Market maker, ECN - jaki broker na FX?

Rynek Forex jest rynkiem zdecentralizowanym - nie ma jednego miejsca na którym ustalane są obowiązujące ceny. Jako inwestorzy możemy udać się do różnych brokerów forex i handlować u nich.

W jaki sposób wybrać odpowiedniego dla siebie brokera na FX?

Broker FX regulowany przez KNF

Przede wszystkim warto zadbać o bezpieczeństwo swoich środków i wybrać brokera forex, który jest licencjonowany przez KNF (podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego). Można to sprawdzić na stronie danego brokera, ponieważ ma on obowiązek wskazania instytucji nadzorującej.

Co to znaczy, że broker FX jest regulowany przez KNF?

W Polsce brokerami na rynku Forex mogą być firmy inwestycyjne, które otrzymały licencję (zezwolenie na działanie) od KNF. Oznacza to, że musiały spełnić rygorystyczne wymogi dot. m.in. kapitałów, warunków technicznych i organizacyjnych prowadzenia działalności, regulaminów i umów dla klientów. 

Również po uzyskaniu licencji KNF, brokerzy FX otrzymują od nadzorcy wytyczne i stanowiska, którymi powinni się kierować przy swojej działalności. Są przez KNF kontrolowani czy odpowiednio wypełniają polskie i europejskie przepisy.

Dodatkowym argumentem za wybraniem polskiego brokera FX jest możliwość pełnej obsługi w języku polskim oraz dochodzenia swoich praw przed polskim sądem.

Klient doświadczony

Niższe depozyty zabezpieczające!


Broker forex notyfikowany przez KNF 

Oprócz brokerów regulowanych przez KNF, na rynku pojawiają się podmioty, które działają na zasadzie licencji europejskiej. Oznacza to, że uzyskali licencję na działanie w którymś z krajów Unii Europejskiej i podlegają nadzorowi tamtejszego regulatora. W Polsce jedynie uzyskują notyfikację KNF czyli wpis na listę podmiotów mających prawo działać na polskim rynku.

Lista takich podmiotów dostępna jest na stronie knf.gov.pl
Brokerzy notyfikowani nie podlegają bezpośrednio jurysdykcji KNF. Może się również okazać, że klient takiego brokera będzie musiał dochodzić swoich praw przed sądem poza granicami Polski.

Innym istotnym kryterium wyboru brokera FX może być model w jakim działa. 

Market maker czy ECN 

Na rodzimym rynku można zauważyć dwa modele handlu: 

  1. Broker występuje jako pośrednik w transakcjach na rynku  poza systemem międzybankowym (ECN - Electronic Communication Network);
     
  2. Broker występuje jako organizator własnego rynku dla uczestników, korzystając z kwotowań rynku międzybankowego (MM – Market Maker)

Jak działa broker FX w modelu ECN?

model ecn

Głównym punktem tego systemu jest firma organizująca rynek ECN, czyli obsługująca samą platformę obrotu (nie mylić z platformą tradingową udostępnianą przez brokera) oraz dbająca o zapewnienie na niej płynności poprzez zawieranie odpowiednich umów z uczestnikami rynku.

Rynek na takiej platformie tworzą (czyli dostarczają na rynek płynność, w postaci zleceń własnych) banki z rynku międzybankowego, brokerzy, inne mniejsze banki, instytucje finansowe, fundusze inwestycyjne, firmy spoza sektora finansowego, prime broker (oferujący usługi dostarczania płynności i rozliczenia transakcji dla rynku ECN).

W praktyce zlecenia kierowane na tego rodzaju detaliczny rynek ECN przez banki stanowiące trzon rynku międzybankowego nie muszą być dokładnie takie same jak te kierowane na podstawowy rynek międzybankowy.

Klient detaliczny (inwestor indywidualny) składa zlecenie na taką platformę za pośrednictwem brokera typu ECN/STP poprzez udostępnianą mu platformę tradingową (np. MT4, MT5, ProTrader). Zlecenie trafia na rynek ECN i jest kojarzone z innymi zleceniami. Następnie zlecenie jest realizowane. Kwotowania, które są dostępne dla klienta, ustala się w ramach tego rynku, ale z udziałem uczestników systemu międzybankowego.

Jak działa broker FX - market maker?

market maker

W tym modelu klient dokonuje transakcji bezpośrednio z brokerem MM (market maker). Broker pobiera kwotowania wprost z rynku międzybankowego i na ich podstawie określa własne kursy (z odpowiednio szerszym spreadem) oferując je klientowi.  

Broker forex będący market maker’em jest zatem zawsze drugą stroną transakcji i sam decyduje w jaki sposób będzie ją zabezpieczał. 

Zawierane z klientami transakcje mogą się bowiem wzajemnie znosić. Dzieje się tak gdy w danej chwili  klienci zarówno kupują jak i sprzedają dany instrument. 

Jeśli tak się nie dzieje i np. klienci więcej kupili więcej danej waluty niż sprzedali to broker MM może zabezpieczyć swoje pozycje na rynku międzybankowym (np. u innego brokera) lub utrzymywać je we własnym portfelu, ponosząc ryzyko. 

Handel z market makerem obarczony jest ryzykiem związanym z występowaniem konfliktu interesów. Polega on na występowaniu sytuacji, w których interes domu maklerskiego jest sprzeczny z interesem klienta, np.: strata poniesiona przez klienta może stać się zyskiem domu maklerskiego. Szereg regulacji wewnętrznych, m.in. obowiązek podawania źródła kwotowań w sytuacjach spornych, oraz maksymalny czas realizacji transakcji, mają za zadanie ochronę praw klienta tak, by wyłączyć ryzyko powstałe z konfliktu interesów.

Grupując w całość najpopularniejsze modele działania brokerów forex, otrzymujemy schemat widoczny na poniższym rysunku:

model broker

Obydwa modele mają swoje zalety i wady. Warto zapoznać się z nimi zanim podejmie się decyzje, którego brokera FX wybrać.

Kolejnymi kryteriami wyboru brokerami FX mogą być:

Przed dokonaniem wyboru brokera FX, warto zdefiniować swoje oczekiwania i poszukiwać brokera, który najlepiej je spełni. Nie ma bowiem idealnych pośredników dla wszystkich. 

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1