Analiza techniczna

Zmiany cen wszelkich aktywów notowanych na rynkach można przedstawić w formie wykresów. Analiza zachowania oraz wyglądu tych wykresów to obszerny dział oceny rynku nazywany analizą techniczną. Początkowo – na rynkach zachodnich – ten rodzaj analizy zachowania cen odnosił się do rynków akcji, jednak szybko zyskał popularność obejmując swoim zakresem również rynki towarowe, instrumenty dłużne, rynki walut (FX) oraz inne rynki międzynarodowe. 

Warto wspomnieć, że popularne wykresy świecowe są zaliczane do analizy technicznej, zaś ich początki to rynki ryżu w XVII wiecznej Japonii. 

rodzaje_wykresowGłówne założenia analizy technicznej

Najważniejsze założenie analizy technicznej mówi, że ceny poruszają się w trendach. Trendy są określane przez postawy uczestników rynku, uwzględniających w swoich działaniach różnego rodzaju czynniki gospodarcze, polityczne, monetarne czy psychologiczne. Dwa główne trendy rynkowe to rynek byka (hossa) oraz rynek niedźwiedzia (bessa). Zadaniem analityka technicznego jest określenie aktualnego trendu oraz rozpoznanie momentu, gdy dochodzi do jego zmiany.

W zależności od horyzontu inwestycyjnego poszukiwane mogą być trendy krótko-, średnio- lub długoterminowe. Sama zaś ich struktura bywa bardzo złożona, gdyż ceny nieustannie się wahają. W obrębie dominującego trendu mogą więc zdarzać się ruchy korekcyjne.

trendy_na_rynku

Kolejne założenie analizy technicznej to przekonanie, że zachowania kupujących i sprzedających są powtarzalne. Skoro historia się powtarza to w jaki sposób z tego skorzystać? Trzeba obserwować na wykresach podobne kształty, które rysuje cena. W analizie technicznej nazywane są  formacjami. Wygląd oraz przebieg tych formacji pozwala określić możliwe zachowanie się cen w przyszłości.

Należy jednak pamiętać, że analiza techniczna zajmuje się prawdopodobnymi ruchami cen, zaś relacje zachodzące między kupującymi i sprzedającymi są tak złożone, że często bardzo podobne formacje mogą prowadzić do odmiennych reakcji. Sam wykres jest tylko wskazówką, zaś na zachowanie się cen mają wpływ wszelkie napływające informacje.

Analiza techniczna na rynku forex

Na rynku forex stosowanie analizy technicznej jest nietypowe, ze względu na definicję trendu. Waluty notowane są względem siebie w parach. Euro do złotego, Euro do dolara, czy złoty do dolara. Choć większość inwestorów patrzy na te same pary walutowe, nie ma problemu by sprawdzić notowania złotego do dolara - USDPLN - (ile złotych płacimy za 1 dolara) ale również dolara do złotego (ile dolarów płacimy za jednego złotego).

W zależności od tego będziemy widzieć dwa odwrotne wykresy. W przypadku USDPLN rosnący wykres będzie oznaczał hossę na rynku dolara (dolar się umacnia), zaś bessę na rynku złotego. W przypadku mniej popularnego PLNUSD – rosnący wykres to, intuicyjnie poprawne, umacnianie się złotego. Należy o tym pamiętać przy określaniu rynku byka czy niedźwiedzia, której waluty z par dotyczy.

Pozostałe metody i narzędzia stosowane na rynku forex są identyczne jak w analizie technicznej innych rynków:

  1. Rozpoznawanie trendów
  2. Poszukiwanie formacji
  • Odwrócenia trendu
  • Kontynuacji trendu
  • Poszukiwanie zniesień korekt (np. poziomy Fibonnacciego)
  1. Analiza cykli
  2. Analiza średnich
  3. Analiza wskaźników i oscylatorów

Rynek dyskontuje wszystko

Analitycy techniczni często mówią, że rynek dyskontuje wszystko. To oznacza, że rynek reaguje niemal natychmiast na wszelkie informacje z gospodarki, polityki i swojego otoczenia. Jest to możliwe dzięki temu, że na rynku działają tysiące inwestorów i analityków, którzy cały czas analizuję i oceniają bieżącą sytuację. Wielu z nich ma dostęp do informacji bardzo szybko (kadra menadżerska, banki, instytucje finansowe) podejmując więc decyzje inwestycyjne wpływają na zachowanie cen.

Rynek walutowy jest bardzo czułym barometrem jeśli chodzi o odbiór danych makroekonomicznych, sygnały polityczne, czy decyzje podejmowane przez rządy państw. Wielu inwestorów uważnie obserwuje kalendarium najważniejszych wydarzeń, by reagować jak najszybciej na zmiany cen walut.
Instytucje finansowe na bieżąco komentują i publikują swoje oceny sytuacji na rynku walutowym.

