Waluty

Waluty handlowane są w parach. Za każdym razem gdy składamy zlecenie kupna jednej waluty automatycznie dokonujemy sprzedaży drugiej. W przypadku każdej pary walut mówimy zawsze o walucie bazowej i walucie kwotowanej. 

Handel parami walutowymi

Waluta bazowa pojawia się zawsze w symbolu jako pierwsza. Jeśli mamy EURUSD i USDPLN, to znaczy, że w pierwszym wypadku walutą bazową jest euro, zaś w drugim dolar. Jeśli kurs EURUSD wynosi 1,1510 to znaczy, że za 1 euro musimy zapłacić 1,151 dolarów. W drugim przypadku, gdy kurs USDPLN wynosi 3,9755 oznacza to, że za 1 dolar ma wartość 3,9755 złotych.

Zasadniczo waluty dzieli się na podstawowe (major) oraz krzyżowe (cross curriencies) lub egzotyczne (exotic curriences).

Podstawowe pary walutowe należą do najpłynniejszych i najchętniej handlowanych. Zwykle zalicza się do nich EURUSD, USDJPY, GBPUSD oraz USDCHF. Na platformie bossaFX wyróżniamy również kategorię „second majors”, do której należą AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GPBJPY, USDCAN.

Więcej o parach podstawowych i egzotycznych  

Pary egzotyczne lub krzyżowe to wszystkie te, które nie obejmują (zazwyczaj) w swojej budowie dolara amerykańskiego (USD), zwykle też ich kursy są pochodną notowań par podstawowych, co oznacza, że handel nimi nie odbywa się bezpośrednio.

Najbardziej popularne/płynne pary walutowe

Podział par walutowych na podstawowe i inne jest przede wszystkim konsekwencją ich znaczenia i popularności. Najważniejszą parą walutową obserwowaną przez cały świat, nie tylko traderski, ale również przez ekonomistów, przedsiębiorców, polityków jest EUR/USD, czyli relacja euro do dolara amerykańskiego. Obie waluty reprezentują dwie największe gospodarki światowe – krajów Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Dla wielu uczestników rynku jest to ważny punkt odniesienia.

Choć na kurs wymiany tych walut wpływa wiele czynników, jednym z ważniejszych elementów jest poziom stóp procentowych w krajach euro (wyznaczany przez Europejski Bank Centralny – ECB) oraz w USA (wyznaczany przez Rezerwę Federalną – FED). Teoretycznie waluta z wyższym poziomem stóp procentowych powinna cieszyć się większym zainteresowaniem (popytem). Naturalnie nie jest to jedyny czynnik. Bardzo ważne są nie tylko bieżące poziomy stóp, ale również oczekiwania co do przyszłych zmian oraz sytuacji poszczególnych gospodarek.

Na podstawie badań publikowanych co trzy lata przez Bank for International Settlements (BIS), ponad 23 procent światowego handlu walutami to właśnie EUR/USD.

Do pozostałych należą: USD/JPY, GBP/USD, AUD/CAD, USD/CAD

wykres najczesciej kupowanych par walutowych
Na tym wykresie zwraca uwagę wysoka pozycja par związanych z dolarem australijskim (AUD) oraz dolarem kanadyjskim (CAD). Obie te waluty w relacji do dolara (AUDUSD oraz USDCAD) nazywane są czasami walutami towarowymi. Na ich wycenę mocno wpływa obrót towarami takimi jak ropa naftowa, węgiel czy rudy żelaza.

Główną konsekwencją popularności walut jest ich płynność. Handel EURUSD odbywa się niemal dosłownie 24 godziny na dobę przez cały tydzień (choć w weekendy wyraźnie spada). To zaś oznacza niższe spready, czyli różnice między ofertami kupna i sprzedaży. Niższy spread to niższy koszt dokonania transakcji. Z drugiej strony wysoka płynność sprawia, że znacznie rzadsze są gwałtowne i niespodziewane skoki cen, skutkujące na wykresach powstawaniem luk.

Warto pamiętać, że badania wykonywane przez BIS obejmują transakcje na parach walutowych przy wykorzystaniu przeróżnych instrumentów. Nie mówią o płynności rynku CFD, czyli tego który jest przedmiotem handlu na platformach takich, jak BossaFX, choć można założyć, że z dużym prawdopodobieństwem ten rozkład jest zbliżony.

Pary złotowe

Złoty nie należy do walut bardzo płynnych. Handel na nim koncentruje się w dni powszednie w godzinach od 8 do 17. Typowe są sytuacje, gdy poza tymi godzinami dochodzi do znacznych zmian cen z bardzo szerokimi spreadami. Takie zdarzenia mogą być konsekwencją dużych pojedynczych zleceń, które wpływają na poziom cen. Czasami traderzy żartem mówią, że rynkiem bazowym dla złotego jest Londyn – gdy w Londynie jest święto ruch i płynność na rynku złotego gwałtownie maleje.

Najbardziej trendowe pary walutowe

Traderzy działający na rynkach mogą mieć sprzeczne interesy. Z jednej strony mogą poszukiwać takich par walutowych, które gwałtownie wahają się w krótkich interwałach czasowych, z drugiej takich, których krótkoterminowa zmienność nie jest wysoka, za to cechują się długimi i wyraźnymi trendami średnio- oraz długoterminowymi.

