaniu zalet tych instrumentów finansowych. Kontrakty CFD umożliwiają zarówno inwestycje w akcje poszczególnych spółek jak i inwestycje w indeksy giełdowe.

 

Rynek od kuchni

Co to są Equity CFD 

Equity CFD umożliwiają inwestycje w akcje poszczególnych spółek. Instrumentem bazowych tych kontraktów są kursy akcji spółek notowanych na giełdzie. BossaFX oferuje equity CFD na akcje spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Pełną listę dostępnych kontraktów, wraz ze specyfikacją, można znaleźć na stronach BossaFX.

Inwestowanie w akcje spółek przez equity CFD umożliwia inwestorom skorzystanie z zalet kontraktów na różnice kursowe:

 • dostęp do dźwigni finansowej
 • rozpoczęcie inwestowania z niskim kapitałem początkowym
 • przewagę w postaci niskich kosztów transakcyjnych
 • możliwość krótkiej sprzedaży a więc zagrania na spadek kursu spółki

CFD na indeksy giełdowe

W ofercie dostępne są także kontrakty CFD, dla których instrumentem bazowym są notowania indeksów giełdowych lub notowania kontraktów na indeksy giełdowe. Tak skonstruowane CFD pozwalają zdobyć ekspozycję (kupić albo sprzedać krótko) na cały rynek akcyjny, w tym na rynki zagraniczne.

Kontrakty CFD na indeksy giełdowe posiadają wszystkie zalety equity CFD (dźwignia finansowa, niski kapitał początkowy, niskie koszty transakcyjne, możliwość grania na spadki) a dodatkowo oferują inwestorom:

 • łatwy dostęp do rynków zagranicznych
 • możliwość inwestycji w szeroki rynek akcyjny

Inwestycja w szeroki rynek akcyjny przez kontrakt CFD na indeks giełdowy umożliwia dywersyfikację portfela za pomocą jednego instrumentu inwestycyjnego. Inwestor nie musi w takiej sytuacji wyszukiwać i analizować setek spółek. Zdobywa ekspozycję na cały rynek akcyjny lub jego spory fragment.

CFD na najważniejsze indeksy światowe

Na platformie BossaFX, poza CFD na indeks największych 20 spółek warszawskiej giełdy, dostępne są CFD na najważniejsze indeksy giełdowe na świecie:

 • główne indeksy rynku amerykańskiego (DJIA, S&P 500 i technologiczny NASDAQ 100)
 • najważniejsze krajowe indeksy europejskie (niemiecki DAX, francuski CAC40, angielski FTSE 100, holenderski AEX, szwajcarski SMI)
 • indeks japoński NIKKEI 225
 • kluczowe indeksy europejskie, w tym indeks 50 europejskich blue chipów EURO STOXX 50
 • indeks rynków wschodzących MSCI Emerging Markets
 • indeks spółek z Hong Kongu i indeks chińskich spółek notowanych w Hong Kongu

Analiza CFD na indeksy i akcje

Inwestycje na rynkach akcyjnych za pomocą kontraktów CFD można oprzeć ma dwóch kategoriach analizy:

 • analizie fundamentalnej
 • analizie technicznej

Analiza fundamentalna to ocena atrakcyjności inwestycyjnej aktywów w oparciu o ocenę ich biznesowych fundamentów. Dla poszczególnych spółek są to ich wyniki finansowe i determinowane przez nie wskaźniki wyceny rynkowej, takiej jak wskaźnik cena/zysk (P/E – price to equity)  oraz przewagi konkurencyjnej spółki i perspektywy branży, w której działa. Dla indeksów giełdowych jest to ocena zagregowanych wskaźników rynkowych, takich jak wskaźnik cena/zysk indeksu oraz koniunktury w państwie lub regionie, w których działają spółki tworzące indeks. Istotne jest także śledzenie kierunku i skali przepływów kapitałowych i obserwowanie do jakich segmentów rynku kierowane są środki inwestorów: na przykład czy trafiają do uważanych za bezpieczne - rynków rozwiniętych czy uważanych za ryzykowne - rynków wschodzących

Analiza techniczna to badanie rynku na podstawie analizy zmian cen aktywów finansowych. Opiera się na założeniu, że wszystkie istotne informacje dotyczące spółek lub rynków zawarte są w cenach instrumentów finansowych. Analiza techniczna może obejmować analizę formacji widocznych na wykresie kursu waloru, wykorzystanie bazujących na cenie i wolumenie wskaźników lub ilościową analizę danych na przykład w poszukiwaniu walorów o wysokim momentum.

