Godziny handlu

Rynek forex jest zdecentralizowany. Nie mieści się w jednym budynku, nie ma jednego miejsca w którym spotykaliby się kupujący i sprzedający. Dzięki temu nie ma też godzin otwarcia - rynek forex działa praktycznie przez całą dobę - od niedzieli do piątku wieczór.

Sesje forex na świecie

Pomimo tego, że godziny otwarcia forexu nie istnieją, rozróżnia się trzy sesje. Jest to podział bardzo umowny i zależy od stref czasowych na świecie. 

Pierwsza sesja to sesja azjatycka.

Po prostu słońce wschodzi najwcześniej właśnie w Azji i kiedy inwestorzy w Europie i Ameryce jeszcze śpią, traderzy w Singapurze, Hongkongu czy Tokio rozpoczynają handel. 

Sesje na rynku forex:

Nazwa sesji Główny ośrodek handlu Godziny CEST
Azjatycka Tokio 1 - 10
Europejska Londyn 9 - 18
Amerykańska Nowy Jork 14 - 22

Sesja azjatycka

Głównymi ośrodkami finansowymi w Azji są Tokio, Singapur, Hongkong. Oczywiście w przypadku forexu cały handel odbywa się elektronicznie (na platformach brokerów i banków). 

Stwierdzenia zatem, że “dolar osłabł na sesji w Tokio” mają charakter jedynie umowny. Chodzi bardziej o to, że dealerzy banków, które mają siedziby w Tokio, Singapurze czy Hongkongu handlowali dolarem zanim do gry weszli dealerzy z Europy i Ameryki. 

W czasie sesji azjatyckiej forex, największe obroty są na parach walutowych z udziałem japońskiego jena (USDJPY) czy australijskiego dolara (AUDUSD, ADUJPY) oraz indeksów na giełdy akcji w Tokio FJP225, Hongkongu FCN40 czy FHK45.

Sprawdź Instrumenty bossaFX

Najpłynniejsze pary walutowe typu EURUSD, USDGBP zazwyczaj poruszają się w czasie sesji azjatyckiej dość ospale.  

Sesja europejska

W okolicach godziny 9 (CEST) do gry wchodzi Europa. Rozpoczyna się handel na giełdach akcji w Londynie, Frankfurcie czy Paryżu oraz giełdach towarowych (Londyn). Pojawia się więcej informacji makroekonomicznych, finansowych, politycznych. 
Rośnie zazwyczaj zmienność i obroty. Na rynku może dochodzić do gwałtowniejszych zmian cen. Na mniej płynnych parach walutowych zmniejszane są spready czyli różnica między cenami kupna i sprzedaży. 

Najbardziej płynne pary walutowe na sesji europejskiej forex to pary z udziałem euro (EUR), indeksy giełdowe (FTSE, DAX) oraz surowce i towary (złoto, ropa). 

Instrumenty na bossafx

Pary walutowe, indeksy, surowce i wiele innych

Sesja amerykańska

W okolicach godziny 14 (CEST) rynki zaczynają coraz bardziej spoglądać za ocean. Mniej więcej do godziny 18 CEST, trwają dwie sesje na rynku forex: europejska i amerykańska. 

Wtedy też pojawiają się  dane makro z gospodarki USA - patrz Kalendarium, otwierają się  giełdy nowojorskie: akcji (NYSE, NASDAQ), towarowe (CME, CBOT).

Najbardziej płynne pary walutowe w czasie sesji amerykańskiej to pary z udziałem USD, CAD, kontrakty CFD na indeksy giełdowe (FUS30, FUS100, FUS500), towary (FGOLD, FOIL)

Godziny handlu forex poza sesjami

W pozostałych godzinach handel na forex jest mniejszy. Zwiększane są spready, zdarzają się czasem nietypowe zmiany cen. 

Instrumenty inne niż walutowe mogą mieć bardziej ograniczone godziny otwarcia handlu. Są one zazwyczaj zbieżne z godzinami otwarcia giełd na których notowane są instrumenty bazowe. 

W praktyce jednak można bez wahania napisać, że Forex nigdy nie śpi!
 
Sprawdź dokładne godziny handlu i Dni obrotu i kartach instrumentów bossaFX

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1