Formacje FX - RGR

RGR – techniczna formacja głowy z ramionami - analiza techniczna oparta na dwóch grupach powtarzalnych na wykresach formacji cenowych – odwracających lub kontynuujących trend. Jedną z najpopularniejszych formacji odwrócenia.

Podstawy

Jest to struktura cenowa na wykresie, która wyznacza przejście od wyraźnego trendu wzrostowego do następującego po nim trendu spadkowego. Jej pojawienie się pomaga prognozować spadki kursów dowolnych instrumentów rynkowych – walut, indeksów, towarów czy akcji. Zasadniczo wyznacza się ją na dziennych wykresach cen, jednakże pojawia się ona i może być wykorzystywana w dowolnej skali czasowej, od minutowej do miesięcznej.   

Budowa RGR

Składa się na nią trzy następujące po sobie szczyty lokalnych fal wzrostowych, które pokazuje poniższa grafika:

formacja RGR

Szczyt oznaczony jako G (od Głowy) to maksymalny kurs w trendzie wzrostowym, dwa szczyty – poprzedzający go bezpośrednio i następujący po nim – znajdują się wyraźnie niżej od szczytu G. Oznacza się je literami R (od Ramię). W idealnej formacji są one symetryczne względem siebie. Linia przerywana łącząca na wykresie minimalne ceny tych 3 fal nazywa się Linią szyi i stanowi ona tzw. podstawę całej formacji RGR.

Określenia Ramię, Głowa, Ramię biorą się stąd, że cała ta struktura przypomina korpus człowieka, z głową wysoko pośrodku i ramionami po bokach, Dzięki tej specyficznej charakterystyce łatwo ją odnaleźć na wykresach.

Taktyka inwestowania

Po utworzeniu szczytu (G) i powstaniu niżej prawego Ramienia (R) można przypuszczać, że popyt nie ma już siły na tyle, by pchnąć kurs do wyższych poziomów. To sygnał ostrzegawczy dla inwestorów, wskazujący, że trend może się zmienić na spadkowy. Jeśli formacja RGR powstanie np. na wykresie pary EUR/USD oznacza to, że popyt na Euro wyczerpuje się i może w każdej chwili oznaczać to ucieczkę inwestorów w Dolara.

Punktem strategicznym jest moment, w którym kurs po utworzeniu drugiego (prawego) Ramienia przebija od góry Linię szyi. Dopiero wówczas można mówić o w pełni wykształconej formacji RGR. Pozycję krótką zajmuje się wówczas, gdy kurs przebija Linię szyi o kilka pipsów (2 do 5), ustawiając zlecenie obronne na poziomie szczytu prawego Ramienia (wersja agresywna) lub na poziomie szczytu G (wersja klasyczna).

W oryginalnej wersji wybiciu w dół poniżej Linii szyi powinien towarzyszyć zwiększony obrót, który potwierdza siłę zmiany trendu, jednakże z powodu braku wielkości obrotów na forexie, warunek ten pomija się.

Szkolenia z bossa.pl!

Weź udział w szkoleniach stacjonarnych lub online


Zasięg wielkości ruchu

Każdej formacji technicznej przypisuje się zasięg wielkości ruchu cen po wybiciu z formacji. Zwykle jest on równy wielkości samej formacji. Dla RGR wysokość formacji liczy się od Linii szyi do szczytu G (przerywana linia na wykresie oznaczona jako x). Tę właśnie wysokość odkłada się następnie od punktu przebicia od góry Linii szyi w dół. Najbardziej wiarygodne formacje RGR są wstępem do spadków daleko przekraczających potencjalny poziom Zasięgu.

W wielu wypadkach po pierwszym silnym spadku notuje się na wykresie powrót cen w górę do Linii szyi. Linia ta stanowi istotny opór techniczny więc w jej pobliżu kurs się załamuje i ponownie spada w dół. Odbicie od Linii szyi może stanowić dodatkowe miejsce zajęcia pozycji krótkiej.  

Jeśli kurs wybije się z formacji RGR w dół, a następnie ruszy ponownie w górę i przebije poziom szczytu G, można mówić o unieważnieniu formacji lub fałszywym wybiciu.

Warianty

Najważniejszą odmianą formacji RGR jest jej symetryczna, odwrócona wersja, nazywana w analizie technicznej „Formacją odwróconej RGR”. W tym przypadku dochodzi do przejścia trendu spadkowego we wzrostowy:

formacja_odwroconej_rgr

Odwrócona RGR służy do poszukiwań trendów wzrostowych i zajmowania długich pozycji na rynku forex.
Inną, rzadszą odmianą formacji RGR jest tzw. forma kontynuacji trendu. Formacja RGR powstaje wówczas w trakcie trwającego rynku spadkowego i po jej pełnym uformowaniu trend spadkowy trwa nadal. Zasady zajmowania pozycji są identyczne jak w przypadku normalnej formacji RGR. 

Nieregularności

Rzadko zdarza się, by formacje techniczne powstawały na wykresach w idealnej formie, pokazanej na powyższych przykładach. Poniżej wymienione, nieregularne kształty towarzyszą formacji RGR znacznie częściej i nie powodują utraty jej właściwości prognostycznych w procesie decyzyjnym:

  • Linia szyi prowadzona pod kątem, w dół lub w górę
  • Ramiona niesymetryczne wobec siebie
  • Ramiona dużo szersze niż Głowa
  • Ramiona nieregularnie zbudowane, składające się z 2-3 mniejszych szczytów  
  • Głowa znacznie szersza lub wyższe niż Ramiona
  • Jedno z ramion wyraźnie niższe niż drugie

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1