Prosto z rynku

18.09 10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja przemysłowa

Okres
Prognoza
Poprzednie
18.09 10:00 Kalendarium
Polska

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu

Okres
Prognoza
Poprzednie
18.09 10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja przemysłowa

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
18.09 10:00 Kalendarium
Polska

Ceny produkcji budowlano-montażowej

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
18.09 09:00 Kalendarium
Polska

Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
17.09 10:00 Kalendarium
Polska

Wynagrodzenie

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
17.09 10:00 Kalendarium
Polska

Zatrudnienie

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
17.09 10:00 Kalendarium
Polska

Przeciętne wynagrodzenie brutto

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
17.09 10:00 Kalendarium
Polska

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
16.09 14:00 Kalendarium
Polska

Inflacja - 15% średnia obcięta

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
16.09 14:00 Kalendarium
Polska

Inflacja bez cen żywności i energii

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
16.09 14:00 Kalendarium
Polska

Inflacja bez cen najbardziej zmiennych

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
16.09 14:00 Kalendarium
Polska

Inflacja bez cen administrowanych

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
15.09 16:00 Kalendarium
Polska

Komunikat po posiedzeniu RPP

Okres
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-
15.09 14:10 Kalendarium
Polska

Stopa referencyjna

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
15.09 14:10 Kalendarium
Polska

Stopa depozytowa

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
15.09 14:10 Kalendarium
Polska

Stopa lombardowa

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
15.09 14:10 Kalendarium
Polska

Stopa redyskontowa

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
15.09 10:00 Kalendarium
Polska

Inflacja CPI

Okres
Poprzednie
15.09 09:00 Kalendarium
Polska

Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
14.09 14:00 Kalendarium
Polska

Saldo obrotów towarowych

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
14.09 14:00 Kalendarium
Polska

Saldo rachunku bieżącego

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
01.09 10:00 Kalendarium
Polska

Inflacja CPI

Okres
Prognoza
Poprzednie
01.09 09:00 Kalendarium
Polska

Indeks PMI dla przemysłu

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
31.08 10:00 Kalendarium
Polska

PKB

Okres
Poprzednie
31.08 10:00 Kalendarium
Polska

PKB

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
28.08 09:00 Kalendarium
Polska

Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
27.08 14:00 Kalendarium
Polska

Protokół z posiedzenia RPP

Okres
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-
27.08 09:00 Kalendarium
Polska

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
25.08 10:00 Kalendarium
Polska

Stopa bezrobocia

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
1/1