Prosto z rynku

10:00 Kalendarium
Polska

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
10:00 Kalendarium
Polska

Ceny produkcji budowlano-montażowej

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja budowlano-montażowa

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja budowlano-montażowa

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
10:00 Kalendarium
Polska

Sprzedaż detaliczna

Okres
Prognoza
Poprzednie
10:00 Kalendarium
Polska

Sprzedaż detaliczna ceny stałe

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
9:00 Kalendarium
Polska

Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
21.01 10:00 Kalendarium
Polska

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
21.01 10:00 Kalendarium
Polska

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
21.01 10:00 Kalendarium
Polska

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
21.01 10:00 Kalendarium
Polska

Przeciętne wynagrodzenie brutto

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
21.01 10:00 Kalendarium
Polska

Zatrudnienie

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
21.01 10:00 Kalendarium
Polska

Wynagrodzenie

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
18.01 14:00 Kalendarium
Polska

Inflacja - 15% średnia obcięta

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
18.01 14:00 Kalendarium
Polska

Inflacja bez cen żywności i energii

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
18.01 14:00 Kalendarium
Polska

Inflacja bez cen najbardziej zmiennych

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
18.01 14:00 Kalendarium
Polska

Inflacja bez cen administrowanych

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
15.01 14:00 Kalendarium
Polska

Protokół z posiedzenia RPP

Okres
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-
15.01 10:00 Kalendarium
Polska

Inflacja CPI -.

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
15.01 09:00 Kalendarium
Polska

Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
13.01 16:00 Kalendarium
Polska

Komunikat po posiedzeniu RPP

Okres
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-
13.01 14:50 Kalendarium
Polska

Stopa redyskontowa

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
1/1