Strategie hedge

Transakcje hedge inaczej zabezpieczające polegają na zabezpieczeniu części lub całości ryzyka rynkowego. Można zatem uznać, że głównym celem hedgingu jest zmniejszania ryzyka. 

Co to jest hedging?

Temat zabezpieczanie ryzyka i związanych z nim strategii hedgingowych jest bardzo obszerny. Wynika to bowiem z wielu ryzyk związanych zarówno z inwestowaniem, jak i prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Najprościej można wytłumaczyć główne zasady hedgingu na przykładzie… ubezpieczeń. 

Jeśli przedsiębiorca chciałby zabezpieczyć swoją firmę od ryzyka pożaru, zapłaci firmie ubezpieczeniowej składkę, przenosząc na nią ryzyko. 

Jednocześnie jeśli polisa będzie obejmować tylko ryzyko pożaru, przedsiębiorca będzie podejmował inne ryzyka np. kradzieży, powodzi, krachu gospodarczego. Gdyby bowiem chciał zabezpieczyć wszystkie ryzyka, składka dla takiej polisy spowodowałaby, że jego działalność przestałaby się opłacać.

Hedge - zysk bez ryzyka?

Podobnie sytuacja ma miejsce w inwestowaniu na forex. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie istnieją zyskowne strategie bez ryzyka. Można nawet przyjąć, że jest to oksymoron, ponieważ zysk osiągany ze spekulacji na forex, jest właśnie zapłatą za podejmowane ryzyko.

Strategie hedge ograniczające jeden rodzaj ryzyka

Pomimo tego istnieje wiele strategii, które są nazywane strategiami hedge, gdyż starają się ograniczyć jakiś rodzaj ryzyka np. ryzyko kursowe w instrumentach notowanych w innej walucie niż waluta inwestora.

Przykład 1

Polski inwestor posiada portfel akcji amerykańskich. Jego inwestycja jest związana z kilkoma rodzajami ryzyka. Dwa najistotniejsze to ryzyko niekorzystnych zmian cen akcji oraz ryzyko kursu USDPLN. Może się bowiem okazać, że ceny akcji amerykańskich wzrosną ale jednocześnie kurs USDPLN spadnie (złoty się umocni) i uzyska mniejsze zyski. 

Jeśli będzie chciał ograniczyć ryzyko kursowe, może zabezpieczać portfel otwierając pozycję krótką w USDPLN. 

Hedge na rynku forex

Wśród inwestorów na rynku forex dość popularną strategią jest otwieranie pozycji przeciwstawnych  na tym samym instrumencie lub instrumencie silnie skorelowanym. Taka strategia nazywana jest hedge, ponieważ zabezpiecza ryzyko wahań cenowych. Jeśli wartość pozycji jest taka sama (tyle samo lotów w pozycji długiej i krótkiej) to teoretycznie nie ma ryzyka poniesienia straty. Teoretycznie, ponieważ w praktyce od obydwu pozycji naliczane są punkty swapowe, które są zazwyczaj kosztem dla inwestora. 

Zdobądź pakiet VIP!

Niższe spready w zasięgu ręki

Trudno więc powiedzieć, że taka strategia jest zyskowna. Raczej w dłuższym terminie będzie przynosić straty finansowe. 
Po co zatem jej używać?

Jeden z argumentów podnosi Piotr Kubiak (milioner bossaFX). 

„Kiedy pozycja długa staje się zarobiona, a w perspektywie widać oznaki nadchodzącej korekty, nie wychodzę z rynku lecz przy wielu okazjach, które jak twierdzę podniosły mocno moją skuteczność, zajmuję pozycję przeciwstawną, czyli krótką w takim przypadku, na tym samym indeksie. Celem jest dodatkowy zysk oraz bycie w kontakcie z rynkiem non stop.”

Przykład zagrania strategii hedge  

zagrania strategii hedge

Pełen opis poniższego zagrania oraz możliwych scenariuszy dostępny jest na blogi.bossa.pl

Zastąpienie stop lossa zabezpieczeniem (hedge) 

Inne propozycje zastępowania zamykania pozycji stop lossem transakcjami hedge przedstawione zostały w dwóch tekstach Tomka Symonowicza w serwisie blogi.bossa.pl 

Strata – i co dalej?, część 9

Strata – i co dalej?, część 11

Podsumowując dość popularną technikę hedge na rynku forex, warto zwrócić na jej zalety i ryzyka z nią związane: 

Zalety

  • pozwala spekulować bez użycia stop loss 
  • przynosi uspokojenie emocji bez zamykania pozycji, dając czas na analizę i spokojniejsze ułożenie dalszego planu
  • pozwala przetrwać krótkie korekty bez większych strat w pozycjach długoterminowych
  • może ułatwiać rozróżnienie efektów kilku strategii stosowanych na jednym rachunku

Ryzyka

  • jest nieefektywna w dłuższym terminie ze względu na podwójnie naliczane punkty swapowe oraz podwójny spread
  • powoduje przywiązanie do pozycji, zamiast czystego emocjonalnie zamknięcia
  • może przynieść pokusę aktywnego zabezpieczania czyli otwierania i zamykania pozycji hedge, co w dłuższym terminie spowoduje powiększenie strat zamiast zabezpieczenia. 

Stosowanie strategii hedge (przeciwstawnej pozycji na tym samym instrumencie) wydaje się zatem rozwiązaniem dość kosztownym finansowo, choć może niektórym inwestorom przynosić lepsze samopoczucie. 

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1