Czytaj więcej o Analizie technicznej

Narzędzia do analizy technicznej CFD na indeksy i akcje

Platforma BossaFX udostępnia klientom narzędzia ułatwiające prowadzenie analizy technicznej. Inwestor dostaje na platformie wykresy rysowane na bieżąco, ma możliwość łatwego dodania do wykresu wskaźników, linii trendów, średnich, a nawet tworzenia własnych wskaźników AT. Platforma umożliwia mu analizowanie zarówno wykresów liniowych, jak i świecowych (technika opracowana w Japonii do analizy cen ryżu). 

Coraz powszechniej wykorzystuje się narzędzia automatyzujące analizę. Jednym z nich jest wskaźnik MultiBossaFX, który informuje inwestora o sygnałach płynących z 8 wskaźników analizy technicznej, pomagając mu określić z jakim trendem ma do czynienia (wzrostowym czy spadkowym). 

Inwestorzy, którzy nie mają jeszcze wystarczającego doświadczenia lub wiedzy aby przeprowadzać analizy techniczne samodzielnie lub chcieliby skonfrontować swoje spojrzenie na rynek, mogą skorzystać z analiz przeprowadzanych przez analityków bossafx. 

Zobacz Analizy bossafx

Krótko i długoterminowe inwestowanie na CFD na indeksy i akcje

Inwestowanie na rynkach akcyjnych za pomocą kontraktów CFD możliwe jest zarówno w krótkim horyzoncie czasowym jak i z długoterminowym nastawianiem. Specyficzne zalety kontraktów CFD (niski kapitał początkowy, dźwignia finansowa, niskie koszty transakcyjne) można jednak w pełniejszej mierze wykorzystać przy inwestowaniu w krótkim horyzoncie czasowym. Inwestorzy, którzy chcą wykorzystywać kontrakty CFD w długoterminowym inwestowaniu powinni się upewnić, że instrumenty bazowe, na których oparte są CFD zapewniają całkowite stopy zwrotu dostępne akcjonariuszom a więc uwzględniają dywidendy. 

CFD na zagraniczne indeksy giełdowe umożliwiają inwestorom przeniesienie aktywności inwestycyjnej na rynki o większej zmienności albo na rynki znajdujące się w wyraźnym trendzie cenowym. Umożliwiają także spekulację w oparciu o specyficzne dla poszczególnych rynków wydarzenia gospodarcze i polityczne wpływające na notowania indeksów giełdowych na tych rynkach.

Co wpływa na CFD na indeksy i akcje?

Notowania rynków akcyjnych determinowane są przez wiele czynników, które z różną siłą wpływają na poszczególne rynki akcyjne. Najważniejsze z nich to:

 • wartość fundamentalna (są rynki "drogie" i "tanie")
 • sentyment rynkowy (zarówno skłonność do brania ryzyka jak i popularność rynków: np. spółek technologicznych)
 • koniunktura gospodarcza w państwie, w którym działa rynek akcyjny
 • ryzyko geopolityczne (np. brexit)
 • przepływy kapitałów (to do jakich segmentów rynku finansowego kierowane są środki inwestorów)

Komentarze prosto z rynku!

Codzienny przegląd rynku przez analityków DM BOŚ

Equity CFD i kontrakty CFD na indeksy giełdowe dają inwestorom dostęp do globalnych rynków i inwestowanie na podstawie analizy wymienionych czynników. Umożliwiają więc finansowe korzystnie z najważniejszych światowych trendów i zdarzeń finansowych, gospodarczych i politycznych.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1