Prosto z rynku

20.01 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Inflacja bazowa HICP

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
20.01 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Inflacja HICP

20.01 08:00 Kalendarium
Niemcy

Inflacja PPI

Okres
Aktualne
Poprzednie
19.01 11:00 Kalendarium
Niemcy

Indeks instytutu ZEW

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
19.01 10:00 Kalendarium
Strefa Euro

Saldo rachunku bieżącego

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
19.01 10:00 Kalendarium
Strefa Euro

Saldo rachunku bieżącego

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
19.01 08:00 Kalendarium
Niemcy

Inflacja HICP -.

19.01 08:00 Kalendarium
Niemcy

Inflacja CPI -.

15.01 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Bilans handlu zagranicznego

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
15.01 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Bilans handlu zagranicznego

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
14.01 13:30 Kalendarium
Strefa Euro

Protokół z posiedzenia ECB

Okres
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-
14.01 10:00 Kalendarium
Niemcy

Szacunki rocznej dynamiki PKB

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
13.01 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Produkcja przemysłowa

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
13.01 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Produkcja przemysłowa

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
11.01 10:30 Kalendarium
Strefa Euro

Indeks Sentix

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
08.01 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Stopa bezrobocia

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
08.01 08:00 Kalendarium
Niemcy

Produkcja przemysłowa

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
08.01 08:00 Kalendarium
Niemcy

Eksport

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
08.01 08:00 Kalendarium
Niemcy

Import

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
08.01 08:00 Kalendarium
Niemcy

Produkcja przemysłowa

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
08.01 08:00 Kalendarium
Niemcy

Produkcja przemysłowa

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
08.01 08:00 Kalendarium
Niemcy

Bilans handlu zagranicznego

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
07.01 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Sprzedaż detaliczna

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
07.01 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Sprzedaż detaliczna

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
07.01 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Indeks nastrojów w usługach

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
07.01 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Indeks nastrojów producentów

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
07.01 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Indeks nastrojów konsumentów

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
07.01 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Indeks nastrojów w gospodarce

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
07.01 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Indeks nastrojów biznesu

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
07.01 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Inflacja HICP - dane szacunkowe

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
1/1