Prosto z rynku

18.09 10:00 Kalendarium
Strefa Euro

Saldo rachunku bieżącego

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
18.09 10:00 Kalendarium
Strefa Euro

Saldo rachunku bieżącego

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
17.09 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Inflacja bazowa HICP

Okres
Poprzednie
17.09 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Inflacja HICP

16.09 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Bilans handlu zagranicznego

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
16.09 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Bilans handlu zagranicznego

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
14.09 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Produkcja przemysłowa

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
14.09 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Produkcja przemysłowa

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
13.09 11:30 Kalendarium
Strefa Euro

Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde)

10.09 19:00 Kalendarium
Strefa Euro

Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde)

10.09 14:30 Kalendarium
Strefa Euro

Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB

Okres
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-
10.09 14:30 Kalendarium
Strefa Euro

Projekcje makroekonomiczne ECB

10.09 13:45 Kalendarium
Strefa Euro

Stopa depozytowa

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
10.09 13:45 Kalendarium
Strefa Euro

Stopa refinansowa

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
08.09 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

PKB

07.09 09:47 Kalendarium
Strefa Euro

Indeks Sentix

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
03.09 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Sprzedaż detaliczna

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
03.09 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Sprzedaż detaliczna

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
03.09 10:00 Kalendarium
Strefa Euro

Indeks PMI dla usług

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
02.09 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Inflacja PPI

Okres
Poprzednie
01.09 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Inflacja HICP - dane szacunkowe

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
01.09 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Stopa bezrobocia

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
01.09 10:00 Kalendarium
Strefa Euro

Indeks PMI dla przemysłu

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
28.08 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Indeks nastrojów w usługach

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
28.08 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Indeks nastrojów biznesu

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
28.08 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Indeks nastrojów producentów

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
28.08 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Indeks nastrojów w gospodarce

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
28.08 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Indeks nastrojów konsumentów

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
1/1