Wskaźniki FX

Wskaźniki w analizie technicznej służą jako pomoc w interpretacji wykresów. Pokazują dynamikę ruchu analizowanego instrumentu, siłę trendu lub zmienność. Doświadczeni inwestorzy rzadko traktują je jako główne kryterium zajmowania pozycji.

Chociaż dzięki ich obiektywnemu charakterowi (wskaźnik to nic innego jak wyliczenia matematyczne zobrazowane na wykresie), idealnie pasują do programowania automatów inwestycyjnych.

Najpopularniejsze wskaźniki na rynku forex

Programy do analizy technicznej oraz platformy tradingowe mają zaszyte dziesiątki lub nawet setki wskaźników. Wiele z nich ma zagorzałych zwolenników, którzy mają na podorędziu mnóstwo przykładów potwierdzających, że ich ulubiony wskaźnik jest najskuteczniejszym na rynku forex. 

Grupa najczęściej używanych ogranicza się jednak zazwyczaj do kilkunastu. 

Najpopularniejsze wskaźniki na rynku FX można podzielić na:

 • wskaźniki impetu (czasami nazywane wskaźnikami momentum – głównie oscylatory)
 • wskaźniki trendu lub siły trendu
 • wskaźniki zmienności

Powyższy podział ma płynną granicę, gdyż część oscylatorów może być wskaźnikami trendu, a część wskaźników dedykowanych do analizy trendów czy siły trendów będzie przybierało kształt oscylatorów. Ważne jest, iż używanie ich nie różni się zasadniczo od sposobów znanych z innych rynków. 

Wskaźniki impetu/momentum - oscylatory

Wskaźniki te mierzą dynamikę ruchu ceny czyli jak szybko cena przemieszcza się w czasie. Osiągnięcie skrajnych wartości oscylatorów jest interpretowane jako zbyt szybki ruch cenowy, co w konsekwencji może doprowadzić do korekty. 
Interpretacje większości oscylatorów związane są z trzema sytuacjami:

 1. Osiągnięcie skrajnych wartości. Mówi się wtedy, że rynek staje się wykupiony lub wyprzedany i może być to interpretowane jako sygnał ostrzegawczy. 
   
 2. Dywergencje czyli rozbieżności pomiędzy zachowaniem się oscylatora i ceny (np. kurs nadal rośnie, a oscylator spada).
   
 3. Przecięcie poziomu zerowego. Może to stanowić sygnał do zawierania transakcji zgodnych z kierunkiem głównego trendu.

Wskaźnik RSI 

RSI (ang. Relative Strenght Index) czyli Indeks Siły Względnej  jest jednym z najpopularniejszych oscylatorów.

Porównuje średnie wartości wzrostu do średnich wartości spadku z określonej liczby dni (lub innych interwałów). Następnie wartości są normalizowane tak, żeby przyjmowały stały zakres od 0 do 100. Na wykresie wskaźnika dodaje się poziome linie sygnalne 30 i 70.

Przykład wykresu z RSI i ew. wskazaniami wyprzedania, wykupienia rynku

wykres RSI

Interpretacja RSI

Gdy wskaźnik przyjmuje wartości powyżej 70 uznaje się, że instrument wszedł w strefę wykupienia. Co nie oznacza, że musi za chwilę spadać. Wskaźnik może przebywać w tej strefie dość długo. Istotne jest jednak, czy nie pojawiają się na nim dywergencje czyli rozbieżności pomiędzy wykresem wskaźnika i ceny instrumentu np. cena rośnie, wskaźnik spada. 
W celu łatwiejszego odnalezienia takich dywergencji, analitycy często rysują linie trendu na RSI. 

Analogiczną interpretacje przyjmuje się gdy wskaźnik spadnie poniżej strefy 30. Mamy do czynienia z rynkiem wyprzedanym ale nie jest to jeszcze sygnał kupna. Dopiero pojawiające się dywergencje oraz wyjście wskaźnika ponad linię 30 można interpretować jako sygnał kupna.

Podobnie jak w przypadku innych wskaźników warto traktować RSI jako dodatkowe wsparcie analizy wykresu ceny.

Szkolenia z bossa.pl!

Weź udział w szkoleniach stacjonarnych lub online


Wskaźnik MACD

Linia wskaźnika lub tzw. histogram czyli słupki wskaźnika, pokazują różnice pomiędzy dwoma średnimi wykładniczymi z różnych okresów (zazwyczaj 12 i 26). Jeśli średnia krótsza jest powyżej średniej dłuższej to wskaźnik wspina się powyżej linii 0, w przypadku odwrotnym „nurkuje” poniżej zera. 

Dodatkowo rysowana jest linia sygnalna czyli średnia wykładnicza z 9 wskazań MACD. 

MACD = EMA(C; 12) - EMA(C; 26)

Signal Line = EMA(MACD; 9)

wykres ema

Intepretacja wskaźnika MACD

W związku z tym, że MACD nie jest normalizowany (może przybierać „dowolne” wartości), trudno jest zinterpretować, kiedy stają się one skrajne. 

Dlatego najbardziej klasyczną interpretacją jest przecięcie przez wskaźnik linii sygnalnej. Jeśli MACD przecina linię sygnalną od dołu poniżej poziomu równowagi czyli zera to można to uznać za sygnał kupna.

Wynika to z obserwacji odległości pomiędzy średnimi. Ujemne wskazania MACD oznaczają, że kurs spadał dynamicznie, a wraz z nim krótsza średnia oddaliła się od dłuższej. Jeśli odległość pomiędzy średnimi zaczyna się zmniejszać, oznacza to, że dynamika spadku obniżyła się i może dojść do osłabienia impetu, a nawet do odwrócenia trendu. 

