Daytrading

Aktywni inwestorzy na forexie mają do wyboru wiele rodzajów metod decyzyjnych zależnych od czasu trwania transakcji. Jedną z najpopularniejszych wśród nich stał się bezsprzecznie day trading.

Definicja

Day trading (DT), lub używając polskiego nazewnictwa - handel jednosesyjny, to aktywna działalność inwestycyjna, która polega na otwieraniu i zamykaniu pozycji rynkowych na dowolnych instrumentach w obrębie jednej sesji. Na forexie nie zawsze pokrywa się to z jednym dniem kalendarzowym, ze względu różnice w strefach czasowych na całym świecie.

Przyjmuje się jednak, że jedna sesja to aktywność rynku trwająca od jednego rolowania pozycji do następnego. W ten właśnie sposób są również rysowane świeczki dzienne na wykresach. Rolowanie pozycji ma tutaj znaczenie o tyle, że następuje wówczas rozliczenie punktów swapowych, stanowiące dodatkowy koszt utrzymywania pozycji, którego można uniknąć zamykając pozycje.

Podstawy day tradingu

Zasadniczym założeniem DT jest ograniczenie ryzyka do niepozostawiania otwartych pozycji na noc, kiedy nie mamy osobistej kontroli nad rachunkiem inwestycyjnym i nie możemy obserwować zmian kursów. W tym czasie może bowiem dojść do zdarzeń, które spowodują zmianę kursu przeciwną do kierunku otwartej pozycji. Co gorsza kolejna sesja może się otworzyć z luką (szczególnie po weekendzie), co spowodować może brak realizacji stop-lossów albo zleceń otwarcia z limitem. W takim układzie day trader zaczyna teoretycznie kolejny dzień z czystym kontem.

W praktyce nie zawsze dochodzi do pozbywania się pozycji na tej samej sesji, istnieją bowiem uzasadnione przypadki, by pozycję przetrzymać dłużej. Rynek forex działa 24 h bez przerwy i jeśli uda się wejść pozycją w silny ruch, który może potrwać jeszcze kilka dni, sensowne wydaje się nie pozbywanie natychmiast zyskownej pozycji, co najwyżej zabezpieczenie jej stopami obronnymi lub zmniejszenie jej wartości. Wszystko zależy od apetytu na ryzyko inwestującego i jego ocenę rynku oraz prognoz na kolejne dni.   

Zajęciu się day tradingiem na forexie sprzyjają przynajmniej trzy jego ważne cechy:

 • lewar, który pozwala zarabiać nawet na niewielkich ruchach
 • płynność, która pomaga na łatwe otwieranie i zamykanie pozycji bez większych poślizgów 
 • zmienność, czyli rozpiętość cen minimalnych i maksymalnych, co pozwala na wielokrotny udział w ruchach rynku i w relatywnie spore, potencjalne zasięgi zysków na trafnych pozycjach.

Płynność dodatkowo umożliwia day trading na bardzo niskich interwałach czasowych. W DT rezygnuje się zwykle z dziennych świec, przechodząc na świece godzinowe, lub jeszcze częściej liczone w minutach (od 1 do 15 minutowych).

Szkolenia z bossa.pl!

Weź udział w szkoleniach stacjonarnych lub online

Transakcje wykonywane w ciągu dnia nie oznaczają, że trzeba je dokonywać co dzień. Wszystko zależy od używanych strategii, stanu rynku, a także możliwości czasowych tradera w zakresie obserwacji rynku i reagowania na zmiany. DT obejmuje zarówno tylko jedną transakcję wykonaną danego dnia, jak i dziesiątki czy setki.

Zasada ograniczenia aktywności do tylko jednej sesji oznacza szczególną dbałość o zarządzanie ryzykiem. Nie pozostawianie otwartych pozycji wymaga w takim razie zamykania także stratnych pozycji przed końcem sesji. Traderzy jednosesyjni dużo częściej używają również zleceń limitujących straty, czyli stop-lossów, a także z konieczności częstego składania zleceń realizujących zyski (take profit). 

Najczęściej spotykane strategie DT

W DT Analiza fundamentalna jest w praktyce nieprzydatna, popularne są natomiast mechaniczne strategie oparte głównie o analizę wykresów. 

