Prosto z rynku

22.01 19:00 Kalendarium
USA

Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
22.01 17:00 Kalendarium
USA

Zmiana zapasów destylatów

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
22.01 17:00 Kalendarium
USA

Zmiana zapasów benzyny

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
22.01 17:00 Kalendarium
USA

Zmiana zapasów ropy

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
22.01 16:30 Kalendarium
USA

Tygodniowa zmiana zapasów gazu

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
22.01 16:00 Kalendarium
USA

Sprzedaż domów na rynku wtórnym

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
22.01 15:45 Kalendarium
USA

Indeks PMI dla usług -.

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
22.01 15:45 Kalendarium
USA

Indeks PMI dla przemysłu -.

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
22.01 14:30 Kalendarium
Kanada

Sprzedaż detaliczna

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
22.01 14:30 Kalendarium
Kanada

Sprzedaż bez samochodów

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
22.01 10:30 Kalendarium
Wlk. Brytania

Indeks PMI dla przemysłu -.

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
22.01 10:30 Kalendarium
Wlk. Brytania

Indeks PMI dla usług -.

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
22.01 10:00 Kalendarium
Strefa Euro

Indeks PMI dla usług -.

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
22.01 10:00 Kalendarium
Strefa Euro

Indeks PMI dla przemysłu -.

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
22.01 10:00 Kalendarium
Polska

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
22.01 10:00 Kalendarium
Polska

Ceny produkcji budowlano-montażowej

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
22.01 10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja budowlano-montażowa

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
22.01 10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja budowlano-montażowa

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
22.01 10:00 Kalendarium
Polska

Sprzedaż detaliczna

Okres
Prognoza
Poprzednie
22.01 10:00 Kalendarium
Polska

Sprzedaż detaliczna ceny stałe

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
22.01 09:30 Kalendarium
Niemcy

Indeks PMI dla usług -.

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
22.01 09:30 Kalendarium
Niemcy

Indeks PMI dla przemysłu -.

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
22.01 09:15 Kalendarium
Francja

Indeks PMI dla usług -.

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
22.01 09:15 Kalendarium
Francja

Indeks PMI dla przemysłu -.

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
22.01 09:00 Kalendarium
Polska

Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
22.01 08:00 Kalendarium
Wlk. Brytania

Sprzedaż detaliczna

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
22.01 01:30 Kalendarium
Japonia

Indeks PMI dla przemysłu -.

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
22.01 00:30 Kalendarium
Japonia

Inflacja bazowa CPI

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
22.01 00:30 Kalendarium
Japonia

Inflacja CPI

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
21.01 22:45 Kalendarium
Nowa Zelandia

Inflacja CPI

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
1/1