CFD

Większość instrumentów handlowanych przez inwestorów detalicznych na forex ma postać tzw. kontraktów różnic kursowych.

Co to jest kontrakt CFD?

Kontrakt na różnicę kursową (ang. Contracts For Difference – kontrakty na różnicę, CFD) jest to instrument, który oznacza umowę pomiędzy wystawcą (na forex jest to broker) oraz inwestorem, która zobowiązuje strony do wypłacenia sobie różnic kursowych, po których zostały zawarte transakcje. Cena kontraktu zależy bezpośrednio od wartości instrumentu bazowego, na który opiewa. 

Instrumentami bazowymi mogą być zarówno instrumenty rynku kasowego, takie jak pary walutowe, złoto czy srebro, jak i terminowego np. kontrakty terminowe na indeksy oferowane na giełdach światowych, instrumenty pochodne giełd towarowych itp. 

Zalety kontraktów CFD

Kontrakty CFD umożliwiają zajmowanie długiej lub krótkiej pozycji, bez konieczności posiadania waluty, towaru czy akcji na który opiewają. Oznacza to, że inwestor może zarabiać zarówno na wzrostach, jak i spadkach instrumentu bazowego, podobnie jakby go posiadał lub sprzedał „na krótko”. 

Instrumenty na bossafx

Pary walutowe, indeksy, surowce i wiele innych

 

Handel instrumentami CFD nie wiąże się z fizyczną dostawą instrumentu bazowego.

Przykład 1

Inwestor Jan Kowalski przewiduje, że cena złota spadnie. 
Pożyczenie fizycznego złota oraz jego sprzedanie może być uciążliwe, czy wręcz niemożliwe dlatego decyduje się na otwarcie pozycji krótkiej w kontrakcie CFD na kontrakt na złoto - FGOLD. notowanym na platformie bossafx

Dodatkowo w CFD wbudowana jest dźwignia finansowa. Oznacza to, że w momencie otwierania pozycji nie musimy posiadać pełnej wartości nominalnej kontraktu, a jedynie depozyt zabezpieczający.

Przykład 2 

Jan Kowalski nie musi wpłacać na rachunek pełnej wartości kontraktu (w przypadku 0,1 lota byłoby to ok 30 000 zł), a jedynie depozyt w wysokości 1500 zł, który stanowi zabezpieczenie rozliczenia.  

Rozliczenia między stronami następują jedynie w formie pieniężnej, bez dostawy fizycznej.

Przykład 3 

Po spadku ceny złota z poziomu 1500 USD do 1485 USD, Jan Kowalski zamyka pozycję. Otrzymuje od drugiej strony transakcji (zazwyczaj brokera FX) zysk wyliczony jako iloczyn wielkości pozycji i wartości zmiany ceny. W tym wypadku ok 300 zł 

Wystawcą kontraktu CFD jest broker organizujący obrót na platformie. W przypadku gdy jest drugą stroną każdej transakcji, nie pobiera dodatkowych prowizji od handlu swoimi kontraktami CFD. Jego zyskiem jest m.in. spread czyli różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży kontraktu CFD oraz ew. punkty swapowe

Czytaj więcej o spreadach

Czytaj więcej o punktach swapowych

Różnice pomiędzy kontraktami futures a CFD 

Konstrukcja CFD jest w pewnym stopniu zbliżona do konstrukcji kontraktów futures, jednak z kilkoma istotnymi różnicami. Na rynku forex transakcje są dokonywane po kursie natychmiastowym (spot) bez z góry określonego momentu wyjścia z transakcji. Może ona zostać zamknięta w dowolnym momencie na co pozwala ogromna płynność rynku.

Kontrakt futures

Kontrakt futures

CFD

Terminowy

Natychmiastowy

Jednostka transakcyjna

Kontrakt futures

CFD

1 kontrakt (niepodzielny)

1 lot (podzielny np. 0.5, 0,1)

Czas obrotu

Kontrakt futures

CFD

Sesyjny

24h (forex), lub sesyjny

Dźwignia

Kontrakt futures

CFD

Brak - cena transakcyjna jest kursem terminowym

Naliczane za każdy dzień utrzymywania pozycji

Dźwignia

Kontrakt futures

CFD

Zwykle nie wyższa niż 1:50

Koszty

Kontrakt futures

CFD

Prowizja za transakcję

Brak prowizji, ceny podawane są ze spreadem

Rozliczanie

Kontrakt futures

CFD

Określony np. 3-miesięczny

Nieokreślony, ale nie dłuższy niż dopuszczony przez brokera (najczęściej 1 rok od zawarcia transakcji)

Rozliczanie

Kontrakt futures

CFD

Transakcja przeciwstawna

Wyłącznie przez opcję „Zamknij”

  Kontrakt futures CFD
Kontrakt futures Terminowy Natychmiastowy
Jednostka transakcyjna 1 kontrakt (niepodzielny) 1 lot (podzielny np. 0.5, 0,1)
Czas obrotu Sesyjny 24h (forex), lub sesyjny
Dźwignia Brak - cena transakcyjna jest kursem terminowym Naliczane za każdy dzień utrzymywania pozycji
Dźwignia Zwykle nie wyższa niż 1:50 Nawet 1:100 dla inwestora doświadczonego
Koszty Prowizja za transakcję Brak prowizji, ceny podawane są ze spreadem
Rozliczanie Określony np. 3-miesięczny Nieokreślony, ale nie dłuższy niż dopuszczony przez brokera (najczęściej 1 rok od zawarcia transakcji)
Rozliczanie Transakcja przeciwstawna Wyłącznie przez opcję „Zamknij”

W związku z tym, że kontrakty CFD są instrumentami niewystandaryzowanymi - inwestor powinien zapoznać się ze specyfikacją takiego kontraktu. Pomimo tego, że kontrakty CFD u dwóch różnych brokerów będą opiewały na ten sam instrument bazowy (np. parę walutową USDPLN) to mogą się istotnie różnić – np. wielkością docelowym spreadem, poziomem dźwigni.

BossaFX oferuje inwestorom kontrakty na CFD na waluty, akcje i indeksy giełdowe, towary, obligacje.

Sprawdź ofertę bossFx

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1