Najczęściej używane analizy i strategie w DT to: 

 • skalping – trwające kilka sekund do kilku minut transakcje oparte na obserwacji zmian ostatnich kilkunastu tików
 • Price action  – biorące swoje źródła w Analizie technicznej metody oparte na wykorzystaniu układów świec japońskich oraz klasycznych wsparć/oporów i swing high/low
 • impet (momentum) – wykorzystanie siły aktualnego trendu do wejścia w jego kontynuację
 • wskaźniki techniczne  – używane do wyłapywania stanów wyczerpania rynku 
 • antytrendowe – wyłapywanie zbyt mocnych ruchów do wejścia na rynek przeciwko nim 
 • news trading – śledzenie informacji, danych, raportów mających wpływ na ruch rynku aby podczepić się pod ich działanie
 • automaty  – użycie mechanicznych strategii opartych na testowaniu danych historycznych do wyłapywania drobnych ruchów
 • grid trading i piramidowanie – mechaniczne stawianie siatki zleceń wraz ze zleceniami take-profit  
 • trading intuicyjny – wykorzystanie własnego wyczucia rynku, doświadczenia, obserwacji zmian cen, impulsów, przeczuć powiązanych z prognozami do składania zleceń zgodnych z własną intuicją

Nie istnieją najskuteczniejsze strategie DT, trudno więc ułożyć jakiś ranking ich efektywności. Ta sama strategia może przynieść różne wyniki w rękach różnych inwestorów. Wszystko zależy od doświadczeń inwestora, jego umiejętności zarządzania emocjami, ryzykiem i wielkością pozycji, odpornością na działanie w szybko zmieniających się warunkach, a także od samych rynków w sensie ich zmienności. 

Przykład strategii DT

Niżej opisana strategia polega na wykorzystywaniu maksimów i minimów poprzedniej sesji do zajmowania jednodniowej pozycji.

Poniższy wykres pokazuje 30 minutowe świece na rynku USD/PLN. Na koniec każdej sesji (po rolowaniu pozycji) ustalamy poziomy minimum i maksimum mijającej sesji, które zostały wyrysowane niebieskimi liniami:

USDPLN dane 30 min

Następny krok to ustawienie zleceń: z limitem kupna na maksimum poprzedniej sesji + 3 tiki oraz z limitem sprzedaży na minimum poprzedniej sesji – 3 tiki. Można to samo robić ręcznie podczas obserwacji rynku. Po otwarciu pozycji na jednym ze zleceń ustawiamy stop-loss na ostatnim wierzchołku korekty (swing high albo swing low). Zlecenie to przesuwamy w kierunku rozwoju ruchu rynku.

Na koniec sesji zamykamy ewentualny zysk i powtarzamy to na kolejnych sesjach. Można również korzystać ze zleceń take profit, jeśli zyski uznamy za satysfakcjonujące. 

Uwaga! Podczas sesji rynek może przebić się zarówno przez minimum jak i maksimum sesji poprzedniej, czasami nawet wielokrotnie. Za każdym razem można korzystać z okazji w powyżej opisany sposób. 

Zalety i wady DT

Wady

 • wymagana obecność inwestora non-stop podczas transakcji, a także w celu wyłapywania okazji inwestycyjnych,
 • brak twardych dowodów na skuteczność konkretnych strategii,
 • konieczność zamykania również stratnych pozycji na koniec dnia,
 • silne, niekorzystne wpływy na wyniki transakcji ewentualnych luk podczas danych, poślizgi w realizacji zleceń,
 • potrzeba relatywnie sporego czasu na skupienie, analizy, decyzje, prowadzące do wyczerpania,
 • wymóg szybkiego podejmowania decyzji i ich egzekwowania, mały margines na błędy, wymagający dyscypliny

Zalety

 • zaczynanie dnia z czystym kontem, bez obciążeń, wolna głowa po sesji,
 • elastyczność w wyborze rynku, pory dnia, długości działania,
 • redukcja ryzyka przetrzymywania pozycji przez noc oraz brak kosztu swapów 
 • dopasowanie mentalne do inwestorów niecierpliwych, nie lubiących czekać tygodniami na rozwój pozycji,
 • szybka informacja zwrotna ze strony rynku,
 • proste w zrozumieniu i zastosowaniu strategie,
 • szybki proces nauki i zdobywania doświadczeń.

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że tego rodzaju trading wymaga wcześniejszego doświadczenia, wyrobienia własnej strategii gry i szczególnych kompetencji pomagających przetrwać w warunkach silnych i gwałtownych zmian.

Analizator stóp zwrotu

Obserwuj jak kształtują się stopy zwrotu walut

Istotne znaczenie, szczególnie przy dużej aktywności day tradera, jest analiza wyników strategii. Bez niej można łatwo ulec mylnemu wrażeniu, że radzimy sobie świetnie (duży współczynnik zyskownych transakcji), gdy tymczasem wartość naszego rachunku spada. 

Rozdziela transakcje z podziałem na poszczególne instrumenty i dokonuje analizy na każdym instrumencie osobno. Obliczone statystyki wskażą m.in. jaki jest łączny wynik oraz skuteczność inwestora w odniesieniu do poszczególnych instrumentów, jak również wartość oczekiwaną i risk/reward wyrażony nominalnie oraz w pipsach.

Dzięki wszystkim danym dostarczanym przez wskaźnik możemy z zupełnie nowej perspektywy spojrzeć na dokonywane w przeszłości transakcje i ocenić jak funkcjonuje zarządzanie kapitałem w naszej strategii oraz dywersyfikacja całego portfela

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1