Analizator stóp zwrotu

Obserwuj jak kształtują się stopy zwrotu walut

Pierwszymi będą zainteresowani day-traderzy. Dla nich duża zmienność w ciągu dnia to wiele szans na dokonywanie transakcji. Nie są oni zainteresowani sytuacją długoterminową. Ta liczy się dla inwestorów, którzy w swoich ocenach i analizach kierują się wskazaniami makro, oceną geopolityczną, przyszłymi poziomami stóp procentowych, zaś na wykresach poszukują przede wszystkim wyraźnych trendów. Dla tych inwestorów, gwałtowne krótkotrwałe wahania mogą być utrudnieniem w realizacji planów (np. częste zamykanie transakcji na stop lossach).

W jaki sposób dokonać oceny tego, czy dana para walutowa cechuje się wysoką, czy niską zmiennością? A jak ocenić czy podlega silnym i wyraźnym trendom? W tym celu można wykorzystać różnego rodzaju wskaźniki analizy technicznej. Dwa podstawowe to ATR (Średni Prawdziwy Zakres Zmiany – Average True Range) oraz średnie ruchome .

Oczywiście należy pamiętać, że rynki dynamicznie się zmieniają. To co obowiązuje w ostatnich dniach, tygodniach, czy nawet miesiącach może się zmienić. Czasami te zmiany pojawiają się systematycznie, jednak czasami są gwałtowne i niespodziewane.

Zmienność

Wskaźnik ATR wykorzystywany jest do pokazywania zmienności na rynkach. Na wykresach dziennych wykorzystuje się zwykle jego kilkunastodniową wersję. Dzięki temu jesteśmy w stanie określić, jak wygląda średnia dzienna zmienność danego rynku.

Na diagramie poniżej przedstawiono wykres EUR/USD z 14 dniowym ATR. W okresie od maja do października 2019 jego wartość waha się między 0.0032 a 0.0066. To oznacza, że dzienna zmienność wynosi między 32 a 66 tików. Możemy również zobaczyć, że zmiany wartości wskaźnika najczęściej nie są gwałtowne, tylko systematyczne. To oznacza, że zmienność rośnie lub maleje w czasie. Znając poziom zmienności dziennej możemy dostosować poziom stop-lossów, czy take-profit, a także spodziewać się zakresu możliwych zmian.

Wykres EUR/USD z 14 dniowym ATR

daily eruusd

Nieco inaczej przebiega wykres EUR/PLN. W tym wypadku przez kilka pierwszych miesięcy zmienność dzienna oscylowała wokół 100 tików, by nagle z początkiem sierpnia gwałtownie wzrosnąć do 284 tików. Początkowo trend był wyraźny, jednak pod koniec zwiększyła się jego dynamika, ale równocześnie dzienne wahania. Przy strategiach z wąskimi stop-lossami mogło to wyraźnie wpłynąć na pogorszenie ich skuteczności.

Wykres EUR/PLN z 14 dniowym ATR

wykres daily EURPLN

Waluty o wyraźnych trendach

Najprostszym sposobem oceny tego, czy dana para walutowa porusza się w wyraźnych trendach czy też często zmienia kierunki trendów, podlegają gwałtownym i niespodziewanym wahaniom, jest wykorzystanie średnich ruchomych. Średnia z 25 sesji da nam odpowiedź na to, jak kształtują się i jaki mają charakter trendy średnioterminowe.

Spójrzmy na przebieg pary GBPPLN i średniej z 25 sesji. Na wykresie widzimy trend wzrostowy, później boczny, a następnie trend spadkowy. Przez większą część trendów wzrostowego i spadkowego, kurs utrzymuje się w oddaleniu od średniej, bardzo rzadko ją przecinając. Oznacza to, że w trakcie trwania trendu nie dochodzi do gwałtownych korekt i zmian poziomu dziennej zmienności.

Wykres GBP/PLN i 25 dniowa średnia wykładnicza

wykres daily GBPPLN

Przeciwieństwem takiego zachowania jest sytuacja na wykresie USDCAD. Mimo trendu wzrostowego widocznego w pierwszej części wykresu, średnia przecinana jest w zasadzie co kilka dni. Szeroka dzienna zmienność, gwałtowne i duże korekty sprawiają, że strategie trendowe możliwe do zastosowania na rynku GBP/PLN w tym wypadku okażą się prawdopodobnie nieskuteczne.

Wykres USD/CAD i 25 dniowa średnia wykładnicza

wykres daily USDCAD

Zwykła obserwacja wykresu może być dobrym narzędziem, jednak o wiele skuteczniejsze będą dokładne porównania zmian zachowania wskaźników oraz cen w wybranych okresach. Można na przykład sprawdzić, jak często w wieloletnim okresie dana para walutowa utrzymuje się ponad oraz poniżej średniej. Czy są to długie odcinki, czy raczej krótkie.
Przede wszystkim należy jednak mieć w pamięci, że zachowanie danego rynku nie musi być stałe. Charakter poszczególnych par walutowych podlega nieustannym zmianom.

Sprawdź instrumenty bossaFx

 

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1