W momencie gdy średnie przetną się, wartość MACD wyzeruje się.

Analogiczna sytuacja ma miejsce, przy wzrostach. Silne wzrosty oddalają krótszą średnią od dłuższej czyli wynoszą MACD powyżej zera. Gdy nastąpi wyciszenie wzrostów, MACD przebije linię sygnalną od góry, będąc jednocześnie powyżej linii zero  i to może zostać uznane za sygnał sprzedaży.

Czytaj więcej o startegii MACD

Średnie ruchome

Podstawowe założenie analizy technicznej przewiduje, że rynki poruszają się w trendach. Implikuje to zachowania inwestorów, którzy starają się taki trend jak najwcześniej rozpoznać i zająć zgodną z nim pozycję. 

W określaniu trendów i ew. odwróceń, pomagają inwestorom:

 • Linie trendu łączące minima (dla trendu wzrostowego) lub maksima (dla spadkowego)
 • Formacje cenowe (kontynuacji lub odwrócenia)
 • Średnie ruchome.

Średnie ruchome są najpopularniejszym i najprostszym w interpretacji wskaźnikiem śledzenia trendu.  
Z jednej strony wygładzają wykres, pozbawiając go przypadkowych zmian cen i tzw. szumów, z drugiej pokazują kierunek – rosnąca średnia wskazuje na hossę, malejąca na bessę oraz siłę trendu (nachylenie średniej).

Średnie używane w AT:

 • prosta, ruchoma obliczana dla n ostatnich sesji,
 • liniowo ważona zwiększająca wagi dla ostatnich sesji,
 • wykładnicza, która nadaje większe wagi najaktualniejszym cenom,
 • adaptacyjna,
 • wiele innych 

Interpretacje średnich

Najczęściej używane wskazania średnich to:

 • przecięcia średniej przez cenę 
 • przecięcia dłuższej średniej przez wolniejszą.

W obydwu przypadkach sygnałami kupna będą przecięcia  średniej dłuższej przez cenę lub krótszą średnią. Może być to interpretowane jako rozpoczęcie trendu wzrostowego. 
I odwrotnie. Przecięcie kursu lub krótszej średniej przez dłuższą od góry, będzie wskazywało na sygnał sprzedaży.

Skuteczność tych wskaźników spada w okresie trendów bocznych. Wtedy to przecięcia średnich następują zbyt często generując fałszywe sygnały.

Przykład zbyt krótkich średnich, których przecięcia dają fałszywe sygnały

wykres daily FOIL

Wskaźnik zmienności – ATR

ATR (ang. Average True Range) czyli średni prawdziwy zakres cen wskazuje zmienność jaka panuje na danym rynku. W obliczeniach brana jest pod uwagę średnia z rozpiętości cenowych dla danego interwału.

Interpretacja wskaźnika ATR 

Wskaźnik przyjmuje niskie wartości w okresach stabilizacji oraz kształtowania się szczytów. Wysokie wskazania (duża zmienność) charakterystyczna jest dla zmiany kierunku trendu, wzrostu niepewności. 

Wielu inwestorów wykorzystuje ATR do ustalania poziomu stopów czyli zleceń obronnych. Biorą oni wielokrotność ATR (dwu, trzykrotność), żeby uchronić się przed postawieniem zbyt bliskiego stopu. Zakładają, że zmienność, którą pokazuje ATR oznacza poziom szumu czyli „przypadkowych” ruchów cenowych, które należy odfiltrować. 

Wskaźnik ATR można również używać jako uniwersalny wskaźnik do porównań zmienności na rynkach z kosztami transakcyjnymi np. prowizjami czy spreadem. Podobne podejście zostało zaproponowane we Wskaźniku Zmienność vs Spread, który jest dostępny na platformie bossaFX.  Pokazuje jak dużo ze zmienności instrumentu „zabierają” koszty transakcyjne.

Najskuteczniejsze wskaźniki na forex

Poszukiwania najskuteczniejszego wskaźnika AT trwają. Można jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że nie zakończą się sukcesem. Wskaźniki AT nie są bowiem cudownym narzędziem, które zawsze będzie nam podpowiadało kiedy tanio kupić i drogo sprzedać. Ich zadaniem jest raczej dostarczyć kolejne zsyntetyzowane informacje, które inwestor może wziąć pod uwagę przy tworzeniu strategii inwestycyjnej.
 
Zaletą wskaźników AT na Forex jest ich obiektywny, matematyczny wymiar. Dzięki temu można stworzyć takie narzędzia jak Multi BossaFX, dostępny na platformie bossaFX. 

Wskaźnik Multi BOSSAFX  

wskaźniki multi bossafx

Pokazuje on w postaci przejrzystej tabelki odczyty 8 wskaźników, w 8 interwałach czasowych na jednym instrumencie, dzięki czemu zyskujemy wgląd we wskazania wskaźników. 

Analiza techniczna instrumentów FX

Łatwa dostępność do narzędzi AT (np. na platformie bossaFX) pozwala na samodzielne przeprowadzania analiz. Jednocześnie mamy możliwość podglądania pracy zawodowych analityków rynku Forex, którzy komentują i publikują swoje analizy w internecie. 

Pozwala to z jednej strony wiele się nauczyć, z drugiej zestawić własne spojrzenie na sytuację rynkową z oglądem innych. 

Przykład analizy technicznej kontraktu FDE30 z wykorzystaniem wskaźników ADX, ATR, RSI, MACD

wykres FDE30
 

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1