Komentarze prosto z rynku!

Codzienny przegląd rynku przez analityków DM BOŚ

Mnogość tych informacji sprawia, że zmiany cen na rynku walutowym potrafią być bardzo gwałtowne i zaskakujące. Ponieważ większość handlu na rynku FX odbywa się przy wykorzystaniu dźwigni, należy o tym pamiętać. Zyski i straty w chwilach publikowania ważnych wydarzeń mogą być bardzo duże.

Zasada mówiąca, że rynki dyskontują wszystko oznacza równocześnie, że w cenach (czyli na wykresach) zawarte są już najważniejsze informacje. Dla wielu analityków technicznych jest to argument za tym, by koncentrować się na obserwowaniu i ocenie wykresów, a nie na monitorowaniu praktycznie nieskończonej liczby informacji mogących wpłynąć na rynek.

Czy analiza techniczna działa na rynku forex?

Analiza techniczna to zbiór narzędzi wykorzystujących pewne zasady. To czy jest skuteczna, czy też nie, zależy od doświadczenia inwestora, jego umiejętności, ale również zasad stosowanych przy handlu (planu, strategii, szerokiego spojrzenia). Samo określenie trendu na wykresie, czy formacji nie niesie żadnej informacji poza możliwością stwierdzenia, że w podobnych sytuacjach w 60 procentach przypadków doszło do wzrostów więc PRAWDOPODOBNIE i teraz tak się zdarzy. Ale prawdopodobieństwo to nie pewność, może więc zdarzyć się sytuacja odmienna. To z kolei oznacza, że handlując na podstawie analizy technicznej powinniśmy pamiętać, że straty będą nieodłącznym elementem każdej strategii. W pewnych sytuacjach poprawnie rozpoznamy przyszły kierunek, w innych nie. Sztuką jest opanować takie zasady, które nie dopuszczą do narastania strat. 

Jedną z popularnych strategii zajmowania pozycji na rynku jest kupno, gdy kurs przebija poprzedni szczyt. Spójrzmy na wykres EURUSD. Obszarem i poziomą linią zaznaczono ważny szczyt. Kilka dni temu rynek przebija go od dołu, co stanowi sygnał kupna. Po kilku dniach ceny spadają jednak poniżej tego szczytu i dalej kontynuują trend spadkowy.wykres eurusd

Gdyby kupujący nie posiadał żadnej strategii na taką okoliczność – kiedy zamknąć pozycję (ustawić tzw. poziom stop lub take-profit) jego kupiona pozycja mogłaby zakończyć się znacznymi stratami.

Praktyczne zastosowanie analizy technicznej

Liczba narzędzi wykorzystywanych przez analityków technicznych jest ogromna: wykresy liniowe, słupkowe i świecowe, formacje odwrócenia i kontynuacji trendu, techniki analizowania wykresów, teoria fal Elliotta, zniesienia Fibonacciego, liczby Ganna, metoda Price Action i dziesiątki nowo powstających. 

Znaczną część tych narzędzi można znaleźć w programach do analizy technicznej, lub platformach transakcyjnych, takich jak MQL5 udostępniany przez BossaFx.

Do tego dochodzą setki wskaźników, oscylatorów i indeksów, które pozwalają mierzyć dynamikę zmian cen, impet rynku, siłę trendów.

To wszystko sprawia, że ekran analityka technicznego może wyglądać nad wyraz kolorowo i skomplikowanie. 

Ważne jest by pamiętać, że nadmiar wykorzystywanych narzędzi nie tylko nie ułatwia oceny rynku, ale wielokrotnie może prowadzić do generowania sprzecznych i wykluczających się sygnałów, dodatkowo utrudniając podejmowanie decyzji.
Inwestorzy powinni skoncentrować się na wybranych narzędziach oceny wykresów i wykorzystywać je w połączeniu z całą strategią handlu. 

Zapamiętaj:

Analiza techniczna nie jest pełną strategią działania na rynku. Jest wyłącznie narzędziem ułatwiającym określenie prawdopodobnego ruchu cen i na tej podstawie pomagającym w podjęciu decyzji kupna lub sprzedaży. Pełna strategia powinna zawierać: 

  • elementy zarządzania kapitałem (jakiej wielkości pozycję otwieram, jaką dźwignię stosuję, do jakich strat mogę dopuścić) oraz 
  • plan monitorowania otwartych pozycji – jakie warunku powinny być spełnione, żeby zamknąć pozycję (ze stratą lub z zyskiem)

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1