Prosto z rynku

10:30 Kalendarium
Wlk. Brytania

Indeks PMI dla przemysłu -.

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
10:30 Kalendarium
Wlk. Brytania

Indeks PMI dla usług -.

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
10:00 Kalendarium
Strefa Euro

Indeks PMI dla usług -.

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
10:00 Kalendarium
Strefa Euro

Indeks PMI dla przemysłu -.

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
10:00 Kalendarium
Polska

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
10:00 Kalendarium
Polska

Ceny produkcji budowlano-montażowej

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja budowlano-montażowa

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja budowlano-montażowa

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
10:00 Kalendarium
Polska

Sprzedaż detaliczna

Okres
Prognoza
Poprzednie
10:00 Kalendarium
Polska

Sprzedaż detaliczna ceny stałe

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
9:30 Kalendarium
Niemcy

Indeks PMI dla usług -.

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
9:30 Kalendarium
Niemcy

Indeks PMI dla przemysłu -.

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
9:15 Kalendarium
Francja

Indeks PMI dla usług -.

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
9:15 Kalendarium
Francja

Indeks PMI dla przemysłu -.

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
9:00 Kalendarium
Polska

Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
8:00 Kalendarium
Wlk. Brytania

Sprzedaż detaliczna

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
1:30 Kalendarium
Japonia

Indeks PMI dla przemysłu -.

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
0:30 Kalendarium
Japonia

Inflacja bazowa CPI

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
0:30 Kalendarium
Japonia

Inflacja CPI

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
21.01 22:45 Kalendarium
Nowa Zelandia

Inflacja CPI

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
1/1