Prosto z rynku

Filtruj
Najnowsze informacje
Najnowsze informacje
21.02 10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja budowlano-montażowa

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
21.02 10:00 Kalendarium
Polska

Sprzedaż detaliczna ceny stałe

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
21.02 10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja budowlano-montażowa

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
21.02 10:00 Kalendarium
Polska

Sprzedaż detaliczna

Okres
Prognoza
Poprzednie
20.02 14:00 Kalendarium
Polska

Protokół z posiedzenia RPP

Okres
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-
20.02 10:00 Kalendarium
Polska

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
20.02 10:00 Kalendarium
Polska

Ceny produkcji budowlano-montażowej

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
20.02 10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja przemysłowa

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
20.02 10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja przemysłowa

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
20.02 09:00 Kalendarium
Polska

Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
19.02 10:00 Kalendarium
Polska

Wynagrodzenie

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
19.02 10:00 Kalendarium
Polska

Zatrudnienie

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
19.02 10:00 Kalendarium
Polska

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
19.02 10:00 Kalendarium
Polska

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
19.02 10:00 Kalendarium
Polska

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
19.02 10:00 Kalendarium
Polska

Przeciętne wynagrodzenie brutto

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
14.02 10:00 Kalendarium
Polska

PKB

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
14.02 10:00 Kalendarium
Polska

PKB

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
14.02 10:00 Kalendarium
Polska

Inflacja CPI

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
14.02 09:00 Kalendarium
Polska

Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
13.02 14:00 Kalendarium
Polska

Saldo rachunku bieżącego

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
13.02 14:00 Kalendarium
Polska

Saldo obrotów towarowych

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
05.02 16:00 Kalendarium
Polska

Komunikat po posiedzeniu RPP

Okres
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-
05.02 14:30 Kalendarium
Polska

Stopa referencyjna

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
05.02 14:30 Kalendarium
Polska

Stopa depozytowa

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
05.02 14:30 Kalendarium
Polska

Stopa lombardowa

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
05.02 14:30 Kalendarium
Polska

Stopa redyskontowa

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
03.02 09:00 Kalendarium
Polska

Indeks PMI dla przemysłu

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
31.01 09:00 Kalendarium
Polska

Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
30.01 09:00 Kalendarium
Polska

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
1/1