Prosto z rynku

15.01 14:00 Kalendarium
Polska

Protokół z posiedzenia RPP

Okres
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-
15.01 10:00 Kalendarium
Polska

Inflacja CPI -.

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
15.01 09:00 Kalendarium
Polska

Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
13.01 16:00 Kalendarium
Polska

Komunikat po posiedzeniu RPP

Okres
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-
13.01 14:50 Kalendarium
Polska

Stopa redyskontowa

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
13.01 14:50 Kalendarium
Polska

Stopa depozytowa

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
13.01 14:50 Kalendarium
Polska

Stopa lombardowa

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
13.01 14:50 Kalendarium
Polska

Stopa referencyjna

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
13.01 14:00 Kalendarium
Polska

Saldo obrotów towarowych

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
13.01 14:00 Kalendarium
Polska

Saldo rachunku bieżącego

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
07.01 10:00 Kalendarium
Polska

Inflacja CPI -.

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
04.01 09:00 Kalendarium
Polska

Indeks PMI dla przemysłu

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
30.12 14:00 Kalendarium
Polska

Saldo rachunku bieżącego - kwartalne

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
30.12 09:00 Kalendarium
Polska

Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
29.12 09:00 Kalendarium
Polska

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
23.12 10:00 Kalendarium
Polska

Stopa bezrobocia

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
22.12 14:00 Kalendarium
Polska

Podaż pieniądza M3

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
21.12 10:00 Kalendarium
Polska

Sprzedaż detaliczna

Okres
Prognoza
Poprzednie
21.12 10:00 Kalendarium
Polska

Sprzedaż detaliczna ceny stałe

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
21.12 10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja budowlano-montażowa

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
21.12 10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja budowlano-montażowa

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
18.12 10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja przemysłowa

Okres
Prognoza
Poprzednie
18.12 10:00 Kalendarium
Polska

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu

Okres
Prognoza
Poprzednie
18.12 10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja przemysłowa

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
18.12 10:00 Kalendarium
Polska

Ceny produkcji budowlano-montażowej

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
18.12 09:00 Kalendarium
Polska

Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
1/1