Interwał FX

Dzięki temu, że handel na rynku forex odbywa się praktycznie przez całą dobę, a zmienność uwzględniająca dźwignię jest stosunkowo wysoka, inwestorzy mogą wybrać różne perspektywy czasowe: poczynając od minutowych, przez godzinowe do dziennych.

Dlatego początkujący gracze często zadają pytania: Jaki interwał czasowy na forex jest najlepszy? jakich wykresów używać? Co oznaczają symbole 15M, 30M, 1H?

Interwał dzienny

Zacznijmy od tego, że ceny pokazywane na wykresach można oglądać w różnej perspektywie czasowej. Na wielu rynkach, w tym na rynku walutowym najpopularniejsze ujęcie to tzw. wykresy dzienne (1D). To zwykle tego rodzaju wykresy prezentowane są w mediach, gdy opisuje się trendy na rynkach. 

Dzięki zastosowaniu wykresów słupkowych lub świecowych, można od razu odczytać co działo się na sesji. Pokazują one bowiem cztery poziomy cen – poziom rozpoczęcia sesji (na rynku forex jest to północ), poziom najwyższy oraz najniższy w ciągu dnia, oraz poziom zamknięcia (czyli godzina 23:59). Każdy słupek/świeca to jeden dzień notowań.

Zmiana z dnia na dzień najczęściej jest płynna i godzina zamknięcia jest niemal identyczna jak godzina otwarcia kolejnego dnia. Podczas weekendów, gdy rynki „śpią” mogą się zdarzyć znacznie większe różnice między cenami zamknięcia z piątku a otwarcia w poniedziałek. Ponieważ rynek forex jest rynkiem globalnym należy jednak pamiętać o różnicach czasowych. Gdy inwestorzy w Europie jeszcze śpią, handel już ma miejsce w Azji.

Platforma MT4

Szybka i niezawodna platforma Meta Trader BossaFX


Wykresy intraday

Ponieważ notowania na rynkach odbywają się cały czas, ceny podlegają nieustannym wahaniom. Stąd możemy monitorować każdą taką aktywność. W tym momencie przydatne stają się tzw. wykresy „intra-day”, czyli pokazujące co dzieje się z cenami w ciągu dnia. 

Może to być ujęcie 1-minutowe (M1), 5-minutowe (M5), 15-minutowe(M15), 30-minutowe (M30) oraz godzinne i czterogodzinne (H1 i H4).

W platformach transakcyjnych, takich jak BossaFX służą do tego przyciski opisane symbolami interwałów. Wciśnięcie odpowiedniego przycisku automatycznie przełącza wykresy z jednej skali czasowej na inną.

Wykres M15 dla USDPLN na platformie bossafx

wykres m15 dla USDPLN

Wykres H1 dla USDPLN

wykres H1 dla USDPLN

Jaki interwał jest najlepszy?

Odpowiedź na to pytanie zależy od stosowanej strategii. Wykresy intra-day najczęściej wykorzystywane są przez graczy działających bardzo szybko, tzw. day-traderów. Składają oni dziesiątki zleceń w ciągu jednego dnia i dla nich podstawą do dokonywania decyzji są często wykresy minutowe lub godzinowe. Niektórzy z nich posiłkują się algorytmami, czyli automatycznymi systemami składającymi zlecenia zgodnie z zaprogramowanymi zasadami.

Zwykle day-traderzy liczą na niewielkie zmiany cen, co przy dużej dźwigni i częstych transakcjach może przynosić niezwykle skuteczne efekty, a równocześnie ogranicza ryzyko dużych zmian, a więc i dużych wahań kapitału. Należy jednak pamiętać, że im krótszy interwał czasowy tym więcej „szumu”. Mimo obowiązującego w danym momencie trendu długoterminowego – np. wzrostowego, taki szum będzie polegał na nieustannych wahaniach w wybranym obszarze, z okresowymi – mniejszymi lub większymi – skokami.

Może się zatem okazać, że w pojedynczych transakcjach nie będziemy ponosić dużych strat ale będzie ich na tyle dużo, że w ostatecznych rozrachunku nasz kapitał będzie topnieć. 

W przypadku perspektywy dziennej (interwał dzienny), jest szansa na większe „odsianie szumu” czyli wyłapanie dłuższych trendów. Niestety będzie to jednak wiązać się z większymi „pomyłkami” czyli stratami z pojedynczych transakcji. 

Jakie narzędzia analizy technicznej?

Zarówno w skali krótszej, jak i dłuższej na wykresach widoczne są trendy. Oznacza to, że niemal wszelkie narzędzia analizy technicznej mają w tych przypadkach zastosowanie – linie trendu, formacje, średnie, oscylatory.

Na diagramie widzimy 5-minutowy wykres USDPLN wraz z 14-okresową średnią wykładniczą oraz oscylatorem MACD

Wykres 5-minutowy USDPLN i wybrane wskaźniki

diagram 5 minutowy dla USDPLN

Warto zwrócić uwagę, że tak wąski interwał sprawia, że cały wykres obejmuje czas od godziny 20:00 26 września do godziny 10:15 27 września. Same zaś wahania obejmują zakres zaledwie między 4.0125 a 4.0205. Niemniej widoczne są na nim zarówno trendy, jak i gwałtowne wybicia.

Szum, trendy krótko-, średnio- i długoterminowe

Im krótsza skala czasowe wykresu, tym większe prawdopodobieństwo, że na wykresie mamy do czynienia z tym, co wielu traderów nazywa „szumem” – w zasadzie pozbawionymi znaczenia krótkotrwałymi wahaniami, będącymi pochodną setek składanych zleceń. Choć na takich wykresach również kształtują się trendy, to zwykle ich znaczenie nie ma wielkiej wartości. W średnim i dłuższym terminie są to tylko wahania odzwierciedlające chwilowe nastroje, te zaś mogą bardzo gwałtownie się zmieniać. 

Im dłuższy interwał wykresów, tym bardziej rośnie wiarygodność trendów. Trendy godzinowe mogą odzwierciedlać nastroje w danym dniu, będące odpowiedzią na aktualnie napływające czy oczekiwane wiadomości. Trendy dzienne będą ilustrowały nastawienie uczestników rynku do zdarzeń znacznie ważniejszych i trwalszych, takich jak koniunktura w gospodarce, spodziewane wskaźniki makroekonomiczne, nastroje geopolityczne.

Istnieje duża grupa traderów, dla których znaczenie mają trendy długo i średnioterminowe, ale którzy starają się wychwytywać również dzienne wahania i fluktuacje. Czasami wykorzystują nawet różne strategie w tym samym czasie. Z jednej strony długoterminowo obstawiają osłabienie jakiejś waluty, by w ciągu dnia handlować wielokrotnie próbując osiągnąć zysk na chwilowym jej umocnieniu w wymiarze minutowym lub godzinowym.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1